Розпорядчі документи ДП "ПРОЗОРРО"


Наказ ДП "Прозорро" № 10 від 19.03.2019  "Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Наказ ДП "Прозорро" № 11 від 20.03.2019 "Про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Наказ ДП "Прозорро"  № 16 від 22.04.2019  Про затвердження Інструкції з використання е-каталогу Prozorro-market

Наказ ДП "Прозорро"  № 66 від 31.12.2020  Про визнання Наказу ДП "Прозорро"  № 16 від 22.04.2019  таким, що втратив чинність

Наказ ДП "Прозорро" № 18 від 17.04.2020  "Про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", затвердженої наказом  ДП "ПРОЗОРРО" від 19.03.2019 року №10 (зі зімнами).

Наказ ДП "Прозорро"  № 47 від 05.10.2020 "Про затвердження вимог із захисту інформації та кібербезпеки в електронній системі закупівель"

Наказ ДП "Прозорро"  № 65 від 31.12.2020 "Щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності"


Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 1. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Документ можна завантажити за посиланням.
 2. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів. Документ можна завантажити за посиланням.
 3. Антикорупційна програма ДП "Прозорро".
 4. Пам'ятка про основні принципи корпоративної етики та вимоги антикорупційного законодавства.

Наші результати та інші документи ДП "ПРОЗОРРО"

Структура, принципи формування і розмір винагороди генерального директора ДП "ПРОЗОРРО" ( ЄДРПОУ 02426097) Задворного Василя Володимировича, згідно укладеного контракту                                                                                                                                                                                                                                                   

Найменування виплат Підстава Розмір виплати, грн.
Посадовий оклад згідно умов контракту 75 950
Квартальна премія Виконання умов визначених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.07.2017  № 1024 До 3 посадових окладів            
Премія за рік                                                                                                До 24 посадових окладів
Грошова допомога у разі виходу на пенсію   Не більш як 6 посадових окладів 

Структура, принципи формування оплати праці заступників генерального директора ДП "ПРОЗОРРО"
здійснюються відповідно до норм  Колективного договору між  адміністрацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» і Первинною профспілковою організацією Зовнішторгвидав України на 2020-2022 роки зі змінами (далі - Колективний договір)
Найменування виплат Підстава Розмір виплати
Посадовий оклад пп 3.1.1. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатку 1 до нього "Шкала  міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Схеми посадових окладів, тарифних ставок розробляються на підставі міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень. За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 січня календарного року, збільшеного на 20 відсотків
Доплата за інтенсивність праці пп 3.1.2. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатку 2 до нього "Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників"
до 25 відсотків посадового окладу
Надбавка за високі досягнення в праці до 50 відсотків посадового окладу
Надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу
Премія за підсумками роботи за місяць пп 3.1.3. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатка 3 до нього "Положення про преміювання за виконання виробничих завдань та функцій працівників
ДП «ПРОЗОРРО»"
Преміювання працівників Підприємства здійснюється у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати,  за фактично відпрацьований час.  Премія за місяць не є фіксованою величиною і може змінюватися  щомісячно, але не може перевищувати 100% бази нарахування.
Премія за підсумками роботи за квартал Розмір квартальної премії визначається з урахуванням особистого внеску кожного працівника і  складає до 100% посадового окладу.
Премія за підсумками роботи за рік Розмір річної премії складає до 100%  Розрахункової бази
Додаткова премія Розмір визначається у відсотках до посадового окладу з  урахуванням доплати за інтенсивність праці (бази нарахування), відповідно до умов, визначених у відповідній  таблиці 1.

Винагорода за вислугу років пп 3.1.10. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатка 8 до нього "Положення про порядок нарахування та виплати винагороди за вислугу років"  Відсоток винагороди залежить від стажу роботи  працівника.
Матеріальна допомога п 3.2. "Соціальні гарантії" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру   Розмір залежить від виду допомоги. 

Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро»

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.


Доступ до публічної інформації здійснюється шляхом:

 • надання інформації у відповідь на запит;
 • оприлюдненням інформації на власних ресурсах;
 • оприлюдненням інформації у форматі відкритих даних.

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є державне підприємство «ПРОЗОРРО», можна одним із варіантів:

 Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись шаблоном форми та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

 • електронною поштою feedback@prozorro.ua;
 • поштою на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 22, м. Київ, 01601.

 Зателефонувати та подати запит усно за номерами:

 •  +38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400.

(запитувач обов’язково вказує своє ім’я/найменування, поштову або електронну адресу та контактний телефон).


Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!

Усі запити незалежно від способу подачі (електронною, звичайною поштою та усно телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

Запит на інформацію має містити:

 • Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,

а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо

якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 • Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів з моменту його реєстрації. Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов’язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Графік особистого прийому громадян керівництвом державного підприємства "ПРОЗОРРО":
Задворний Василь Володимирович - генеральний директор ДП "ПРОЗОРРО"
кожен другий вівторок місяці  з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
вул. Бульварно-Кудрявська 22,  м. Київ

Повноваження, місія, функції, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси підприємства

Повноваження підприємства

Відповідно до Наказу Мінекономіки від 07.04.2020  № 648 "Про веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель" ДП "Прозорро" визначене відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу.


Місія підприємства

Підтримувати здорову екосистему публічних закупівель, а також рух до утримання прозорості, підвищення конкуренції, побудови професійності у закупівлях, розвиток та експорт філософії електронних закупівель за кордон.

Основні функції та завдання підприємства

Відповідно до пунктів 11-17 Постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків" основними функціями та завданнями ДП "Прозорро" як адміністратора електронної системи закупівлі:

- здійснення тестування електронних майданчиків з метою їх авторизації/попередньої авторизації та проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей.

- здійснення погодження технічного завдання оператора електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика з метою створення комплексної системи захисту інформації. Порядок погодження технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації визначається адміністратором.

- визначення умов використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначаються адміністратором.

- повідомлення комісії про:

1) непередачу на веб-портал Уповноваженого органу або неприйняття з веб-порталу Уповноваженого органу документів (оновлення документів) або окремих файлів;

2) неправильну ідентифікацію користувача під час реєстрації;

3) технічні збої;

4) технічні втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель;

5) невиконання умов договору, укладеного між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором;

6) розкриття конфіденційної інформації, до якого належать дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації;

7) недоступність авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

8) виявлення невідповідностей в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатами проведення адміністратором тестування та неусунення таких невідповідностей;

9) виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

- фіксація та реєстрація технічних збоїв електронної системи закупівель та оприлюднення за рішенням комісії на веб-порталі Уповноваженого органу.

15. У разі внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів адміністратор оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до стандартних сценаріїв тестування. Адміністратор надсилає оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування.

Строки та порядок надіслання оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування визначає адміністратор.

16. Адміністратор проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик та можливостей. Строк проведення тестування визначається адміністратором.

У разі виявлення недоліків і невідповідностей функціональних характеристик та можливостей авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор визначає строк для доопрацювання такого майданчика оператором.

У разі повторного непроходження тестування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор надсилає висновок про результати тестування до комісії для прийняття рішення про відключення.

17. Адміністратор має право:

1) здійснювати модернізацію електронної системи закупівель та вносити зміни до її функціональності за погодженням з Уповноваженим органом;

2) проводити перевірку функціональності та здійснювати тестування роботи електронної системи закупівель як у цілому, так і окремих її складових (авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків);

3) виявляти та фіксувати технічні збої в роботі авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків та порушення в роботі електронної системи закупівель;

4) відключати авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик від електронної системи закупівель у разі прийняття Уповноваженим органом рішення про відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

5) звертатися до комісії з питань функціонування електронної системи закупівель;

6) затверджувати для користувачів (крім замовників та учасників) інструкції (регламенти, положення тощо) про порядок роботи (взаємодії) в електронній системі закупівель;

7) вчиняти інші дії, передбачені законодавством.

Напрями діяльності підприємства

Напрями діяльності підприємства зазначені зазначені в розділі 3 Статуту ДП "Прозорро", який розміщений за посиланням

Фінансові ресурси

Вся фінансова документація ДП "Прозорро" розміщена на цій сторінці в розділі Фінансова звітність ДП "ПРОЗОРРО" та  Наші результати та інші документи ДП "ПРОЗОРРО"

Інформація згідно з Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 "Про ефективне використання державних коштів"


Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі, з ПДВ (за рахунок власних коштів)

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

очікуваної вартості предмета закупівлі


 Послуги з розробки програмного забезпечення з метою модернізації та доопрацювання інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015: 72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 

Відкриті торги

UA-2020-12-21-011532-c 

4 500 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з розробки програмного забезпечення полягають в модернізації та доопрацюванні інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO», опис якої наведено в Технічному завданні, що наведене в додатку до тендерної документації. 

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


 Телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет

ДК 021:2015: 64210000-1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних)


Переговорна процедура

UA-2020-12-24-010574-c

 

232 800,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені профілем  поточного мережевого навантаження інформаційної системи та особливостями функціонування ІТС «PROZORRO»

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів.


 

Послуги з охорони будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

( ДК 021:2015: 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку) Відкриті торги

UA-2021-01-15-005186-a

 

450 000,00

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, праве крило будівлі, 5 поверхів, офісні приміщення (далі - Територія)

Вимоги: Послуги з охорони полягають у здійсненні Виконавцем комплексу заходів по охороні власності Замовника, а також забезпечення охорони власності та особистої безпеки фізичних осіб, які перебувають на території Замовника.

Завдання Здійснювати: 24 години 7 днів на тижні контроль за цілісністю та недоторканістю майна, що знаходиться на території Замовника, 

Забезпечувати недоторканість місця вчинення протиправних дій на території до прибуття представників правоохоронних органів та охорону території згідно дислокації постів:

Послуги з охорони включають прибуття мобільної групи на місце події протягом 10-15 хвилин з моменту отримання тривожного сигналу для посилення постів у нештатних ситуаціях.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


 Послуги з розміщення серверного обладнання

ДК 021:2015: 72410000-7 (Послуги провайдерів)


Переговорна процедура

UA-2021-01-20-007667-b


350 000,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені існуючими технічними характеристиками ІАС «Державні закупівлі» та вимогами атестату відповідності комплексної системи захисту інформації ІАС «Державні закупівлі»  

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів


 Послуги з комплексного прибирання приміщень

(ДК 021:2015:90910000-9: Послуги з прибирання) 

Відкриті торги

UA-2021-01-29-006717-b 

300 000,00

Послуг з комплексного прибирання приміщень будівлі ДП«ПРОЗОРРО» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

Площа приміщень ДП «ПРОЗОРРО» 2211,5 м2, в т.ч:
Площа підвального приміщення – 192,3 м2
Послуги з комплексного прибирання приміщень ДП «ПРОЗОРРО» повинні включати наступне:
а) виконавець за власний рахунок забезпечує своїх працівників устаткуванням, приладдям, спецодягом, пакетами для сміття, миючими, дезінфікуючими засобами та побутовою хімією для надання послуг, крім засобів гігієни (туалетний папір, рідке мило);
б) забезпечує наявність одночасної присутності персоналу (не менше 2-х осіб) протягом робочого дня з 08-30 год. до 17-00 год.
в) протирання центрального входу (вхідні двері, дзеркало, турнікет) кожного дня;
г) перелік послуг та періодичність їх надання 
Перелік послуг визначався на підставі виробничої необхідності підприємства та з врахуванням досвіду в закупівлі послуг в попередні періоди.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


 Послуги з розробки програмного забезпечення з метою модернізації та доопрацювання інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015: 72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 


Відкриті торги з публікацією англійською мовою

UA-2021-02-25-006455-a 


13 400 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з розробки програмного забезпечення полягають в модернізації та доопрацюванні інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO», опис якої наведено в Технічному завданні, що наведене в додатку до тендерної документації.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


Послуги розміщення та обробки даних на захищеному майданчику

( ДК 021:2015:72410000-7: Послуги провайдерів) 


Переговорна процедура закупівлі

UA-2021-08-10-011422-a 


14 390 000,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені існуючими технічними характеристиками ІТС «PROZORRO» та вимогами атестату відповідності комплексної системи захисту інформації ІТС «PROZORRO»

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів


Послуги з підтримки та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015:72250000-2: Послуги, пов’язані із системами та підтримкою)


Відкриті торги з публікацією англійською мовою

UA-2021-09-07-005722-c


16 300 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з підтримки та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO» полягають в підтримці інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO».


Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


Сервер

(ДК 021:2015:48820000-2: Сервери)


Відкриті торги 

UA-2021-09-17-010681-b

950 000,00

Для зменшення витрат на використання ресурсів віртуальної приватної хмари, в якій розміщено інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro», а саме сховища даних в якому зберігаються файли та документи, що  завантажуються користувачами в ІТС «Prozorro», у ДП “ПРОЗОРРО” є потреба у закупівлі власного серверного обладнання (серверів). Вимоги до технічних та якісних характеристик серверів обумовлені існуючим профілем та характером навантаження на ІТС «Prozorro», застосованими технологіями обробки та зберігання даних, що використовуються в системі та вимогами до ефективного і безперебійного функціонування ІТС «Prozorro»


Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників