Знайдено: 376
Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-а під відділення №7 комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі» (Код ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція)

Учасник закупівлі має надати забезпечення тендерної пропозиції у формі: електронної страхової гарантії. Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 160 000,00 грн. Реквізити замовника: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 33239981, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 12А, літ. Б, Р/р UA923226690000026005300801952, в ТВБВ №10026/0195 Ф-ї ГУ по м. Києву та Київській області АТ Ощадбанк. Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного документу (файлу в форматі PDF) з одночасним документальним підтвердженням її чинності, шляхом накладення електронного кваліфікаційного підпису уповноваженої на підписання особи та електронно-цифрової печатки фінансової установи, через електронну систему закупівель, з обов’язковим зазначенням у тексті гарантії посилання на програмний комплекc та його версію, яким накладено КЕП (підпис та печатку) для можливості перевірки такого підпису та печатки. За умови, що надана гарантія підписана не керівником (директором, головою правління), учасник повинен надати через електронну систему закупівель довіреність, що засвідчує право надання та підпису страхової гарантії від імені фінансової установи уповноваженій на це особі, з одночасним документальним підтвердженням КЕП підписанта (керівника, директора, голови правління, тощо) та КЕП печатки фінансової установи. Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захисту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником тендерної пропозиції, відповідно до вимог тендерної документації на закупівлю «Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції», з обов’язковим посиланням на номер та дату оголошення закупівлі, вказаному на порталі prozorro.gov.ua. Страхова гарантія повинна передбачати гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством, з посиланням на відповідні законодавчі норми. Учасник торгів під час надання забезпечення тендерної пропозиції, для підтвердження права Гаранта на здійснення відповідної діяльності, через електронну систему закупівель надає також скановані копії наступних документів: - свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінансових установ; - ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків видану Нацкомфінпослуг (або інформацію від фінансової установи у вигляді довідки, яка підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність); - внутрішні правила (далі – «Правила») надання фінансових послуг (або додаток чи витяг з «Правил») та відповідну «Програму добровільного страхування фінансових ризиків невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації порядку і умов проведення допорогової закупівлі, оголошення про проведення відбору» (далі – «Програма»), складену до «Правил» затверджену Страховиком та зареєстровані (затверджені) Нацкомфінпослуг (як «Правила» так і «Програма»).. «Правила» мають відповідати наступним критеріям: а) складені відповідно до конкретного виду добровільного страхування (згідно із Законом України «Про страхування», «Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)». Вид страхування має бути чітко визначений у «Правилах» (та у «Програмі») та\або додатках до них (визначення неконкретного виду страхування, або зазначення його у вигляді «інших видів страхування» у «Правилах» (та\або додатках до них) - не відповідає нормам страхового законодавства та вимогам тендерної документації замовника); б) затверджені фінансовою установою (страховою компанією) та зареєстровані (затверджені) Нацкомфінпослуг (як самі «Правила» так і витяги та додатки до них); в) підтверджують право гарантування та укладення з боку страховика договорів добровільного страхування «фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації»; г) підтверджують обов’язок страховика відшкодовувати страхові ризики, що можуть виникнути внаслідок «невиконання (неналежного виконання) страхувальником вимог тендерної документації». В наданій гарантії обов’язкове посилання на пункт, частину, розділ «Правил», що підтверджують обов’язок відшкодування вищезазначеного ризику (ризиків). Зокрема, «страхова гарантія» обов’язково повинна містити такі реквізити: - назву документа – «страхова гарантія»; - номер, дату та місце складання; - повну назву, код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу принципала (страхувальника), його банківські реквізити. Для принципала (страхувальника) фізичної особи, у т.ч. фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер (РНОКПП), інформацію про адресу реєстрації (місця проживання); - суму гарантії (страхова сума) цифрами та словами, назву валюти, в якій надається гарантія, словами, цифровий та літерний код валюти відповідно до Класифікатора; - посилання на предмет закупівлі стосовно якого проводиться тендер у відповідності до оголошення про закупівлю, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії; - назву бенефіціара (вигодонабувача), код ЄДРПОУ, юридичну адресу; - назву гаранта (страховика), код ЄДРПОУ, юридичну адресу, банківські реквізити; - термін (строк) дії гарантії (період дії страхового захисту); - підпис та відбиток печатки страхової компанії; - умови, за яких надається право вимагати платіж (страхові ризики); - порядок та умови виплати страхового відшкодування. Страхова виплата не може бути меншою ніж страхова сума, до даної виплати не може застосовуватись франшиза, на бенефіціара не можуть покладатись будь-які витрати пов’язані з отриманням страхової суми в розмірі забезпечення тендерної пропозиції. Учасник у складі пропозиції надає підтвердження отримання страховою компанією оплати за страхову гарантію (лист від страхової компанії з зазначенням ідентифікатора процедури закупівлі та копію банківської квитанції). Положення страхової гарантії повинні відповідати положенням Закону України «Про страхування», «Правилам» добровільного страхування фінансових ризиків, затвердженим Національною комісією, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) та «Програмі», що повинно бути відображено у наданій страховій гарантії. Положення Договору добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог тендерної документації не можуть містити умов, що суперечать тексту страхової гарантії та будь-яким чином обмежують права бенефіціара. Надання договору добровільного страхування у складі тендерної пропозиції не є обов’язковим, але, у разі його ненадання з боку учасника, текст «страхової гарантії» має містити підтвердження щодо відповідності умов страхового договору – умовам самої «страхової гарантії», наданої згідно цього договору та вимогам тендерної документації замовника. Текст «страхової гарантії» «Правил» (та\або витягів чи додатків до них) та «Програми» не можуть містити: - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім закінчення строку дії договору страхування фінансового ризику); - умов, що застрахованим ризиком є нанесення збитків (втрат, тощо) подібного змісту: «Страховик виплачує страхове відшкодування за нанесені Вигодонабувачу збитки, що визнані страхувальником у добровільному порядку за попередньою згодою страховика або встановлена рішенням суду, що набуло чинності»; - умов про обов’язкове надання принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання; - умови про припинення зобов’язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії, про що у складі пропозиції пропозиція надається лист-гарантія в довільній формі адресований Замовнику від установи, що видала гарантію. Ненадання учасником будь-якого документу, який передбачений вимогами цього пункту документації, або надання його у вигляді, що не відповідає його умовам, буде розцінене Замовником як «ненадання тендерного забезпечення» та «невідповідність пропозиції учасника - вимогам документації», що призведе до відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

Розгорнути Згорнути
Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2021-01-27-002035-c
Очікувана вартість 32 318 621,46 UAH
Оголошено: 27 січня 2021
Очікувана вартість 2 502 176,40 UAH
Оголошено: 23 листопада 2020
Закупівля додаткових аналогічних будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 на вул. Якуба Коласа, 15а у Святошинському районі» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-12-11-002873-b
Очікувана вартість 2 980 293,44 UAH
Очікувана вартість 4 810 243,27 UAH
Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування по об'єкту "Капітальний ремонт будівель головного корпусу (стаціонар, операційний) з заміною вікон Київської міської клінічної лікарні №3 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі»

Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування

Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-12-15-002473-b
Очікувана вартість 49 997,94 UAH
Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні № 3 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі"

Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування

Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-12-15-002206-b
Очікувана вартість 9 727,68 UAH
Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні № 3 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі"

Послуги з виготовлення документів страхового фонду шляхом мікрофільмування

Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-12-15-001839-b
Очікувана вартість 2 088,00 UAH
Закупівля додаткових аналогічних будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівель та приміщень Київського міського пологового будинку №1 на вул. Арсенальній, 5 у Печерському районі» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-12-03-005871-c
Очікувана вартість 1 668 674,21 UAH
Завершальні будівельні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт будівель головного корпусу (стаціонар, операційний) із заміною вікон Київської міської клінічної лікарні № 3 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Вид забезпечення тендерної пропозиції – електронна безвідклична та безумовна банківська гарантія, із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 3 цього Розділу, відшкодувати на рахунок Замовника кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції, визначеної в тендерній документації. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 120 000,00 грн. Для учасників-резидентів передбачено вимогу надання гарантій, виданих банками-резидентами (електронна банківська гарантія). Вона має бути оформлена згідно з вимогами статей 560-562 Цивільного кодексу України та Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 639. Для учасників-нерезидентів передбачено вимогу надання гарантій Bid Bond. Банківська гарантія або резервний акредитив (стендбай), що надається банком-нерезидентом, має бути підпорядкована уніфікованим правилам, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торговельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Bid Bond повинна бути авізована через авізуючий банк — резидент України. Учасник-нерезидент у складі тендерної пропозиції подає авізування Bind Bond, проведене авізуючим банком в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Для нерезидентів сума забезпечення тендерної пропозиції визначається як еквівалент зазначеної вище суми у валюті тендерної пропозиції, за курсом НБУ на момент оформлення забезпечення тендерної пропозиції. Банківська гарантія має містити: назву документа – “Гарантія” (банківська гарантія або Гарантія забезпечення тендерної пропозиції); номер, дату та місце складання; повну або скорочену назву принципала [для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце проживання)], його місцезнаходження; суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; дату, номер і назву документа, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії – “тендерна документація для процедури закупівлі - відкриті торги на закупівлю ______(назва предмета закупівлі), затверджена протоколом від _._._____ року № _/_/_”; назву бенефіціара, його місцезнаходження – код ЄДРПОУ бенефіціара – назву банку бенефіціара; назву банку-гаранта; термін дії або строк дії гарантії; умови, за яких надається право вимагати платіж – викласти обставини, передбачені пунктом 3 цього розділу; умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом; Реквізити для надання електронної банківської гарантії: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 33239981, 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 12А, літ. Б, Р/р UA923226690000026005300801952, в ТВБВ №10026/0195 Ф-ї ГУ по м. Києву та Київській області АТ Ощадбанк. Банківська гарантія подається в окремому архіві або файлі у тому вигляді, в якому гарантія була отримана Учасником у банку. Разом з банківською гарантією додаються: - кольорова копія документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала банківську гарантію; - кольорова копія дозвільного документу на здійснення операцій з надання банківських гарантій, який видано установі, що видала банківську гарантію. Гарантія повинна містити вказівку щодо неможливості внесення змін до неї та припинення її дії після завершення часу на прийом пропозицій електронною системою без згоди Замовника. Файл електронної гарантії подається у складі тендерної пропозиції у форматі, придатному для перевірки накладення електронного цифрового підпису уповноваженої службової (посадової) особи банку-гаранта на такий документ, та на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – протягом 90 робочих днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Закінчення строку дії цього забезпечення має бути зафіксовано у документі, що підтверджує його надання у вигляді конкретної дати. Тендерна пропозиція, що супроводжується сканованою копією банківської гарантії, оригінал якої оформлений на паперовому носієві та не є електронним документом, або супроводжується банківською гарантією, на якій електронно-цифровий підпис відсутній або не може бути перевірений, - замовником не розглядається та відхиляється як невідповідна умовам. Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору або заяви про надання банківської гарантії. Електронна банківська гарантія вважається не наданою у разі якщо така гарантія не відповідає всім вимогам даної частини тендерної документації. Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до Закону. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.

Розгорнути Згорнути
Компанія: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ID: UA-2020-11-05-004642-b
Очікувана вартість 23 679 439,16 UAH
Оголошено: 05 листопада 2020