Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

«Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
«Reconstruction of the aerodrome complex of the Poltava regional utility company «Airport-Poltava» at the address: st. Kyivska, village Suprunivka, Poltava district, Poltava region» (code DK 021: 2015: 45000000-7 - Construction works and current repairs)
Очікувана вартість
1 536 115 976,00 UAH
UA-2021-12-31-005080-c 1c49c3251180482ca227e2b08bbe00fb
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Ірина Шкурпела

+380532560631 law_ukbpoda@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ: 04013991
Місцезнаходження: 36014, Україна , Полтавська область обл., м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1
Контактна особа: Ірина Шкурпела
+380532560631
law_ukbpoda@ukr.net
Додаткові контактні особи: Iryna Shkurpela
+380532560631
law_ukbpoda@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Department of construction, city development and architecture poltava regional state administration
National ID: 04013991
Contact point: Irina SHkurpela
+380532560631
law_ukbpoda@ukr.net
Additional contacts: Iryna Shkurpela
+380532560631
law_ukbpoda@ukr.net

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 31 грудня 2021 15:55
Звернення за роз’ясненнями: до 05 лютого 2022 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 11 лютого 2022 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 лютого 2022 00:00
Початок аукціону: 22 березня 2022 15:02
Очікувана вартість: 1 536 115 976,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 680 579,88 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Відповідно до вимог тендерної документації
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 7680579 UAH
Publication date: 31 грудня 2021 15:55
Enquiries until: 05 лютого 2022 00:00
Complaints submission until: до 11 лютого 2022 00:00
Time limit for receipt of tenders: 15 лютого 2022 00:00

Information

Estimated total value: 1 536 115 976 UAH including VAT
Minimal lowering step: 7 680 580 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Scope of the procurement
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись електронною банківською гарантією у розмірі до 0,5 % від очікуваної вартості, що складає 7 680 579,00 грн. (сім мільйонів шістсот вісімдесят тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 00 коп.), що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції.
Електронна банківська гарантія повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004р. № 639 та Наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2628 від 14.12.2020 року: має бути безвідкличною, із безумовним зобов’язанням банку відшкодувати, за письмовою вимогою Замовника на рахунок: р/р: UA848201720355109002001009854 Державна казначейська служба України м. Київ МФО 820172.
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим строку дії тендерної пропозиції.
В разі продовження терміну дії тендерної пропозиції, дія забезпечення тендерної пропозиції повинна бути подовженою Учасником на відповідний термін.
Банківська установа, що надає Учаснику банківську гарантію, має бути не внесена до переліку банків з тимчасовою адміністрацією у стадії ліквідації.
Гарантія має надаватися банківською установою (далі – Гарант) на користь Департамент будівництва, містобудування і архітектури та Полтавської обласної державної адміністрації, 36014, Україна, м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1, код ЄДРПОУ 04013991 (далі – Бенефіціара) з метою забезпечення належного виконання учасником торгів (далі – Принципал) своїх обов'язків, пов’язаних із участю останнього у закупівлі (поданням тендерної пропозиції), що проводиться відповідно до цієї тендерної документації.
Разом із банківською гарантією до електронної системи публічних закупівель надаються у електронному форматі копія ліцензії, виданої банку та копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути належним чином завірені банком.
Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника, не компенсуються Замовником, в тому числі і при відміні та скасуванні торгів. Серед обов’язкового переліку документів, обов’язок подання яких Гаранту покладається на Бенефіціара для підтвердження своєї вимоги про сплату гарантійного забезпечення, не має бути документів, отримання (надання) яких залежить від волі інших осіб, а не виключно від Бенефіціара. При цьому, документи, що стосуються проведення закупівлі (оголошення, протоколи тощо), надаються Гаранту в копіях, що засвідчуються Бенефіціаром.
Умови наданої гарантії мають передбачати те, що одержана вимога (повідомлення) Бенефіціара, що надсилається, є достатньою умовою для банку-гаранта сплатити кошти Бенефіціару за гарантією, якщо така вимога (повідомлення) та документи, обумовлені в гарантії, відповідатимуть умовам, які містяться в наданій гарантії, а також отримані протягом строку дії гарантії і способом, зазначеним у гарантії.
Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично електроною системою закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою
PP = P/(1 + F1/PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію «ціна».
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 00:00 06.02.2022 (відповідно до п. 10 ч. 2 ст 21 Закону України "Про публічні закупівлі").
Розгорнути Згорнути
Entity, which represent interests of the state or local commune.
The tender offer must be accompanied by an electronic bank guarantee of up to 0.5% of the expected value, which is UAH 7,680,579.00. (seven million six hundred and eighty thousand five hundred and seventy-nine hryvnias 00 kopecks), which confirms the submission of the tender offer by the Bidder.
The electronic bank guarantee must be issued in accordance with the requirements of the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of 15.12.2004. № 639 and Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine № 2628 of 14.12.2020: must be irrevocable, with an unconditional obligation to reimburse the bank, at the written request of the Customer to the account: r / r: UA848201720355109002001009854 State Treasury Service of Ukraine m Kyiv MFI 820172.
The term of the tender offer must be not less than the term of the tender offer.
In case of prolongation of the term of the tender offer, the action of securing the tender offer must be extended by the Bidder for the corresponding term.
The banking institution providing the Bank guarantee to the Participant shall not be included in the list of banks with temporary administration in the liquidation stage.
The guarantee must be provided by a banking institution (hereinafter - the Guarantor) in favor of the Department of Construction, Urban Planning and Architecture and Poltava Regional State Administration, 36014, Ukraine, Poltava, st. Zigina, bldg. 1, USREOU code 04013991 (hereinafter - the Beneficiary) in order to ensure proper performance of the bidder (hereinafter - the Principal) of its obligations related to the latter's participation in the procurement (submission of bids), conducted in accordance with this tender documentation.
Along with the bank guarantee, a copy of the license issued by the bank and a copy of the authorization document of the person signing the bank guarantee shall be submitted to the electronic public procurement system in electronic format. These copies must be duly certified by the bank.
All costs related to the submission of the tender offer shall be borne by the Bidder, shall not be reimbursed by the Customer, including in case of cancellation and cancellation of the tender. The mandatory list of documents, which the Guarantor is obliged to submit to the Beneficiary to confirm its claim for payment of security, should not include documents, the receipt (provision) of which depends on the will of others and not exclusively on the Beneficiary. In this case, the documents related to the procurement (announcements, protocols, etc.) are provided to the Guarantor in copies certified by the Beneficiary.
The terms of the provided guarantee shall stipulate that the received request (notification) of the Beneficiary sent is a sufficient condition for the guaranteeing bank to pay the Beneficiary under the guarantee, if such requirement (notification) and documents stipulated in the guarantee meet the conditions contained in the guarantee provided, as well as received during the term of the guarantee and in the manner specified in the guarantee.
The tender offer submitted by the bidder is evaluated by the customer at the given price, which is calculated automatically by the electronic procurement system at the time of submission of the bid by the bidder according to the mathematical formula:
PP = P / (1 + F1 / PV), where:
PP - reduced price;
P - price;
F1 - share of other evaluation criteria proposed by the participant;
PV - the share of the criterion "price".
During the procurement procedures, all documents prepared by the customer are presented in Ukrainian.
During the procurement procedure, all documents related to the tender proposal and drawn up directly by the bidder are presented in Ukrainian. In case of providing other documents drawn up in a language other than Ukrainian, such documents must be accompanied by a translation into Ukrainian, the translation (or the authenticity of the translator's signature) must be notarized. The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian.
Date and time of opening of tender proposals: 00:00 06.02.2022 (according to item 10 part 2 of article 21 of the Law of Ukraine "On Public Procurement").
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
«Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 38714, Україна, Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт

«Reconstruction of the aerodrome complex of the Poltava regional utility company «Airport-Poltava» at the address: st. Kyivska, village Suprunivka, Poltava district, Poltava region» (code DK 021: 2015: 45000000-7 - Construction works and current repairs)
CPV: 45000000-7
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ураховуючи норми, визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 та зміни, внесені до неї Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 08.02.2021, Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198). Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи протягом 3 (трьох) місяців, а невикористані кошти повернути Замовнику. Аванс 90 Календарні 30
Виконання робіт Оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за Договором 180-календарних днів з моменту підписання форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норм витрат трудових та матеріальних ресурсів і обґрунтованих цін та тарифів. Пiсляоплата 180 Календарні 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 70%
Кількість відсотків по критерію «Строк виконання»: 30%
7 місяців: 30%
8 місяців: 15%
9 місяців: 0%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Сума існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Характер існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Причина виникнення існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 31 грудня 2021 15:55

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

Забезпечення тендерних пропозицій
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Відповідно до вимог тендерної документації

Сума забезпечення: 7680579 UAH
04 лютого 2022 15:43
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
04 лютого 2022 15:41
Перелік змін.docx
04 лютого 2022 15:41
тендерна документація нова редакція.docx
31 грудня 2021 15:55
Announcement in English.docx
31 грудня 2021 15:55
Додаток 4.docx
31 грудня 2021 15:55
тендерна документація.docx
04 лютого 2022 15:43
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
31 грудня 2021 15:57
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
04 лютого 2022 15:41
Перелік змін.docx
04 лютого 2022 15:24
Перелік змін.docx
04 лютого 2022 15:41
тендерна документація нова редакція.docx
04 лютого 2022 15:24
тендерна документація нова редакція.docx
31 грудня 2021 15:55
Announcement in English.docx
31 грудня 2021 15:55
Додаток 4.docx
31 грудня 2021 15:55
тендерна документація.docx

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Аналогічний договір
Дата подання: 06 січня 2022 14:43
Дата відповіді: 10 січня 2022 08:38
Доброго дня! Просимо надати пояснення чи буде вважатись виконаною вимогою щодо підтвердження виконання аналогічного договору, якщо буде наданий договір на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту перону або руліжної доріжки?
Відповідь: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. У відповідності до п. 3 Додатку 2 до тендерної документації аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Аналогічний договір
Дата подання: 10 січня 2022 11:56
Дата відповіді: 10 січня 2022 16:47
Згідно п. 3 ДОДАТКУ 2 до Тендерної документації Учасник має підтвердити кваліфікаційний критерій: наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. У розумінні тендерної документації аналогічним договором є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Просимо Замовника надати роз’яснення, аналогічний договір повинен бути виконаний повністю чи частково від його загальної ціни. Чи буде вважатися підтвердженням даного кваліфікаційного критерію надання договору субпідряду?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. 1. Для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, Учасник в складі тендерної пропозиції, повинен надати копію аналогічного договору з усіма додатками, що є його невід’ємною частиною, виконаний в повному обсязі. На підтвердження належного виконання аналогічного договору, Учасником надаються копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в або іншого документу. 2. Пунктом 3.1. Додатку 2 до тендерної документації передбачено, що в складі пропозиції подається довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Учасником. Додатково тендерною документацією визначено, що аналогічним договором в розрізі тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 11 січня 2022 11:30
Дата відповіді: 13 січня 2022 15:59
Шановний Замовнику! Просимо надати вичерпну відповідь на наступне питання: чи має учасник даної закупівлі, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору надавати договір субпідряду, де учасник виступає в якості субпідрядника, а генпідрядник в якості замовника. Повідомляємо Замовнику, що відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник. Відповідно до ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник. Повідомляємо Вам, що обмеження у неможливості використовувати досвід, отриманий при виконанні аналогічних договорів у якості субпідрядника – є дискримінаційним і антиконкурентним. Поняття, правовий статус, порядок залучення, права, обов’язки, відповідальність та інші умови щодо субпідрядника у діючому законодавстві детально викладені у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668. Так, згідно п. 3 цих Загальних умов «субпідрядник - підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт». У відповідності до пунктів 61–65 Загальних умов «підрядник може, якщо інше не встановлено договором підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених цими Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядникам. Генеральний підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників на конкурсній основі, у тому числі за результатами проведення торгів (тендеру). В такому разі у договорі підряду може передбачатися участь замовника у визначенні переможця торгів (тендеру). Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо)». З наведених вище норм законодавства вбачається, що єдиною відмінністю між «звичайним» підрядником, та субпідрядником є те, що субпідрядник виконує роботи за замовленням іншого підрядника (генерального підрядника), а не на замовлення «початкового» замовника – балансоутримувача об’єкту будівництва або ремонту. Жодних інших відмінностей (в правах, обов’язках, відповідальності тощо) між статусами підрядника, генерального підрядника та субпідрядника не існує!!! Якщо припустити, що Замовник ввів подібні обмеження з огляду на те, що він є бюджетною установою, яка використовує бюджетні кошти, що накладає певну специфіку на роботу Замовника, внаслідок чого виконання аналогічних договорів на замовлення комерційних структур не може підтверджувати необхідний досвід робіт, то Антимонопольний комітет України вже неодноразово визнавав подібну аргументацію безпідставною, а відповідні умови тендерної документації – дискримінаційними та такими, що обмежують конкуренцію. На підставі вищенаведеного, просимо надати конкретну відповідь на питання: чи можна в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, надавати договір субпідряду де учасник виступає в якості субпідрядника? Також у якості відповіді на поставлене питання просимо не цитувати п. 3 Додатку 2 до тендерної документації, як у попередніх випадках.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учаснику, повідомляємо, що Закон України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Тендерною документацією передбачено надання в складі тендерної пропозиції інформації та документів на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору (договорів).
Спираючись на те, що договірні відносини виникають між Замовником та Підрядником, останній здійснює повний контроль за виконанням робіт передбачених договором.
Таким чином, в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, Учасник повинен підтвердити наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, де останній виступає в якості виконавця робіт.
Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 14 січня 2022 11:09
Дата відповіді: 19 січня 2022 16:15
Шановний Замовник! Повторно ввертаємось до Вас щодо надання ВИЧЕРПННОЇ відповіді щодо можливості учасника даної закупівлі, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору надавати договір субпідряду, де учасник виступає в якості субпідрядника, а генпідрядник в якості замовника. Адже цитування Вами преамбули Закону України «Про публічні закупівлі» не відповідає на питання: чи можна надавати договір субпідряду як підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору? До того, більш доречним, у даному випадку, вважаємо процитувати ч. 1 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» в якій говориться про те, що фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМИ ЩОДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Замовник ПОВИНЕН протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення НАДАТИ РОЗ’ЯСНЕННЯ на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. Надайте конкретне роз’яснення на поставлене питання. До того, повідомляємо, що відповідно до законодавства України, договір субпідряду якраз і підтверджує наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, субпідрядник за договром і виконує всі роботи та виступає в якості виконавця робіт. Чи можна надавати договір субпідряду як підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору і чи не призведе це до відхилення тендерної пропозиції учасника???
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учасник!
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Ще раз щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 15 січня 2022 17:14
Дата відповіді: 19 січня 2022 16:15
Так, дійсно, наша компанія також як потенційний учасник закупівлі не розуміє, чи можна надавати в якості підтвердження досвіду виконання аналогічного договору саме договір субпідряду. Це ж звичайна практика, що відповідаж принципам здійснення публічних закупівель та розширює конкупенцію, сприяє економії бюджетних коштів. Просимо Вас, шановний Замовнику, надати чітку та зрозумілу відповідь: чи буде вважатися належним та достатнім підтвердженням досвіду виконання аналогічного договору договір субпідряду ?????????? Чи можна надавати договір субпідряди чи тільки генпідряду ??????????? Якщо тільки генпідряду, то чому така дискримінація ?????????? Просимо не копіювати текст документації чи в іншій формі насправді намагатися так відповісти, аби заплутати потенційних учасників або насправді написати якийсь текст відповіді без реальної відповіді на посталене запитання, що Ви досі вдало робили. До чого тут взагалі писати: "... Спираючись на те, що договірні відносини виникають між Замовником та Підрядником, останній здійснює повний контроль за виконанням робіт передбачених договором. Таким чином, в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, Учасник повинен підтвердити наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, де останній виступає в якості виконавця робіт." Напишіть "нормально", по-людськи будь-ласка.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учасник!
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Термін виконання робіт
Дата подання: 19 січня 2022 09:33
Дата відповіді: 25 січня 2022 09:37
Відповідно до тендерної документації максимальний термін виконання робіт з реконструкції складає 9 календарних місяців. Наша компанія має досвід будівництва та реконструкції аеропортів, в тому числі подібних за розмірами та обсягами робіт до аеропорту «Аеропорт-Полтава». Зважаючи на необхідність замовлення та монтажу значної кількості обладнання для спеціалізованих аеропортових систем, термін виробництва яких складає мінімум 6 місяців від дати замовлення (а ще необхідно погодити із усіма зацікавленими сторонами технічну специфікація по вказаному обладнанню), загальний термін будівництва в 9 місяців є суттєво заниженим. Звертаємося до Замовника з проханням опублікувати в системі Prozorro розділ проектної документації "Проект організації будівництва" для ознайомлення із основними технологічними рішеннями для їх аналізу з метою розуміння всіма учасниками конкурсних торгів умов виконання робіт та необхідних для цього ресурсів.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. 1. У відповідності до експертного звіту тривалість будівництва складає 10 місяців, в тому числі підготовчий період 1 місяць. Згідно вимог тендерної документації, а саме п. 4.4. Розділу 1 строк виконання робіт до 31.12.2022 року, за умови здійснення фінансування в повному обсязі, що відповідає тривалості будівництва встановленої експертним звітом.
2. Відповідно до абзацу 2 п. 5.1. Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання, визначеною Замовником.
В такому випадку всі умови необхідні для виконання робіт викладені в технічному завданні, що є Додатком 4 до тендерної документації, з наявними відомостями ресурсів та відомостями обсягів робіт.
Розгорнути всі запитання: 6 Згорнути запитання

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2021-12-31-005080-c.b1
Статус:
Залишено без розгляду
Скаржник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ", Код ЄДРПОУ:36972558
Дата подання: 01 лютого 2022 18:14
Щодо умов тендерної документації
Щодо умов тендерної документації
Документи
Рішення органу оскарження: Скарга не відповідає вимогам частин 2-5 та 9 статті 18 Закону про публічні закупівлі
рішення від 03.02.2022 № 2243.pdf
Дата публікації: 04 лютого 2022 10:14

Документи подані скаржником

01 лютого 2022 18:39
Скарга.pdf
01 лютого 2022 18:46
Скарга.docx
01 лютого 2022 18:56
Скарга +.pdf

Документи Органу Оскарження

04 лютого 2022 10:14
рішення від 03.02.2022 № 2243.pdf

Інформація про моніторинг

 • UA-M-2022-07-14-000010 ● e0f42c12cf284196b41021d88e7d5bfa
 • Статус: порушення виявлені
 • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

  1. Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
 • Етапи закупівельного процесу:

  1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
  2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
  3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 12 липня 2022
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 14 липня 2022 16:36
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНО – СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
12.07.2022 № 29-З
Полтава

Про початок
моніторингу закупівель

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 10 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу Держаудитслужби від 25.08.2016 № 2,
НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2.Відповідальним працівникам забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.

Начальник Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Ірина САЛОГУБ

Додаток
до наказу Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області
12.07.2022 № 29-З

Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу. Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі ідентифікатор закупівлі дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
6. UA-2021-12-31-005080-c, 31.12.2021, інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Начальник Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Ірина САЛОГУБ

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Надання інформації про усунення порушення замовником

Щодо вжиття заходів щодо не допущення виявлених порушень в подальшому

2022-08-12 14:00:44


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDF
Дата публікації: 05 серпня 2022
Кінцевий строк оскарження: 20 серпня 2022

Порушення виявлено

 1. Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Підтвердження усунення порушення

Усунуто

Встановлено порушення законодавства в частині складання тендерної документації та/або внесення змін до неї • відсутній механізм

Замовником проінформовано в електронній системі закупівель: «… На виконання Висновку моніторингу про результати процедури закупівлі UA-2021-12-31-005080-c повідомляємо, що вжито заходи щодо не допущення виявлених порушень в подальшому.».

2022-08-19 18:58:21

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 14 березня 2022
UA-2021-12-31-005080-c1c49c3251180482ca227e2b08bbe00fb
Найменування: ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ: 04013991
Місцезнаходження: 36014, Україна, Полтавська область обл., м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 23 лютого 2022 16:23
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 10 березня 2022 14:22

Вимога про усунення невідповідностей

Згідно п. 1 Розділу 3 тендерної документації, Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення та/або довіреністю). Відповідно до п. 10.1. Статті 10 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ» діяльність Товариства регулюється та координується Загальними зборами Учасників, які є вищим органом управління Товариства. В свою чергу, згідно п. 10.6.3.5. статті 10 Статуту до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. В складі тендерної пропозиції надано Рішення Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ» від 26.01.2022 (далі – Рішення) згідно якого: «Комерційне Товариство з обмеженою відповідальністю «Оттема», реєстраційний номер компанії: 13-09-193617, юридична адреса: 2220, Угорщина, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, яке володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «РДС», в особі Виконавчого директора Коновалова Євгенія Геннадійовича, який одноосібно приймає рішення щодо надання згоди на участь у відкритих торгах, включаючи усі етапи: подання пропозиції, участь у аукціоні, підписання договору за результатами закупівлі, оскарження процедури закупівлі та інше, прийняло рішення: Надати згоду на участь у відкритих торгах з предмету закупівлі «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт), замовник – Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. А також надати згоду на укладання та підписання Директором Товариства – Андрюшиним Олексієм Степановичем, від імені Товариства, договору з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації на виконання робіт з реконструкції аеродромного комплексу у разі визначення ТОВ «РДС» переможцем процедури закупівлі на загальну суму згідно цінової пропозиції за результатами електронного аукціону.» Згідно оголошення процедури закупівлі, замовником є Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Проте, Учасником в Рішенні зазначено замовником - Службу автомобільних доріг у Вінницькій області, що ставить під сумнів дотримання вимоги тендерної документації щодо підтвердження повноважень посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення та/або довіреністю). Учаснику процедури закупівлі необхідно завантажити документи, які підтверджують право підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.

Документи

Публічні документи

22 лютого 2022 17:02
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:29
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:29
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:23
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:23
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:18
36.Довідка про санкції.PDF
14 лютого 2022 19:18
2.8.Копії наказів ІТР 2.PDF
14 лютого 2022 19:18
35.Довідка про ЦБЗ.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.9.Аеропорт КБ4.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.7.Аеропорт КБ6.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.8.Аеропорт КБ5.PDF
14 лютого 2022 19:18
30.Звіт ISO 2.zip
14 лютого 2022 19:18
46.Витяг ПДВ.PDF
14 лютого 2022 19:18
51.Календарний графік.PDF
14 лютого 2022 19:18
11.Проект договору.PDF
14 лютого 2022 19:18
41.Довідка за ст.17.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.23.Аеропорт КБ10.PDF
14 лютого 2022 19:18
52.Тендерна пропозиція.PDF
14 лютого 2022 19:18
Guarantee_22-68GR0033.rar
14 лютого 2022 19:18
1.18.Аеропорт КБ15.PDF
14 лютого 2022 19:18
47.Витяг зі статуту.PDF
14 лютого 2022 19:18
4.Форма 4-ОПП.pdf
14 лютого 2022 19:18
27.ІІ квартал фін.звіт.pdf
14 лютого 2022 19:18
9.Скан витягу ПДВ.pdf
14 лютого 2022 19:18
40.Довідка про довкілля.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.12.Аеропорт КБ20.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.21.Аеропорт КБ12.PDF
14 лютого 2022 19:18
12.Про чисті активи.PDF
14 лютого 2022 19:18
26.ІІІ квартал фін.звіт.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.13.Аеропорт КБ2.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.22.Аеропорт КБ11.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.16.Аеропорт КБ17.PDF
14 лютого 2022 19:18
14.Опис.pdf
14 лютого 2022 19:18
17.Ліцензія.pdf
14 лютого 2022 19:18
45.Відомості ЄДРПОУ.pdf
14 лютого 2022 19:18
48.виписка.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.4.Аеропорт КБ9.PDF
14 лютого 2022 19:18
28.ІSО 2021.rar
14 лютого 2022 19:18
1.17.Аеропорт КБ16.PDF
14 лютого 2022 19:18
5.Фін.звіт 2020.pdf
14 лютого 2022 19:18
Vupiska.rar
14 лютого 2022 19:18
3.11.Копії тех.паспортів.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.14.Аеропорт КБ19.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.5.Аеропорт КБ8.PDF
14 лютого 2022 19:18
2.9.Копії наказів ІТР.pdf
14 лютого 2022 19:18
Guarantee_22-68GR0033-1.rar
14 лютого 2022 19:18
1.1.Договір 06-10-17-01.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.3.Відгук для ТОВ РДС.pdf
14 лютого 2022 19:18
42.Гарантійні листи.PDF
14 лютого 2022 19:18
24.Код доступу та опис.pdf
14 лютого 2022 19:18
34.Договір поставки ЦБ.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.24.Аеропорт КБ1.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.11.Аеропорт КБ21.PDF
14 лютого 2022 19:18
6.Статут.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.10.Аеропорт КБ3.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.15.Аеропорт КБ18.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.20.Аеропорт КБ13.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.19.Аеропорт КБ14.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.6.Аеропорт КБ7.PDF

Вимога про усунення невідповідностей

У відповідності до п. 1.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Згідно п. 1.2. Додатку 2 до тендерної документації, «документально підтверджена наявність в Учасника будівельних машин та механізмів, які зазначені у довідці згідно вимог п.1.1., шляхом надання на кожну одиницю техніки копій одного з наступних документів: 1.2.1. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або машини/механізму, або, якщо будівельна машина, або механізм не підлягає державній реєстрації, інший документ, що підтверджує право власності; 1.2.2. Копія діючого договору з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору, що підтверджує правові підстави залучення будівельними машинами та/або механізмами (договір оренди/договір лізингу/договір надання послуг тощо).» Відповідно вимог п. 1.2.3. Додатку 2 до тендерної документації, Учасник обов'язково має підтвердити у складі своєї тендерної прпопозиції наявність бетоноукладальника/бетоноукладача – 2 шт. нарізувача швів у бетоні – 2 шт., машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів – 1 шт., машин поливально-мийних – 5 шт., заливника/заливальника швів – 1 шт., машини для зняття фасок- 1 шт.. Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» в складі тендерної пропозиції надано довідку вих. № 166/28 від 11.02.2022 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази Учасника. На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, що зазначено в довідці № 166/28 від 11.02.2022, Учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції надано копію діючого договору з додатками № 22-02/2021 від 22.02.2021 про надання послуг, що підтверджує правові підстави залучення будівельних машин та механізмів. Проте, в договорі № 22-02/2021 від 22.02.2021 не міститься інформація що підтверджує в Учасника процедури закупівлі наявність машини для зняття фасок - 1 шт.. У відповідності до п. 2.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про наявність основних працівників Учасника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та будуть залучені до виконання робіт, що є предметом закупівлі згідно наведеної форми. У довідці Учасник зазначає інформацію про фахівців основних спеціальностей, в тому числі осіб, відповідальних за організацію робіт та фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації. Довідка має бути підписана уповноваженою особою з ведення кадрової роботи (за наявності), головним бухгалтером (бухгалтером) та керівником підприємства. Учасником Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» на виконання вищевказаної вимоги, в складі тендерної пропозиції надано довідку вих. № 166/27 від 11.02.2022 про наявність основних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та будуть залучені до виконання робіт, що предметом закупівлі, підписану генеральним директором. Проте вищевказана довідка не містить підписів уповноваженої особи з ведення кадрової роботи (за наявності) та головного бухгалтера (бухгалтера). У відповідності до п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати схвальний лист-відгук від замовника, щодо виконання наданого аналогічного договору* із обов’язковим зазначенням: № та дати укладення цього договору; % виконання від загальної ціни договору; якості виконаних робіт; класу наслідків (відповідальності) (категорії складності) об’єкту будівництва; строків виконання договору та інформації щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов цього договору. *Аналогічним договором у розумінні цієї тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт або аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності), укладений протягом останніх 5-х років. Такий договір має бути виконаний не менш ніж на 85 % від загальної ціни договору. Учасником Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» в складі тендерної пропозиції надано схвальний лист-відгук від замовника, щодо виконання наданого аналогічного договору. Проте, схвальний лист-відгук не містить інформації щодо класу наслідків (відповідальності) (категорії складності) об’єкту будівництва та строків виконання договору. Учаснику процедури закупівлі необхідно завантажити: 1. документи, що підтверджують в Учасника процедури закупівлі наявність машини для зняття фасок - 1 шт.; 2. довідку про наявність основних працівників Учасника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та будуть залучені до виконання робіт, що є предметом закупівлі підписану уповноваженою особою з ведення кадрової роботи (за наявності), головним бухгалтером (бухгалтером) та керівником підприємства; 3. схвальний лист-відгук від замовника, щодо виконання наданого аналогічного договору із обов’язковим зазначенням: № та дати укладення цього договору; % виконання від загальної ціни договору; якості виконаних робіт; класу наслідків (відповідальності) (категорії складності) об’єкту будівництва; строків виконання договору та інформації щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов цього договору.

Документи

Публічні документи

24 березня 2022 15:42
Електронний підпис
24 березня 2022 15:42
Електронний підпис
24 березня 2022 15:38
2. МВС.pdf
24 березня 2022 15:38
2.2 Довідки ст.17.pdf
24 березня 2022 15:38
1 ДПІ.7z
09 березня 2022 16:31
Електронний підпис
09 березня 2022 16:31
Електронний підпис
09 березня 2022 16:05
3 Договір надання послуг.pdf
09 березня 2022 16:05
Листи.pdf
09 березня 2022 16:05
1. Лист-відгук.pdf
14 лютого 2022 21:27
Електронний підпис
14 лютого 2022 21:27
Електронний підпис
14 лютого 2022 21:25
30.2. Договір поставки.pdf
14 лютого 2022 21:25
8. Лист Гарантія.pdf
14 лютого 2022 21:25
6. Проект договору.pdf
14 лютого 2022 21:25
7.2 Працівники ч.2.pdf
14 лютого 2022 21:25
29 Свідоцтва на техніку.pdf
14 лютого 2022 21:25
6.2 Календарний графік.pdf
14 лютого 2022 21:25
16 Ліцензія.pdf
14 лютого 2022 21:25
23 Cтатистика.pdf
14 лютого 2022 21:25
33 ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 28142.pdf
14 лютого 2022 21:25
26.3 Гарантійний лист.pdf
14 лютого 2022 21:25
7.1 Працівники ч.1.pdf.7z
14 лютого 2022 21:25
22. Довідка про санкції.pdf
14 лютого 2022 21:25
0. Зміст.pdf
14 лютого 2022 21:23
28142 ТОВ ОНУР К.І. p7s.7z

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Забезпечення тендерних пропозицій

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Забезпечення тендерних пропозицій

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 22 березня 2022 15:25

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Коефіціент Приведена ціна Відповідність критеріям Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" 1 535 000 000,00
UAH з ПДВ
1 535 000 000,00
UAH з ПДВ
1 1 535 000 000 Відповіді учасника Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" 1 524 000 000,00
UAH з ПДВ
1 524 000 000,00
UAH з ПДВ
1 1 524 000 000 Відповіді учасника Документи

Публічні документи

22 лютого 2022 17:02
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:29
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:29
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:23
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:23
Електронний підпис
14 лютого 2022 19:18
36.Довідка про санкції.PDF
14 лютого 2022 19:18
2.8.Копії наказів ІТР 2.PDF
14 лютого 2022 19:18
35.Довідка про ЦБЗ.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.9.Аеропорт КБ4.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.7.Аеропорт КБ6.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.8.Аеропорт КБ5.PDF
14 лютого 2022 19:18
30.Звіт ISO 2.zip
14 лютого 2022 19:18
46.Витяг ПДВ.PDF
14 лютого 2022 19:18
51.Календарний графік.PDF
14 лютого 2022 19:18
11.Проект договору.PDF
14 лютого 2022 19:18
41.Довідка за ст.17.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.23.Аеропорт КБ10.PDF
14 лютого 2022 19:18
52.Тендерна пропозиція.PDF
14 лютого 2022 19:18
Guarantee_22-68GR0033.rar
14 лютого 2022 19:18
1.18.Аеропорт КБ15.PDF
14 лютого 2022 19:18
47.Витяг зі статуту.PDF
14 лютого 2022 19:18
4.Форма 4-ОПП.pdf
14 лютого 2022 19:18
27.ІІ квартал фін.звіт.pdf
14 лютого 2022 19:18
9.Скан витягу ПДВ.pdf
14 лютого 2022 19:18
40.Довідка про довкілля.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.12.Аеропорт КБ20.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.21.Аеропорт КБ12.PDF
14 лютого 2022 19:18
12.Про чисті активи.PDF
14 лютого 2022 19:18
26.ІІІ квартал фін.звіт.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.13.Аеропорт КБ2.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.22.Аеропорт КБ11.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.16.Аеропорт КБ17.PDF
14 лютого 2022 19:18
14.Опис.pdf
14 лютого 2022 19:18
17.Ліцензія.pdf
14 лютого 2022 19:18
45.Відомості ЄДРПОУ.pdf
14 лютого 2022 19:18
48.виписка.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.4.Аеропорт КБ9.PDF
14 лютого 2022 19:18
28.ІSО 2021.rar
14 лютого 2022 19:18
1.17.Аеропорт КБ16.PDF
14 лютого 2022 19:18
5.Фін.звіт 2020.pdf
14 лютого 2022 19:18
Vupiska.rar
14 лютого 2022 19:18
3.11.Копії тех.паспортів.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.14.Аеропорт КБ19.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.5.Аеропорт КБ8.PDF
14 лютого 2022 19:18
2.9.Копії наказів ІТР.pdf
14 лютого 2022 19:18
Guarantee_22-68GR0033-1.rar
14 лютого 2022 19:18
1.1.Договір 06-10-17-01.pdf
14 лютого 2022 19:18
1.3.Відгук для ТОВ РДС.pdf
14 лютого 2022 19:18
42.Гарантійні листи.PDF
14 лютого 2022 19:18
24.Код доступу та опис.pdf
14 лютого 2022 19:18
34.Договір поставки ЦБ.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.24.Аеропорт КБ1.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.11.Аеропорт КБ21.PDF
14 лютого 2022 19:18
6.Статут.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.10.Аеропорт КБ3.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.15.Аеропорт КБ18.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.20.Аеропорт КБ13.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.19.Аеропорт КБ14.PDF
14 лютого 2022 19:18
1.6.Аеропорт КБ7.PDF

Публічні документи

24 березня 2022 15:42
Електронний підпис
24 березня 2022 15:42
Електронний підпис
24 березня 2022 15:38
2. МВС.pdf
24 березня 2022 15:38
2.2 Довідки ст.17.pdf
24 березня 2022 15:38
1 ДПІ.7z
09 березня 2022 16:31
Електронний підпис
09 березня 2022 16:31
Електронний підпис
09 березня 2022 16:05
3 Договір надання послуг.pdf
09 березня 2022 16:05
Листи.pdf
09 березня 2022 16:05
1. Лист-відгук.pdf
14 лютого 2022 21:27
Електронний підпис
14 лютого 2022 21:27
Електронний підпис
14 лютого 2022 21:25
30.2. Договір поставки.pdf
14 лютого 2022 21:25
8. Лист Гарантія.pdf
14 лютого 2022 21:25
6. Проект договору.pdf
14 лютого 2022 21:25
7.2 Працівники ч.2.pdf
14 лютого 2022 21:25
29 Свідоцтва на техніку.pdf
14 лютого 2022 21:25
6.2 Календарний графік.pdf
14 лютого 2022 21:25
16 Ліцензія.pdf
14 лютого 2022 21:25
23 Cтатистика.pdf
14 лютого 2022 21:25
33 ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 28142.pdf
14 лютого 2022 21:25
26.3 Гарантійний лист.pdf
14 лютого 2022 21:25
7.1 Працівники ч.1.pdf.7z
14 лютого 2022 21:25
22. Довідка про санкції.pdf
14 лютого 2022 21:25
0. Зміст.pdf
14 лютого 2022 21:23
28142 ТОВ ОНУР К.І. p7s.7z

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Забезпечення тендерних пропозицій

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Забезпечення тендерних пропозицій

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"
#32851616
Переможець 1 524 000 000,00
UAH з ПДВ
22 березня 2022 16:23

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 22 березня 2022 16:23

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"
#32851616
1 524 000 000,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис зміни до договору
19 грудня 2023 10:13
ДУ№2.pdf зміни до договору
19 грудня 2023 10:06
Електронний підпис зміни до договору
28 грудня 2022 19:24
№03-22-33.PDF зміни до договору
28 грудня 2022 19:23
Електронний підпис укладений
04 квітня 2022 11:47
Договір 03-22-33.pdf укладений
04 квітня 2022 11:46

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
23 грудня 2022
Дата публікації змін до договору:
28 грудня 2022
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
 • продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовилися внести зміни до п. 5.2. Розділу 5, п. 14.1. Розділу 14, Додатку №3 та Розділу 17 Договору
Номер договору про закупівлю: 03-22/33
Договір:
Номер додаткової угоди: 1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
19 грудня 2023
Дата публікації змін до договору:
19 грудня 2023
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
 • продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовилися внести зміни до п. 5.2. Розділу 5, п. 14.1. Розділу 14, Додатку №2 Договору підряду №03-22/33 від 04.04.2022
Номер договору про закупівлю: 03-22/33
Договір:
Номер додаткової угоди: 2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML