Прозорро концесії

Порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі прийнятий на виконання пункту 1 розділу XII визначено 1 вересня 2021 року днем набрання чинності положеннями Закону України «Про концесію», що визначають використання ЕТС та днем, коли має почати функціонувати ЕТС для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію.

Підходи, запропоновані в Порядку, враховують вимоги законодавства, кращу міжнародну практику та досвід проведення концесійних конкурсів щодо проєктів у морських портах Ольвія та Херсон.

ЕТС дозволятиме:

- проводити концесійні конкурси;

- проводити конкурентний діалог;

- публікувати документи у процедурі проведення прямих переговорів з орендарем державного майна.

Адміністратором ЕТС є

 • ДП “Прозорро.Продажі”

  для проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) щодо проектів, що здійснюються на умовах концесії, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, становить менше ніж 250 000 000 гривень, та для публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна.


  Зазначені конкурси передбачають такі етапи:

  - подання конкурсних пропозицій учасниками;

  - оцінка конкурсних пропозицій і визначення учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії;

  - розгляд та перевірка документів переможця концесійного конкурсу, в тому чисті документів, що підтверджують відповідність вимогам до переможця, зазначеним в умовах проведення концесійного конкурсу;

  - укладення концесійного договору.

 • ДП “Прозорро”

  для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу щодо проектів, вартість яких визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, дорівнює або перевищує 250 000 000 гривень та щодо проектів із проведенням попереднього відбору (прекваліфікації) не залежно від їх вартості.  Зазначені конкурси передбачають такі етапи:

  - попередній відбір претендентів (прекваліфікація);

  - подання конкурсних пропозицій учасниками;

  - оцінка конкурсних пропозицій і визначення учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії;

  - укладення концесійного договору.

Етапи впровадження

До 1 січня 2023 року за рішенням концесієдавця проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, може здійснюватися з використанням електронної торгової системи відповідно до Порядку.

З 1 січня 2023 року проведення усіх концесійних конкурсів, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, здійснюється виключно з використанням електронної торгової системи.

Проекти, концесійні конкурси, конкурентні діалоги щодо яких розпочаті не в ЕТС, завершуються за процедурою, за якою вони розпочаті. Укладені за результатами таких конкурсів, конкурентних діалогів концесійні договори, публікуються в електронній торговій системі.

Платформа для комплексного управління проєктом

1. Підготовка проєкту Підготовка та управління проєктом, а також попередній збір даних здійснюється на електронній платформі підготовки та управління проєктами (наприклад, SIF SOURCE). 

2. Підготовка до конкурсу Усі етапи підготовки конкурсу, в тому числі консультації з ринком, здійснюються в ЕТС.

 4. Управління договором Управління договором здійснюється концесієдавцем за допомогою нового модуля, розробленого Адміністратором ЕТС у партнерстві з електронною платформою підготовки та управління проєктами (наприклад, SIF SOURCE).

3. Проведення конкурсу Усі етапи конкурсу проводяться в ЕТС, в тому числі попередній відбір (пре-кваліфікація), оцінювання конкурсних пропозицій та переговори з переможцем.


Процес інтеграції Source з платформами Prozorro та Prozorro.Sale

Складові ЕТС

1

Модуль вивчення попиту, комунікації з ринком

2

Кімната даних

3

Модуль автоматичної перевірки

4

Модуль попереднього відбору

5

Інструмент багатокритеріальної оцінки

6

Інтеграція з системами управління проектами

7

Модуль управління договором

1 Етап. Створення проєкту та опитування ринку

Проєкт створюється в ЕТС до оголошення про проведення конкурсу.
В ЕТС завантажується проєкт конкурсної документації, розроблений конкурсною комісією (КК) для опитування ринку.
Посилання на SIF SOURCE та маркетингові матеріали надаються інвесторам для детальнішого ознайомлення з проєктом.
Віртуальна кімната даних з неконфіденційною інформацією доступна для потенційних учасників конкурсу після їх авторизації в ЕТС.
Модуль опитування ринку доступний для потенційних учасників конкурсу у онлайн-режимі для надання зворотного зв’язку як щодо концесійного проєкту, так і щодо проєкту конкурсної документації.
Усі потенційні учасники можуть слідкувати за проєктом (підписатися на оновлення) на національному рівні в ЕТС або на міжнародному рівні (наприклад, в SIF SOURCE).


2 Етап. Оголошення конкурсу

Оголошення
Концесієдавець змінює статус по проєкту на «ОГОЛОШЕНО КОНКУРС».
Документація
Затверджена конкурсна документація завантажується в ЕТС.
Строки
План-графік та кінцеві терміни конкурсу чітко визначені та заповнені концесієдавцем.
Початок
Початок періоду подання заявок.
Інформація
Потенційні учасники конкурсу можуть подавати запити для отримання роз’яснень.


3 Етап. Подання заявок на участь у попередньому відборі

Перевірка наявності підстав для недопущення до участі у конкурсі

Критерії попереднього відбору

Претендент має відповідати щонайменше трьом з критеріїв, визначених частиною третьою статті 12 Закону України "Про концесію":

1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання проектних, будівельних та експлуатаційних робіт і матеріально-технічного обслуговування;

2. наявність працівників, відповідного рівня професійної і технічної кваліфікації;

3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом договорів;

4. наявність ресурсів для забезпечення фінансування проекту або досвіду гарантованого залучення фінансування для реалізації подібних проектів;

5. інші критерії за рішенням конкурсної комісії.

Окремі приклади

- досвід будівництва;
- досвід успішного виконання подібних проєктів;
- досвід експлуатації та техн. обслуговування;
- наявність необхідного обладнання, матеріально-технічних засобів;
- наявність та належний рівень професійно-технічної кваліфікації працівників;
- загальний CAPEX будівництва та/або кількість розроблених проєктів;
- кількість релевантних або схожих проєктів у портфоліо ДПП;
- сукупна кількість користувачів або населення, що обслуговується за договорами ДПП.

Прекваліфікація

 • КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ

  Концесієдавець позначає учасника як допущеного/недопущеного до участі у конкурсі залежно від його відповідності критеріям попереднього відбору (підстави для недопущення та критерії попереднього відбору) з наданням детальних коментарів у випадку негативного рішення.

  У разі, якщо учасник є ініціатором підготовки проекту, концесієдавець надає йому в ЕТС відповідний статус.

 • ЕТС

  Віртуальна кімната даних з конфіденційною інформацією доступна для учасників конкурсу, які підписали договір про конфіденційність наданої інформації.

  Віртуальна кімната даних дозволяє відстежувати користувачів та інформацію, яку вони переглядають або завантажують, застосовує відповідні водяні знаки до завантажених документів або обмежує завантаження файлів.

 • ПРЕТЕНДЕНТ

  Учасник підписує Договір про конфіденційність наданої інформації, сплачує реєстраційний внесок.


Подання конкурсних пропозицій

Претендент допускається до участі у конкурсі пропозицій після (1) перевірки відповідності критеріям попереднього відбору, (2) сплати реєстраційного внеску та (3) підписання договору про конфіденційність наданої інформації.
Конкурсна пропозиція складається з двох частин – технічної та фінансово-економічної, та є доступною виключно для учасника концесійного конкурсу, який її подав.
Перевірка забезпечення конкурсної пропозиції здійснюється до початку оцінки конкурсної пропозиції.
Оцінка здійснюється поетапно і Концесієдавець отримує доступ: - до технічної частини конкурсної пропозиції - після проведення перевірки забезпечення конкурсної пропозиції - до фінансово-економічної частини конкурсної пропозиції - після оцінки технічної частини конкурсної пропозиції.Оцінка пропозицій - етап 1. Перевірка забезпечення конкурсної пропозиції

Оцінка пропозицій - етап 2. Оцінювання технічної частини конкурсної пропозиції

Концесієдавець отримує доступ до технічної частини конкурсної пропозиції учасника після перевірки забезпечення конкурсної пропозиції.

Підходи до оцінювання технічної частини визначаються у конкурсній документації для кожного окремого проекту.

Технічна частина оцінюється за одним із таких підходів

Прохідний принцип
оцінювання «виконується»/«не виконується» встановлюються мінімальні вимоги, результат не впливає на загальний бал оцінки пропозиції.
Автоматичне порівняльне оцінювання
Порівняльне оцінювання на основі кількісних критеріїв, що визначаються в інструкції для учасників, показники (ставки) яких надані учасником конкурсу в ЕТС.
Порівняльне оцінювання членами конкурсної комісії 
в ЕТС шляхом оцінювання кожного критерію для кожного учасника.

Порівняльне оцінювання членами конкурсної комісії в ЕТС застосовується лише якщо застосування інших підходів є неможливим.

Оцінка пропозицій - етап 3. Багатокритеріальна оцінка фінансових пропозицій

Фінансова частина конкурсної пропозиції доступна для концесієдавця лише після завершення оцінки технічної частини.

Формули оцінки фінансових критеріїв ґрунтуються на пропорційному порівнянні пропозицій та визначенні результату (кількості балів) за кожним з критеріїв, подальшим об'єднаних на основі середньозваженої оцінки в остаточну оцінку конкурсної пропозиції.

Інструмент багатокритеріальної оцінки може використовувати (1) фінансові критерії для оцінки фінансової частини конкурсної пропозиції та (2) критерії якості для оцінки технічної пропозиції. Модуль повинен бути сумісним з розрахунком NPV.

Визначення переможця

Переможцем концесійного конкурсу визнається учасник, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку (поєднання оцінки технічної та фінансово-економічної частин конкурсної пропозиції).
Значення «приведеної ціни» не застосовується оскільки фінансовий критерій може не містити критерію ціни.
Наступний за результатом учасник запрошується до переговорів лише якщо учасник, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, не підписав концесійний договір.
Якщо сторонами знову (вдруге) не досягнуто згоди щодо неістотних умов концесійного договору, конкурс визнається таким, що не відбувся.Переговори та укладання договору

Після визначення учасника, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, концесієдавець надсилає такому учаснику запрошення до укладення концесійного договору.

Пропозиції до тексту концесійного договору подаються через ЕТС.

Укладений концесійний договір є публічним та підлягає опублікуванню в ЕТС, а також оприлюднюється на  єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайті адміністратора ЕТС.

Концесієдавець через особистий кабінет користувача надсилає на офіційну електронну пошту Мінекономіки копію договору з усіма додатками для ведення обліку укладених концесійних договорів.

Контроль за виконанням договору (додатковий модуль поза межами ЕТС)

Модуль з управління концесійним договором забезпечить можливість здійснення контролю за виконанням концесіонером показників результативності протягом дії концесійного договору.

Проектна команда Концесієдавця отримує можливість за допомогою модуля з управління концесійним договором перевіряти виконання концесіонером вимог, визначених концесійним договором.

Адміністратор забезпечує взаємодію ЕТС з електронною платформою підготовки та управління проектами (Sustainable Infrastructure Foundation (SIF) SOURCE або еквівалентом).


Якщо ви бажаєте переглянути повну презентацію - натисніть на посилання