Розпорядчі документи ДП "ПРОЗОРРО"


Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 10 від 19.03.2019  "Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 11 від 20.03.2019 "Про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Наказ ДП "ПРОЗОРРО"  № 16 від 22.04.2019  Про затвердження Інструкції з використання е-каталогу Prozorro-market

Наказ ДП "ПРОЗОРРО"  № 66 від 31.12.2020  Про визнання Наказу ДП "Прозорро"  № 16 від 22.04.2019  таким, що втратив чинність

Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 18 від 17.04.2020  "Про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", затвердженої наказом  ДП "ПРОЗОРРО" від 19.03.2019 року №10 (зі зімнами).

Наказ ДП "ПРОЗОРРО"  № 47 від 05.10.2020 "Про затвердження вимог із захисту інформації та кібербезпеки в електронній системі закупівель"

Наказ ДП "ПРОЗОРРО"  № 65 від 31.12.2020 "Щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності"

Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 52 від 31.12.2021 "Про внесення змін до наказу від 31.12.2020 р. "Щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності"

Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 25 від 20.10.2022 "Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та зупинення дії наказу ДП "ПРОЗОРРО" від 19.03.2019 року №10 (зі зімнами)

Наказ ДП "ПРОЗОРРО" № 2 від 03.01.2023 "Про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", затвердженої наказом ДП “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 року №10 (зі змінами).

Документи Міністерства економіки України


Наказ Мінекономіки № 873-21 від 01.11.2021  "Про затвердження переліку тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей"

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 1. Методичні рекомендації Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. Документ можна переглянути за посиланням.
 2. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів. Документ можна завантажити за посиланням.
 3. Антикорупційна програма ДП "Прозорро".
 4. Пам'ятка про основні принципи корпоративної етики та вимоги антикорупційного законодавства.

Фінансова звітність ДП "ПРОЗОРРО"


3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців
Фінансова звітність за 2016 р.
Фінансова звітність за 2017 р.

Фінансова звітність за 2018 р.Фінансова звітність за 2019 р.

Баланс
Фінансові результати

Річний звіт
Фінансова звітність за 2020 р.

Річний звіт
Звіт про управління
Фінансова звітність за 2021 р.Фінансова звітність за 2022 р.

Фінансова звітність за 2023 р.

Наші результати та інші документи ДП "ПРОЗОРРО"

Структура, принципи формування і розмір винагороди генерального директора ДП "ПРОЗОРРО" ( ЄДРПОУ 02426097) Задворного Василя Володимировича, згідно укладеного контракту                                                                                                                                                                                                                                                   

Найменування виплат Підстава Розмір виплати, грн.
Посадовий оклад згідно умов контракту 75 950
Квартальна премія Виконання умов визначених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.07.2017  № 1024 До 3 посадових окладів            
Премія за рік                                                                                                До 24 посадових окладів
Грошова допомога у разі виходу на пенсію   Не більш як 6 посадових окладів 

Структура, принципи формування оплати праці заступників генерального директора ДП "ПРОЗОРРО"
здійснюються відповідно до норм  Колективного договору між  адміністрацією Державного підприємства «ПРОЗОРРО» і Первинною профспілковою організацією Зовнішторгвидав України на 2020-2022 роки зі змінами (далі - Колективний договір)
Найменування виплат Підстава Розмір виплати
Посадовий оклад пп 3.1.1. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатку 1 до нього "Шкала  міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Схеми посадових окладів, тарифних ставок розробляються на підставі міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень. За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 січня календарного року, збільшеного на 20 відсотків
Доплата за інтенсивність праці пп 3.1.2. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатку 2 до нього "Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників"
до 25 відсотків посадового окладу
Надбавка за високі досягнення в праці до 50 відсотків посадового окладу
Надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу
Премія за підсумками роботи за місяць пп 3.1.3. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатка 3 до нього "Положення про преміювання за виконання виробничих завдань та функцій працівників
ДП «ПРОЗОРРО»"
Преміювання працівників Підприємства здійснюється у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати,  за фактично відпрацьований час.  Премія за місяць не є фіксованою величиною і може змінюватися  щомісячно, але не може перевищувати 100% бази нарахування.
Премія за підсумками роботи за квартал Розмір квартальної премії визначається з урахуванням особистого внеску кожного працівника і  складає до 100% посадового окладу.
Премія за підсумками роботи за рік Розмір річної премії складає до 100%  Розрахункової бази
Додаткова премія Розмір визначається у відсотках до посадового окладу з  урахуванням доплати за інтенсивність праці (бази нарахування), відповідно до умов, визначених у відповідній  таблиці 1.

Винагорода за вислугу років пп 3.1.10. п 3.1. "Оплата праці" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру та додатка 8 до нього "Положення про порядок нарахування та виплати винагороди за вислугу років"  Відсоток винагороди залежить від стажу роботи  працівника.
Матеріальна допомога п 3.2. "Соціальні гарантії" розділу 3 "Оплата праці та соціальні гарантії " Колективного договіру   Розмір залежить від виду допомоги. 


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за жовтень 2021 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Премія квартальна

Винагорода за вислугу років

Надбавка за високі досягнення в праці

Доплата за інтенсивність праці

Індексація заробітної плати

Оплата за середній заробітком

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

300 261,79

41 772,50


220 839,23
295,71

8 207,55

29 146,80

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

89 315,39

41 130,00

26 734,50


20 565,0080,89


805,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

182 048,89

53 520,00

68 238,00


22 746,00

26 760,00

10 704,00

80,89
Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за листопад 2021 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Премія квартальна

Винагорода за вислугу років

Надбавка за високі досягнення в праці

Доплата за інтенсивність праці

Індексація заробітної плати

Оплата за середній заробітком

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

127 097,98

51 784,09


366,58

62 913,13

12 034,18

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

88 510,39

41 130,00

26 734,50


20 565,0080,89Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

182 048,89

53 520,00

68 238,00


22 746,00

26 760,00

10 704,00

80,89
Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за грудень 2021 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Премія квартальна

Винагорода за вислугу років

Надбавка за високі досягнення в праці

Доплата за інтенсивність праці

Індексація заробітної плати

Премія за підсумками роботи за 2020 рік

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

575 957,71

75 950,00


560,71

499 447,00


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

105 055,17

41 130,00

26 734,50

16 452,00

20 565,00173,67Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

209 622,41

41 356,36

68 238,00

29 436,00

17 576,45

20 678,18

8 271,27

134,20


39 440,59


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за січень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Винагорода за вислугу років

Надбавка за високі досягнення в праці

Доплата за інтенсивність праці

Індексація заробітної плати

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

89 230,96

55 963,16

413,15

32 854,65

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

99 846,00

46 440,00

30 186,00

23 220,00
Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

177 028,78

25 448,42

21 631,16

15 141,81

12 724,21

5 089,68


96 993,50


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за лютий 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Премія квартальна

Винагорода за вислугу років

Надбавка за високі досягнення в праці

Доплата за інтенсивність праці

Індексація заробітної плати

Премія за підсумками роботи за рік

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

140 702,68

75 950,00


64 082,81 
669,87Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

132 288,55

34 830,00

22 639,50


17 415,00
41 130,00

16 274,05

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

207 469,02

54 396,00

46 236,60


32 365,62

27 198,00

10 879,20


36 393,60Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за березень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Премія щомісячна

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Оплата листка непрацездатності

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

76 619,87

75 950,00669,87


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

77 542,39

37 996,36

5 699,45

18 998,18


14 848,40

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 84 616,00

60 440,00

3 002,00

21 154,00
Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за квітень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

75 950,00

75 950,00


669,87

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

58 050,00

46 440,00

11 610,00


Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 71 017,00

60 440,00

10 577,00Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за травень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

76 858,05

75 950,00


908,05

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

58 203,82

46 440,00

11 610,00

153,82

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 71 170,82

60 440,00

10 577,00

153,82


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за червень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

76 964,73

75 950,00


1014,73

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

58 285,70

46 440,00

11 610,00

235,70

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 71 252,70

60 440,00

10 577,00

235,70Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за липень 2022 року


Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Оплата за середнім заробітком

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

87 157,78

57 866,67


810,21

28 480,90

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

69 907,00

46 440,00

23 220,00

247,00


Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 81 841,00

60 440,00

21 154,00

247,00Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за серпень 2022 року


Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Оплата за середнім заробітком

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

77 229,20

75 950,00


1 279,20


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

77 042,00 

46 440,00

23 220,00

416,00

6 966,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 85 032,00

60 440,00

21 154,00

416,00

3 022,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за вересень 2022 року


Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Оплата за середнім заробітком

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

77 229,20

75 950,00


1 279,20


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

77 042,00 

46 440,00

23 220,00

416,00

6 966,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 85 032,00

60 440,00

21 154,00

416,00

3 022,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за жовтень 2022 року


Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Оплата за середнім заробітком

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

77 229,20

75 950,00


1 279,20


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

77 042,00 

46 440,00

23 220,00

416,00

6 966,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

 85 032,00

60 440,00

21 154,00

416,00

3 022,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за листопад 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Оплата за середнім заробітком

Компенсація відпустки

Задворний Василь Васильович

генеральний директор

132 412,59

48 331,82


905,04
83 175,73

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

86 694,65

37 996,36

23 747,73

429,71


9 499,09

15 021,76


Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

125 182,70

60 440,00

26 442,50

525,20

22 665,00

15 110,00
Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за грудень 2022 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Індексація заробітної плати

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Оплата за середнім заробітком

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Шимко Наталія Миколаївна

в.о. генерального директора

89 831,72

42 218,18

26 386,37

492,88


10 554,55

7 510,88 

2 668,86

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

140 309,67

60 440,00

26 442,50

542,17

37 775,00

15 110,00
Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за січень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Шимко Наталія Миколаївна

в.о. генерального директора

83 117,04

44 329,09

27 705,68


11 082,27

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

143 545,00

60 440,00

26 442,50

41 552,50

15 110,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за лютий 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Шимко Наталія Миколаївна

в.о. генерального директора

87 075,00

46 440,00

29 025,00


11 610,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

177 542,50

60 440,00

26 442,50

75 550,00

15 110,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за березень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Квартальна премія

Доплата за інтенсивність праці

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Компенсація невикористаної відпустки при звільненні

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

23 115,22

23 115,22Шимко Наталія Миколаївна


заступниця генерального директора


156 343,22 46 440,00 29 025,00
32 508,00 11 610,00 36 760,00

Вінницький Олександр Владиславович

заступник генерального директора з інформаційних технологій

455 979,10

60 440,00

26 442,50

37 775,00

12 088,00

15 110,00

75 550,00

304 123,60


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за квітень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Квартальна премія

Доплата за інтенсивність праці

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

110 788,19

86 250,5024 537,69


Шимко Наталія Миколаївна


заступниця генерального директора


50 793,75 23 220,00 14 512,50 7 256,25
5 805,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за травень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Квартальна премія

Доплата за інтенсивність праці

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

98 840,00

98 840,00

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

101 587,50
46 440,00
29 025,00
14 512,50

11 610,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за червень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

98 840,00

98 840,00
Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

127 710,00
46 440,00
29 025,00
40 635,00
11 610,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за липень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Квартальна премія

Доплата за інтенсивність праці

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

395 360,00

98 840,00296 520,00


Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

165 442,50 46 440,00 29 025,00 55 147,50 23 220,00 11 610,00


Фактичний розмір заробітної плати генерального директора та заступників генерального директора ДП «Прозорро» за серпень 2023 року

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Всього нараховано, грн

в тому числі

Посадовий оклад

Винагорода за вислугу років

Премія щомісячна

Доплата за інтенсивність праці

Заробітна плата за час щорічної відпустки

Ткаченко Микола Миколайович

генеральний директор

98 840,00

98 840,00

Шимко Наталія Миколаївна

заступниця генерального директора

156 448,80 28 267,83 17 667,40 35 334,79 7 066,96 68 111,82

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.


Доступ до публічної інформації здійснюється шляхом:

 • надання інформації у відповідь на запит;
 • оприлюдненням інформації на власних ресурсах;
 • оприлюдненням інформації у форматі відкритих даних.

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є державне підприємство «ПРОЗОРРО», можна одним із варіантів:

 Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись шаблоном форми та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

 • електронною поштою feedback@prozorro.ua;
 • поштою на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 22, м. Київ, 01601.

 Зателефонувати та подати запит усно за номерами:

 •  0-800-503-400.

(запитувач обов’язково вказує своє ім’я/найменування, поштову або електронну адресу та контактний телефон).


Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!

Усі запити незалежно від способу подачі (електронною, звичайною поштою та усно телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

Запит на інформацію має містити:

 • Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,

а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо

якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 • Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів з моменту його реєстрації. Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов’язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Графік особистого прийому громадян керівництвом державного підприємства "ПРОЗОРРО":
Ткаченко Микола - генеральний директор ДП "ПРОЗОРРО"
кожен другий вівторок місяця  з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
вул. Бульварно-Кудрявська 22,  м. Київ
Якщо ви бажаєте записатись на особистий прийом - попередньо потрібно зателефонувати на номер 0 800 503 400 для узгодження часу прийому

Повноваження, місія, функції, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси підприємства

Повноваження підприємства

Відповідно до Наказу Мінекономіки від 07.04.2020  № 648 "Про веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель" ДП "Прозорро" визначене відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу.


Місія підприємства

Підтримувати здорову екосистему публічних закупівель, а також рух до утримання прозорості, підвищення конкуренції, побудови професійності у закупівлях, розвиток та експорт філософії електронних закупівель за кордон.

Основні функції та завдання підприємства

Відповідно до пунктів 11-17 Постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків" основними функціями та завданнями ДП "Прозорро" як адміністратора електронної системи закупівлі:

- здійснення тестування електронних майданчиків з метою їх авторизації/попередньої авторизації та проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей.

- здійснення погодження технічного завдання оператора електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика з метою створення комплексної системи захисту інформації. Порядок погодження технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації визначається адміністратором.

- визначення умов використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначаються адміністратором.

- повідомлення комісії про:

1) непередачу на веб-портал Уповноваженого органу або неприйняття з веб-порталу Уповноваженого органу документів (оновлення документів) або окремих файлів;

2) неправильну ідентифікацію користувача під час реєстрації;

3) технічні збої;

4) технічні втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель;

5) невиконання умов договору, укладеного між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором;

6) розкриття конфіденційної інформації, до якого належать дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації;

7) недоступність авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

8) виявлення невідповідностей в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатами проведення адміністратором тестування та неусунення таких невідповідностей;

9) виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

- фіксація та реєстрація технічних збоїв електронної системи закупівель та оприлюднення за рішенням комісії на веб-порталі Уповноваженого органу.

15. У разі внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів адміністратор оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до стандартних сценаріїв тестування. Адміністратор надсилає оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування.

Строки та порядок надіслання оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування визначає адміністратор.

16. Адміністратор проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик та можливостей. Строк проведення тестування визначається адміністратором.

У разі виявлення недоліків і невідповідностей функціональних характеристик та можливостей авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор визначає строк для доопрацювання такого майданчика оператором.

У разі повторного непроходження тестування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор надсилає висновок про результати тестування до комісії для прийняття рішення про відключення.

17. Адміністратор має право:

1) здійснювати модернізацію електронної системи закупівель та вносити зміни до її функціональності за погодженням з Уповноваженим органом;

2) проводити перевірку функціональності та здійснювати тестування роботи електронної системи закупівель як у цілому, так і окремих її складових (авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків);

3) виявляти та фіксувати технічні збої в роботі авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків та порушення в роботі електронної системи закупівель;

4) відключати авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик від електронної системи закупівель у разі прийняття Уповноваженим органом рішення про відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

5) звертатися до комісії з питань функціонування електронної системи закупівель;

6) затверджувати для користувачів (крім замовників та учасників) інструкції (регламенти, положення тощо) про порядок роботи (взаємодії) в електронній системі закупівель;

7) вчиняти інші дії, передбачені законодавством.

Напрями діяльності підприємства

Напрями діяльності підприємства зазначені зазначені в розділі 3 Статуту ДП "Прозорро", який розміщений за посиланням

Фінансові ресурси

Вся фінансова документація ДП "Прозорро" розміщена на цій сторінці в розділі Фінансова звітність ДП "ПРОЗОРРО" та  Наші результати та інші документи ДП "ПРОЗОРРО"

Інформація згідно з Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 "Про ефективне використання державних коштів"

\


Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі, з ПДВ (за рахунок власних коштів)

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

очікуваної вартості предмета закупівлі


 Послуги з розробки програмного забезпечення з метою модернізації та доопрацювання інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015: 72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 

Відкриті торги

UA-2020-12-21-011532-c 

4 500 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з розробки програмного забезпечення полягають в модернізації та доопрацюванні інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO», опис якої наведено в Технічному завданні, що наведене в додатку до тендерної документації. 

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


 Телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет

ДК 021:2015: 64210000-1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних)


Переговорна процедура

UA-2020-12-24-010574-c

 

232 800,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені профілем  поточного мережевого навантаження інформаційної системи та особливостями функціонування ІТС «PROZORRO»

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів.


 

Послуги з охорони будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

( ДК 021:2015: 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку) Відкриті торги

UA-2021-01-15-005186-a

 

450 000,00

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, праве крило будівлі, 5 поверхів, офісні приміщення (далі - Територія)

Вимоги: Послуги з охорони полягають у здійсненні Виконавцем комплексу заходів по охороні власності Замовника, а також забезпечення охорони власності та особистої безпеки фізичних осіб, які перебувають на території Замовника.

Завдання Здійснювати: 24 години 7 днів на тижні контроль за цілісністю та недоторканістю майна, що знаходиться на території Замовника, 

Забезпечувати недоторканість місця вчинення протиправних дій на території до прибуття представників правоохоронних органів та охорону території згідно дислокації постів:

Послуги з охорони включають прибуття мобільної групи на місце події протягом 10-15 хвилин з моменту отримання тривожного сигналу для посилення постів у нештатних ситуаціях.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


 Послуги з розміщення серверного обладнання

ДК 021:2015: 72410000-7 (Послуги провайдерів)


Переговорна процедура

UA-2021-01-20-007667-b


350 000,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені існуючими технічними характеристиками ІАС «Державні закупівлі» та вимогами атестату відповідності комплексної системи захисту інформації ІАС «Державні закупівлі»  

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів


 Послуги з комплексного прибирання приміщень

(ДК 021:2015:90910000-9: Послуги з прибирання) 

Відкриті торги

UA-2021-01-29-006717-b 

300 000,00

Послуг з комплексного прибирання приміщень будівлі ДП«ПРОЗОРРО» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

Площа приміщень ДП «ПРОЗОРРО» 2211,5 м2, в т.ч:
Площа підвального приміщення – 192,3 м2
Послуги з комплексного прибирання приміщень ДП «ПРОЗОРРО» повинні включати наступне:
а) виконавець за власний рахунок забезпечує своїх працівників устаткуванням, приладдям, спецодягом, пакетами для сміття, миючими, дезінфікуючими засобами та побутовою хімією для надання послуг, крім засобів гігієни (туалетний папір, рідке мило);
б) забезпечує наявність одночасної присутності персоналу (не менше 2-х осіб) протягом робочого дня з 08-30 год. до 17-00 год.
в) протирання центрального входу (вхідні двері, дзеркало, турнікет) кожного дня;
г) перелік послуг та періодичність їх надання 
Перелік послуг визначався на підставі виробничої необхідності підприємства та з врахуванням досвіду в закупівлі послуг в попередні періоди.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


 Послуги з розробки програмного забезпечення з метою модернізації та доопрацювання інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015: 72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) 


Відкриті торги з публікацією англійською мовою

UA-2021-02-25-006455-a 


13 400 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з розробки програмного забезпечення полягають в модернізації та доопрацюванні інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO», опис якої наведено в Технічному завданні, що наведене в додатку до тендерної документації.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


Послуги розміщення та обробки даних на захищеному майданчику

( ДК 021:2015:72410000-7: Послуги провайдерів) 


Переговорна процедура закупівлі

UA-2021-08-10-011422-a 


14 390 000,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені існуючими технічними характеристиками ІТС «PROZORRO» та вимогами атестату відповідності комплексної системи захисту інформації ІТС «PROZORRO»

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів


Послуги з підтримки та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»

( ДК 021:2015:72250000-2: Послуги, пов’язані із системами та підтримкою)


Відкриті торги з публікацією англійською мовою

UA-2021-09-07-005722-c


16 300 000,00

Технічні та якісні характеристики встановлені на підставі технологій та програмних продуктів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO». Адже Послуги з підтримки та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO» полягають в підтримці інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO».


Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів та з урахуванням  можливості створення конкурентного середовища.Та розрахований у відповідності до кількості годин, протягом яких будуть залучені ті чи інші спеціалісти.


Сервер

(ДК 021:2015:48820000-2: Сервери)


Відкриті торги 

UA-2021-09-17-010681-b

950 000,00

Для зменшення витрат на використання ресурсів віртуальної приватної хмари, в якій розміщено інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro», а саме сховища даних в якому зберігаються файли та документи, що  завантажуються користувачами в ІТС «Prozorro», у ДП “ПРОЗОРРО” є потреба у закупівлі власного серверного обладнання (серверів). Вимоги до технічних та якісних характеристик серверів обумовлені існуючим профілем та характером навантаження на ІТС «Prozorro», застосованими технологіями обробки та зберігання даних, що використовуються в системі та вимогами до ефективного і безперебійного функціонування ІТС «Prozorro»


Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників


Ноутбуки - ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)


Відкриті торги 

UA-2021-11-01-009427-a

 216 000,00

З метою забезпечення зручності та ефективності виконання працівниками своїх функціональних обов’язків існує потреба у придбанні легкої, негабаритної та достатньо потужної комп’ютерної техніки

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі аналізу існуючого рівня цін на ринку на товари з відповідними технічними характеристиками в інтернет-магазинах.


Ноутбуки - ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)


Відкриті торги 

UA-2021-11-02-009586-a

 29 200,00

З метою забезпечення зручності та ефективності виконання працівниками своїх функціональних обов’язків існує потреба у придбанні легкої, негабаритної та достатньо потужної комп’ютерної техніки

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі аналізу існуючого рівня цін на ринку на товари з відповідними технічними характеристиками в інтернет-магазинах.


Сервер - ДК 021:2015:48820000-2: Сервери


Відкриті торги 

UA-2021-11-05-012955-b

 54 170,00

З метою заміни системи файлового сховища, що вийшла з ладу, існує потреба у придбанні серверного обладнання та дискової полиці для побудови нової системи файлового сховища.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі аналізу існуючого рівня цін на ринку на товари з відповідними технічними характеристиками на онлайн-ресурсах постачальників обладнання та комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


Дискова полиця JBOD - ДК 021:2015:48820000-2: Сервери


Відкриті торги 

UA-2021-11-05-012763-b

 76 670,00

З метою заміни системи файлового сховища, що вийшла з ладу, існує потреба у придбанні серверного обладнання та дискової полиці для побудови нової системи файлового сховища.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі аналізу існуючого рівня цін на ринку на товари з відповідними технічними характеристиками на онлайн-ресурсах постачальників обладнання та комерційних пропозицій від потенційних постачальників.


Електрична енергія 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія


Відкриті торги 

UA-2021-11-12-005920-a

 633 133,33

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем. Постачальник електричної енергії зобов’язується якісно надавати послуги у відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних діючого аналогічного договору та розрахований у відповідності до прогнозованого об’єму електричної енергії, що планується спожити підприємством


Ноутбук
ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)


Відкриті торги
UA-2021-11-26-014264-a


 31 000,00

З метою забезпечення зручності та ефективності виконання працівниками своїх функціональних обов’язків існує потреба у придбанні легкої, негабаритної та достатньо потужної комп’ютерної техніки

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі аналізу існуючого рівня цін на ринку на товари з відповідними технічними характеристиками в інтернет-магазинах.


телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет
ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного зв’язку та передачі даних


Переговорна процедура
UA-2021-12-17-020586-c


 1 028 400,00

Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені профілем  поточного мережевого навантаження інформаційної системи та особливостями функціонування ІТС «PROZORRO»

Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність конкуренції з технічних причин”, розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом даних попередніх аналогічних договорів.


Послуги з комплексного прибирання приміщень


(ДК 021:2015:90910000-9: Послуги з прибирання)

Відкриті торги

UA-2022-01-14-004203-a260 000,00

Послуг з комплексного прибирання приміщень будівлі ДП«ПРОЗОРРО» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22
Площа приміщень ДП «ПРОЗОРРО» 2211,5 м2, в т.ч:
Площа підвального приміщення – 192,3 м2
Послуги з комплексного прибирання приміщень ДП «ПРОЗОРРО» повинні включати наступне:
а) виконавець за власний рахунок забезпечує своїх працівників устаткуванням, приладдям, спецодягом, пакетами для сміття, миючими, дезінфікуючими засобами та побутовою хімією для надання послуг, крім засобів гігієни (туалетний папір, рідке мило);
б) забезпечує наявність одночасної присутності персоналу (не менше 2-х осіб) протягом робочого дня з 08-30 год. до 17-00 год.
в) протирання центрального входу (вхідні двері, дзеркало, турнікет) кожного дня;
г) перелік послуг та періодичність їх надання
Перелік послуг визначався на підставі виробничої необхідності підприємства та з врахуванням досвіду в закупівлі послуг в попередні періоди.

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Послуги з охорони будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22
 ( ДК 021:2015: 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку)


Відкриті торги
 UA-2022-01-21-012089-b
400 000,00
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, праве крило будівлі, 5 поверхів, офісні приміщення (далі - Територія)
Вимоги: Послуги з охорони полягають у здійсненні Виконавцем комплексу заходів по охороні власності Замовника, а також забезпечення охорони власності та особистої безпеки фізичних осіб, які перебувають на території Замовника.
Завдання Здійснювати: 24 години 7 днів на тижні контроль за цілісністю та недоторканістю майна, що знаходиться на території Замовника,
Забезпечувати недоторканість місця вчинення протиправних дій на території до прибуття представників правоохоронних органів та охорону території згідно дислокації постів:
Послуги з охорони включають прибуття мобільної групи на місце події протягом 10-15 хвилин з моменту отримання тривожного сигналу для посилення постів у нештатних ситуаціях.
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Послуги з підтримки окремого індивідуального хмарного середовища обробки даних
ДК 021:2015:72410000-7: Послуги провайдерів


Переговорна процедура
UA-2022-02-01-013292-b
11 524 608,00
Вимоги до технічних та якісних характеристик обумовлені існуючими технічними характеристиками ІТС «PROZORRO» та профілю навантаженості на хмарне середовище
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений даними на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

  

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності державного підприємства «ПРОЗОРРО»


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності 

державного підприємства «ПРОЗОРРО»

 1. Реквізити Підприємства:
  Найменування: ДП «ПРОЗОРРО»
  Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22
  Телефон:  +38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400.
  Адреса електронної пошти: feedback@prozorro.ua

2. Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: 25 січня 2022 р.

3. Відомості про предмет та об’єм перевірки: Послуги з аудиторської перевірки річної фінансової звітності ДП «ПРОЗОРРО» за 2021 звітний рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

За результатами проведення аудиту надається: 

- Аудиторський звіт українською мовою у 2-х примірниках в паперовому вигляді;

- Лист керівництву, що містить інформацію з питань аудиту, яка має значення для керівництва Замовника українською мовою в 1 примірнику;

- Лист та/або письмовий звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Замовника, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту українською мовою у 2 примірниках.

4. Кінцевий термін формування аудиторського висновку: не пізніше 40 календарних днів з дати початку надання послуг.

5. Строк надання послуг у календарних днях: не більше 40 календарних днів, не пізніше 01 червня 2022 р.

6. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами: Конкурсні пропозиції подаються претендентами відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі” через електронну систему закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-006364-a)


7. Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності: 

7.1. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності.

7.2. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

7.3. Досвід роботи у сфері надання аудиторських послуг не менше 5-ти років.

7.4. Наявність у складі аудиторської фірми не менш як 12 (дванадцяти) працівників, які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 2 (двоє) працівників мають принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (АІСРА) чи Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (ІСАЕУ) (не є підтвердженням відповідності даному критерію копії сертифікатів DipIFR, адже програма сертифікації АССА складається з 14 іспитів, DipIFR – це один з 14 іспитів на повну кваліфікацію АССА), та наявність у штаті Учасника не менше 2-х спеціалістів з досвідом роботи у КРУ або Державній аудиторській службі, із загальної кількості штатних працівників не менше 30.

7.5. Наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг або іншого документу відповідно до діючого законодавства України (Наказу Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю «Про проходження перевірки з контролю якості»).

7.6. Наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду дії договору про надання аудиторських послуг.

7.7. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів з надання аудиторських послуг протягом 2019-2021 років не менше як із 3-ма підприємствами державної форми власності.

8. Перелік документів, які необхідно надати для участі у конкурсі: відповідно до вимог зазначених у процедурі закупівлі, яка оприлюднена у електронній системі закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-006364-a) ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності державного підприємства «ПРОЗОРРО» 2023


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності 

державного підприємства «ПРОЗОРРО»

1. Реквізити Підприємства:

1.1. Найменування: ДП «ПРОЗОРРО»

1.2. Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

1.3. Телефон:  +38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400.

1.4. Адреса електронної пошти: feedback@prozorro.ua

2. Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: до 07 лютого 2023 р. 10:00

3. Відомості про предмет та об’єм перевірки: Послуги з аудиторської перевірки річної фінансової звітності ДП «ПРОЗОРРО» за 2022 звітний рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2022 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

За результатами проведення аудиту надається: 

- Аудиторський звіт українською мовою у 2-х примірниках в паперовому вигляді;

- Лист керівництву, що містить інформацію з питань аудиту, яка має значення для керівництва Замовника українською мовою в 1 примірнику;

- Лист та/або письмовий звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Замовника, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту українською мовою у 2 примірниках.

4. Кінцевий термін формування аудиторського висновку: не пізніше 40 календарних днів з дати початку надання послуг.

5. Строк надання послуг у календарних днях: не більше 40 календарних днів, не пізніше 01 червня 2023 р.

6. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами: Конкурсні пропозиції подаються претендентами відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі” та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 через електронну систему закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-30-014388-a)

7. Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності: 

7.1. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності.

7.2. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

7.3. Досвід роботи у сфері надання аудиторських послуг не менше 5-ти років.

7.4. Наявність у складі аудиторської фірми не менш як 12 (дванадцяти) працівників, які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 2 (двоє) працівників мають принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (АІСРА) чи Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (ІСАЕУ) (не є підтвердженням відповідності даному критерію копії сертифікатів DipIFR, адже програма сертифікації АССА складається з 14 іспитів, DipIFR – це один з 14 іспитів на повну кваліфікацію АССА), та наявність у штаті Учасника не менше 2-х спеціалістів з досвідом роботи у КРУ або Державній аудиторській службі, із загальної кількості штатних працівників не менше 30.

7.5. Наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг або іншого документу відповідно до діючого законодавства України (Наказу Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю «Про проходження перевірки з контролю якості»).

7.6. Наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду дії договору про надання аудиторських послуг.

7.7. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів з надання аудиторських послуг протягом 2020-2022 років не менше як із 3-ма підприємствами державної форми власності.

8. Перелік документів, які необхідно надати для участі у конкурсі: відповідно до вимог зазначених у процедурі закупівлі, яка оприлюднена у електронній системі закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-30-014388-a) 


ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності державного підприємства «ПРОЗОРРО» 2023


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності 

державного підприємства «ПРОЗОРРО»

 1. Реквізити Підприємства:
  1.1 Найменування: ДП «ПРОЗОРРО»
  1.2 Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22
  1.3 Телефон:  +38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400
  1.4 Адреса електронної пошти: feedback@prozorro.ua

2. Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: до 24 квітня 2023 р. 10:00

3. Відомості про предмет та об’єм перевірки: Послуги з аудиторської перевірки річної фінансової звітності ДП «ПРОЗОРРО» за 2022 звітний рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2022 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

За результатами проведення аудиту надається: 

- Аудиторський звіт українською мовою у 2-х примірниках в паперовому вигляді;

- Лист керівництву, що містить інформацію з питань аудиту, яка має значення для керівництва Замовника українською мовою в 1 примірнику;

- Лист та/або письмовий звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Замовника, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту українською мовою у 2 примірниках.

4. Кінцевий термін формування аудиторського висновку: не пізніше 30 календарних днів з дати початку надання послуг, але не пізніше 01 червня 2023 р.

5. Строк надання послуг у календарних днях: не більше 30 календарних днів, не пізніше 01 червня 2023 р.

6. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами: Конкурсні пропозиції подаються претендентами відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі” та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 через електронну систему закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-14-001777-a)

7. Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності: 

7.1. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності.

7.2. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

7.3. Досвід роботи у сфері надання аудиторських послуг не менше 5-ти років.

7.4. Наявність у складі аудиторської фірми не менш як 12 (дванадцяти) працівників, які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 2 (двоє) працівників мають принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (АІСРА) чи Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (ІСАЕУ) (не є підтвердженням відповідності даному критерію копії сертифікатів DipIFR, адже програма сертифікації АССА складається з 14 іспитів, DipIFR – це один з 14 іспитів на повну кваліфікацію АССА), та наявність у штаті Учасника не менше 2-х спеціалістів з досвідом роботи у КРУ або Державній аудиторській службі, із загальної кількості штатних працівників не менше 30.

7.5. Наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг або іншого документу відповідно до діючого законодавства України (Наказу Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю «Про проходження перевірки з контролю якості»).

7.6. Наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду дії договору про надання аудиторських послуг.

7.7. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів з надання аудиторських послуг протягом 2020-2022 років не менше як із 3-ма підприємствами державної форми власності.

8. Перелік документів, які необхідно надати для участі у конкурсі: відповідно до вимог зазначених у процедурі закупівлі, яка оприлюднена у електронній системі закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-14-001777-a)