Антикорупційна діяльність ДП «Прозорро»

Боротьба з корупцією та доброчесність є однією зі складових діяльності працівників ДП «Прозорро» (Підприємство), заснованою на принципі верховенства права.

Підприємство заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності та впроваджує систему управління заходами протидії корупції відповідно до міжнародного стандарту ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use, який встановлює вимоги до створення, впровадження, підтримки, перегляду та постійного вдосконалення системи управління щодо протидії корупції.

В грудні 2023 року в організаційній структурі Підприємства утворено Службу із забезпечення дотримання антикорупційних норм, що є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.

В ДП «Прозорро» затверджена Антикорупційна програма, що має на меті виявлення, протидію та запобігання проявам корупції.

Як повідомити про корупцію?

ДП «Прозорро» заохочує осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Якщо у вас є інформація про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками ДП «Прозорро», а також за наявності у вас обґрунтованого переконання, що така інформація є достовірною, повідомте про ці факти керівника Служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм ДП «ПРОЗОРРО».

Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками ДП «Прозорро» ви можете із зазначенням авторства, або анонімно:

 • засобами електронної пошти на електронну адресу: compliance@prozorro.ua
 • зателефонувавши на номер спеціальної телефонної лінії: +38 (097) 966 77 14;
 • на поштову адресу: ДП «Прозорро» або ж безпосередньо керівнику Служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм ДП «ПРОЗОРРО» за адресою: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 22.

Звертаємо увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства здійснює Генеральний директор ДП «Прозорро» та/або керівник Служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм Підприємства. Всі звернення та інформація щодо заявника є конфіденційними.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Генеральним директором Підприємства будуть вжиті заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також будуть проінформовані спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.


Зразок форми повідомлення про корупцію

Захист викривачів

Статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що викривачі та їхні близькі особи перебувають під захистом держави.

Особа набуває статусу викривача у разі:

 • фізична особа переконана, що інформація, яку вона повідомляє, є достовірною;
 • наведена у повідомленні інформація містить факти, що доводять можливе правопорушення, які можна перевірити;
 • інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

Гарантії захисту у разі загрози життю, здоров'ю та майну викривачів та близьких осіб:

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Гарантії захисту трудових прав викривачів:

Викривачам та їх близьким особам у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не може бути:

 • відмовлено у прийнятті на роботу;
 • звільнено чи примушено до звільнення;
 • притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
 • піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу;
 • відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту).

Детальніше про права та гарантії захисту викривачів — за посиланням