Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп на ділянці км 702+333 – км 707+333, Закарпатська область
Overhaul of the road of state importance M-06 Kyiv-Chop on on the section km 702+333 - km 707+333, Transcarpathian region
Очікувана вартість
350 590 000,00 UAH
UA-2021-03-17-016519-c faa0b0932f47463fad81562471a5adda
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Мигалко Ігор Володимирович

380312640604 tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна , Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Контактна особа: Мигалко Ігор Володимирович
380312640604
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Road administration in transkarpathian region
National ID: 25449824
Contact point: Myhalko Ihor Volodymyrovych
380312640604
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 17 березня 2021
Звернення за роз’ясненнями: до 20 квітня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 26 квітня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 квітня 2021 15:00
Початок аукціону: 31 травня 2021 11:57
Очікувана вартість: 350 590 000,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 752 950,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 1750000 UAH
Publication date: 17 березня 2021 19:27
Enquiries until: 20 квітня 2021 00:00
Complaints submission until: до 26 квітня 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 30 квітня 2021 15:00

Information

Estimated total value: 350 590 000 UAH including VAT
Minimal lowering step: 1 752 950 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Scope of the procurement
Категорія замовника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа є одержувачем бюджетних коштів. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 88000, вул. Собранецька, 39, м. Ужгород, Закарпатська область. Код ЄДРПОУ - 25449824. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна банківська гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та повинна бути видана банком із системно важливого списку затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 26 лютого 2021 року № 76-рш "Про визначення системно важливих банків". Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 100 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом, завіреної печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із надання підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта.Грошове покриття обов’язково повинно передбачати списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, UA898201720355199001000018420 у ДКСУ у м.Києві, ЄДРПОУ-25449824).
Розгорнути Згорнути
Category of the customer Road services in the Zakarpattia region - according to item 3 part 1. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new wording of 19.04.2020 - a legal entity is a recipient of budget funds. All documents related to the Bidder's tender offer shall be drawn up in the Ukrainian language. Location of the customer - 88000, st. Sobranetska, 39, Uzhhorod, Zakarpattia region. Code - 25449824. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. The bank guarantee must contain a link to the details of the procurement, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The bank guarantee is provided as a part of the tender offer in a format that allows you to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the Guarantor Bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / QES of the bank guarantee, the tender offer submitted by the Bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies" and must be issued by a bank from the systemically important list approved by the Decision of the Board of the National Bank of Ukraine of February 26, 2021 № 76-rsh "On the definition of systemically important banks" . If the bank guarantee contains a reference to the bank guarantee agreement / guarantee agreement, the participant must provide such an agreement together with the bank guarantee. The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the EDS / QES of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The term of the tender offer security (bank guarantee term) is not less than 100 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is indicated in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The security of the tender offer must be valid during the validity of the tender offer. The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent and agreement of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee, a certificate from the Bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the relevant guarantee and a statement from the Bank on the coverage account confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of such Guarantor Bank with confirmation of the powers of such Authorized Person from the Guarantor Bank. Cash coverage must provide for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be securement for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Motor Road Service of Zakarpatska region, IBAN UA898201720355199001000018420 in DKSU in the Kyiv, USREOU - 25449824.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп
на ділянці км 702+333 – км 707+333, Закарпатська область
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Собранецька,39 (згідно Технічного завдання та умов договору), Ужгород, Закарпатська область, 88000, Україна
ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Overhaul of the road of state importance M-06 Kyiv-Chop on on the section km 702+333 - km 707+333, Transcarpathian region
CPV: 45453000-7
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Джерело фінансування - Державний бюджет України. Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником виконаних робіт. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за виконані роботи. Представник Замовника протягом п’яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами Календарного плану робіт перевіряє згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань та здійснює оплату не пізніше як за 5 робочих днів після підписання акту, але тільки в межах фактично виділених бюджетних асигнувань. Пiсляоплата 5 Робочі 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Форма підтвердження: документ
Назва документу: Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації
Вимоги до документу: Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 25 травня 2021
UA-2021-03-17-016519-cfaa0b0932f47463fad81562471a5adda
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна, Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБС" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 22 травня 2021 16:29
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 22 травня 2021 16:06
ТОВ "ШБУ-77" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи

Вимога про усунення невідповідностей

Перелік виявлених невідповідностей: 1. Учасник у складі пропозиції не надав копії свідоцтв про реєстрацію (технічні паспорти) на Технічні засоби, вказані у Довідці про наявність обладнання та технічних засобів №24 від 21.04.2021 року, у наступних пунктах Довідки: 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70. Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності: 1. Відповідно до пп.1,2,6 п.1 Додатку 1 Наявність обладнання, технічних засобів та матеріальної бази, які є необхідними для виконання робіт за предметом закупівлі Тендерної документації зазначено, що Учасники в складі тендерної пропозиції документально підтверджують наявність обладнання та технічних засобів, які є необхідними для виконання робіт за предметом закупівлі та надають заповнену Таблицю 1 з наступними інформацією та документами. Для підтвердження наявності власного обладнання (машин, механізмів, тощо) Учасник у складі пропозиції надає: - на машини та механізми, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, копії свідоцтв про їх реєстрацію (технічні паспорти); - на інше обладнання (машини, механізми, тощо), реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів. Учасник повинен підтвердити документально наявність матеріально-технічної бази на кожну одиницю техніки зазначеній в своїй тендерній пропозиції відповідно до п.п 1-5 до Таблиці 1. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: 1. надати копії свідоцтв про реєстрацію (технічні паспорти) на Технічні засоби, вказані у Довідці про наявність обладнання та технічних засобів №24 від 21.04.2021 року, у наступних пунктах Довідки: 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70.

Документи

Публічні документи

21 травня 2021 16:45
Електронний підпис
21 травня 2021 16:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 10:22
Електронний підпис
30 квітня 2021 10:21
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:51
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:48
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:44
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:42
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:39
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:30
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:23
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:22
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:21
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:17
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:15
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:13
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:12
Електронний підпис
23 квітня 2021 15:52
1 Ст. 17, санкції.pdf
23 квітня 2021 15:52
Накази.pdf
23 квітня 2021 15:52
Техпаспорта ПБС.rar
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ9.pdf
23 квітня 2021 15:52
Статут сканкопія нова.pdf
23 квітня 2021 15:52
БГ 43-Г_21-МТБ.pdf.p7s.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб2.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ10.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Проект договору.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб7.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб5.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ7.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ5.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб15.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ1.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ8.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ4.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб18.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб19.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб8.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ1.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб13.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 2.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ2.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб14.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Реєстр.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ6.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 1.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Довідка про АБЗ.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб11.pdf
23 квітня 2021 15:52
28 Договір 28 від 03.09.2018.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 4 (.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Довідка про техніку.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Ст. 17, санкції.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ2.pdf
23 квітня 2021 15:52
Статут УГБ_2020_чб.pdf.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб6.pdf
23 квітня 2021 15:52
35 Договір 35 від 11.11.2019.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб16.pdf
23 квітня 2021 15:52
Выписка_22042021.pdf.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб12.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ4.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ7.pdf
23 квітня 2021 15:52
89 Відгук.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Транспортна схема.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ6.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб17.pdf
23 квітня 2021 15:52
Щербан погодження.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб1.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб9.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 ЗДІ погодження.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ3_.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб10.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб20.pdf
23 квітня 2021 15:52
БГ.zip
23 квітня 2021 15:52
28 Відгук.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ5_.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Технічне завдання.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Досвід.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб4..pdf
23 квітня 2021 15:52
Дипломи.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

Перелік виявлених невідповідностей: 1. Учасник у складі пропозиції надав окремі сторінки трудових книжок наступних працівників: - Отрошко С.Ю. - Чернецький П.О. - Терещенко М.П. - Сіроштан С.В. - Карась С.П. Учасник у складі пропозиції не надав наказ про призначення на посаду (наказу про сумісництво) на штатного працівника Кацапенко О.М. 2. Учасник у складі пропозиції не надав технічний паспорт на Установку пневматичну для забивання стояків бар’єрного огородження вказану у довідці про наявність обладнання та технічних засобів. Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності: 1.Відповідно до пп.1,3 п.2 Додатку 1 Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід* зазначено, що На підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно, у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок, наказів про призначення на посаду (наказу про сумісництво), або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. У випадку, якщо працівники залучені по договору оренди техніки учасник надає підтверджуючі документи щодо закріплення їх за цією технікою. У договорі оренди повинно бути зазначено про те, що техніка передається в оренду разом із працівниками. Документи повинні бути надані щодо кожного працівника зазначеного у довідці. 2. Відповідно до пп.3 п.1 Додатку 1 Наявність обладнання, технічних засобів та матеріальної бази, які є необхідними для виконання робіт за предметом закупівлі Тендерної документації зазначено, що Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучена, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, додатково подаються: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії дійсних та чинних, протягом всього строку* договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк виконання робіт); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - оригінал листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо для надання послуг Учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт. - копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (на машини та механізми, які підлягають обов’язковій державній реєстрації) та копію інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів від Орендодавця на інше обладнання (машини та механізми), реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: 1. Надати копії всіх сторінок трудових книжок наступних працівників: - Отрошко С.Ю. - Чернецький П.О. - Терещенко М.П. - Сіроштан С.В. - Карась С.П. Надати наказ про призначення на посаду (наказу про сумісництво) на штатного працівника Кацапенко О.М. 2. Надати технічний паспорт на Установку пневматичну для забивання стояків бар’єрного огородження вказану у довідці про наявність обладнання та технічних засобів.

Документи

Публічні документи

10 червня 2021 13:44
Електронний підпис
10 червня 2021 13:43
29_ст17.pdf
10 червня 2021 13:43
29_мвс.pdf
21 травня 2021 18:03
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:56
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:56
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:44
29_реєстр.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 6.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 5.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 4,7.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_БГ.rar
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 3.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_№201-20.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_фінансова звітність.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_технічні засоби.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 1.pdf
29 квітня 2021 17:37
29_додаток 2.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.8 Джейлан Онур.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.45 Акбаш Хюсейн.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.44 Іратчи Джеваш.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.43 Екінджі Зекі.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.42 Сатилмиш Сердал.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.41 Календер Хасан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.40 Деміркапу Ферхат.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.39 Мермер Ісмаїл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.38 Гюдай Омер.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.37 Таринч Хасан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.36 Демірер Айдин.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.35 Сойоз Ісмаїл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.34 Караджа Джеліл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.33 Фідан Хакан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.32 Кьоксал Ібрахім.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.31 Гюндоган Махмут.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.30 Ташкин Оккеш.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.3 Дюндар Гьоктуг.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.29 Зелйурт Фатіх.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.28 Мутлу Тайлан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.27 Чігдем Джанер.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.26 Саглам Ефраім.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.25 Унлю Генчель.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.24 Кьоксал Мехмет.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.23 Чакир Фуат.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.22 Солмаз Ерхан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.21 Серткая Іса.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.20 Гюндогду Ситки.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.19 Озкан Туфан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.18 Кая Ібрахім Халіл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.1. Їлдиз Бірол.pdf

Документи

Публічні документи

30 квітня 2021 09:43
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:43
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:28
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:28
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:25
16__ст_17_Закону_.PDF
29 квітня 2021 21:25
75 Трудова Головань.PDF
29 квітня 2021 21:25
73. Копія атестату .PDF
29 квітня 2021 21:25
70 лист пояснення.PDF
29 квітня 2021 21:25
68 Копія балансу 2019 рік.PDF
29 квітня 2021 21:25
68 Копія балансу_ звіту.PDF
29 квітня 2021 21:25
64. Технічне завдання.PDF
29 квітня 2021 21:25
61. Проект договору.PDF
29 квітня 2021 21:25
60 Маршрут перевезення.PDF
29 квітня 2021 21:25
59 -Транспортна схема.PDF
29 квітня 2021 21:25
58 Технічний паспорт.zip
29 квітня 2021 21:25
55. Гарантійний лист.PDF
29 квітня 2021 21:25
54Витяг Мужієво.pdf
29 квітня 2021 21:25
52 Лист-відгук до Дог._26.pdf
29 квітня 2021 21:25
52 Лист-відгук до Дог._1.pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч3 (дог 1).PDF
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч2 (дог 1).pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч1 (дог1).PDF
29 квітня 2021 21:25
51 КБ2в і КБ3 ч.2 (дог.26).pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ2в і КБ3 ч.1 (дог.26).pdf
29 квітня 2021 21:25
50 Копія договору _1 з ДУ.pdf
29 квітня 2021 21:25
46. Листи пояснення.zip
29 квітня 2021 21:25
40. Повірка обладнання.zip
29 квітня 2021 21:25
32 субпідрядник.PDF
29 квітня 2021 21:25
28 синергія Міст.PDF
29 квітня 2021 21:25
20 мат.тех.база.PDF
29 квітня 2021 21:25
19 Листи зобовязання.PDF
29 квітня 2021 21:25
14 Гарантійний лист.PDF
29 квітня 2021 21:25
7 Доручення.PDF
29 квітня 2021 21:25
5. Виписки з протоколу .PDF
29 квітня 2021 21:25
2 Виписка.pdf
29 квітня 2021 21:25
1 -Реєстр.PDF
29 квітня 2021 21:25
_Гарантія 1 750 000 (016519-c).zip

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБС"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ШБУ-77"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 31 травня 2021 12:24

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Відповідність критеріям Документи
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" 347 317 300,00
UAH з ПДВ
345 564 000,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи
ТОВ "ШБУ-77" 347 720 000,00
UAH з ПДВ
345 967 050,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБС" 348 802 411,00
UAH з ПДВ
347 049 461,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи

Публічні документи

10 червня 2021 13:44
Електронний підпис
10 червня 2021 13:43
29_ст17.pdf
10 червня 2021 13:43
29_мвс.pdf
21 травня 2021 18:03
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:56
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:56
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:54
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 14:44
29_реєстр.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 6.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 5.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 4,7.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_БГ.rar
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 3.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_№201-20.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_фінансова звітність.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_технічні засоби.pdf
30 квітня 2021 14:44
29_додаток 1.pdf
29 квітня 2021 17:37
29_додаток 2.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.8 Джейлан Онур.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.45 Акбаш Хюсейн.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.44 Іратчи Джеваш.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.43 Екінджі Зекі.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.42 Сатилмиш Сердал.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.41 Календер Хасан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.40 Деміркапу Ферхат.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.39 Мермер Ісмаїл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.38 Гюдай Омер.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.37 Таринч Хасан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.36 Демірер Айдин.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.35 Сойоз Ісмаїл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.34 Караджа Джеліл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.33 Фідан Хакан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.32 Кьоксал Ібрахім.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.31 Гюндоган Махмут.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.30 Ташкин Оккеш.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.3 Дюндар Гьоктуг.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.29 Зелйурт Фатіх.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.28 Мутлу Тайлан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.27 Чігдем Джанер.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.26 Саглам Ефраім.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.25 Унлю Генчель.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.24 Кьоксал Мехмет.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.23 Чакир Фуат.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.22 Солмаз Ерхан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.21 Серткая Іса.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.20 Гюндогду Ситки.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.19 Озкан Туфан.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.18 Кая Ібрахім Халіл.pdf
29 квітня 2021 17:37
29.1. Їлдиз Бірол.pdf

Публічні документи

30 квітня 2021 09:43
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:43
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:28
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:28
Електронний підпис
29 квітня 2021 21:25
16__ст_17_Закону_.PDF
29 квітня 2021 21:25
75 Трудова Головань.PDF
29 квітня 2021 21:25
73. Копія атестату .PDF
29 квітня 2021 21:25
70 лист пояснення.PDF
29 квітня 2021 21:25
68 Копія балансу 2019 рік.PDF
29 квітня 2021 21:25
68 Копія балансу_ звіту.PDF
29 квітня 2021 21:25
64. Технічне завдання.PDF
29 квітня 2021 21:25
61. Проект договору.PDF
29 квітня 2021 21:25
60 Маршрут перевезення.PDF
29 квітня 2021 21:25
59 -Транспортна схема.PDF
29 квітня 2021 21:25
58 Технічний паспорт.zip
29 квітня 2021 21:25
55. Гарантійний лист.PDF
29 квітня 2021 21:25
54Витяг Мужієво.pdf
29 квітня 2021 21:25
52 Лист-відгук до Дог._26.pdf
29 квітня 2021 21:25
52 Лист-відгук до Дог._1.pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч3 (дог 1).PDF
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч2 (дог 1).pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ3_ КБ2в ч1 (дог1).PDF
29 квітня 2021 21:25
51 КБ2в і КБ3 ч.2 (дог.26).pdf
29 квітня 2021 21:25
51 КБ2в і КБ3 ч.1 (дог.26).pdf
29 квітня 2021 21:25
50 Копія договору _1 з ДУ.pdf
29 квітня 2021 21:25
46. Листи пояснення.zip
29 квітня 2021 21:25
40. Повірка обладнання.zip
29 квітня 2021 21:25
32 субпідрядник.PDF
29 квітня 2021 21:25
28 синергія Міст.PDF
29 квітня 2021 21:25
20 мат.тех.база.PDF
29 квітня 2021 21:25
19 Листи зобовязання.PDF
29 квітня 2021 21:25
14 Гарантійний лист.PDF
29 квітня 2021 21:25
7 Доручення.PDF
29 квітня 2021 21:25
5. Виписки з протоколу .PDF
29 квітня 2021 21:25
2 Виписка.pdf
29 квітня 2021 21:25
1 -Реєстр.PDF
29 квітня 2021 21:25
_Гарантія 1 750 000 (016519-c).zip

Публічні документи

21 травня 2021 16:45
Електронний підпис
21 травня 2021 16:45
Електронний підпис
30 квітня 2021 10:22
Електронний підпис
30 квітня 2021 10:21
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:51
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:48
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:46
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:44
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:42
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:39
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:30
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:23
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:22
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:21
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:17
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:15
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:13
Електронний підпис
30 квітня 2021 09:12
Електронний підпис
23 квітня 2021 15:52
1 Ст. 17, санкції.pdf
23 квітня 2021 15:52
Накази.pdf
23 квітня 2021 15:52
Техпаспорта ПБС.rar
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ9.pdf
23 квітня 2021 15:52
Статут сканкопія нова.pdf
23 квітня 2021 15:52
БГ 43-Г_21-МТБ.pdf.p7s.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб2.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ10.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Проект договору.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб7.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб5.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ7.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ5.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб15.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ1.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ8.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ4.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб18.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб19.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб8.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ1.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб13.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 2.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ2.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб14.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Реєстр.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ6.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 1.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Довідка про АБЗ.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб11.pdf
23 квітня 2021 15:52
28 Договір 28 від 03.09.2018.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 4 (.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Довідка про техніку.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Ст. 17, санкції.pdf
23 квітня 2021 15:52
МЕХАНІЗАТОРИ2.pdf
23 квітня 2021 15:52
Статут УГБ_2020_чб.pdf.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб6.pdf
23 квітня 2021 15:52
35 Договір 35 від 11.11.2019.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб16.pdf
23 квітня 2021 15:52
Выписка_22042021.pdf.p7s
23 квітня 2021 15:52
дор.роб12.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ4.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ7.pdf
23 квітня 2021 15:52
89 Відгук.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Транспортна схема.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ6.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб17.pdf
23 квітня 2021 15:52
Щербан погодження.pdf
23 квітня 2021 15:52
ІТП 3.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб1.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб9.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 ЗДІ погодження.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ3_.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб10.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб20.pdf
23 квітня 2021 15:52
БГ.zip
23 квітня 2021 15:52
28 Відгук.pdf
23 квітня 2021 15:52
ВОДІЇ5_.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Технічне завдання.pdf
23 квітня 2021 15:52
1 Досвід.pdf
23 квітня 2021 15:52
дор.роб4..pdf
23 квітня 2021 15:52
Дипломи.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

29_додаток 2.pdf

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ШБУ-77"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

16__ст_17_Закону_.PDF

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБС"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

1 Ст. 17, санкції.pdf

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"
#32851616
Переможець 345 564 000,00
UAH з ПДВ
08 червня 2021 10:35

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 08 червня 2021 10:35

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"
#32851616
345 564 000,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис зміни до договору
02 серпня 2022 09:12
д.у.№20.4 від 01.08.22.до дог.№20 від 25.06.21.pdf зміни до договору
02 серпня 2022 08:59
Електронний підпис зміни до договору
17 лютого 2022 15:19
Дод.угода №20-3.pdf зміни до договору
17 лютого 2022 15:18
Електронний підпис зміни до договору
20 грудня 2021 12:27
Дод.угода №20-2.pdf зміни до договору
20 грудня 2021 12:27
Електронний підпис зміни до договору
21 жовтня 2021 10:50
Дод.угода №20-1.pdf зміни до договору
21 жовтня 2021 10:49
Електронний підпис укладений
29 червня 2021 09:47
Договір №20.pdf укладений
29 червня 2021 09:47

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
21 жовтня 2021
Дата публікації змін до договору:
21 жовтня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
  • продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетні зобов'язання на 2021 рік, продовження терміну виконання робіт та дії договору до 31.12.2022 року
Номер договору про закупівлю: 20
Договір:
Номер додаткової угоди: 20/1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
20 грудня 2021
Дата публікації змін до договору:
20 грудня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетні зобов'язання на 2021 рік
Номер договору про закупівлю: 20
Договір:
Номер додаткової угоди: 20/2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
17 лютого 2022
Дата публікації змін до договору:
17 лютого 2022
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
  • продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетні зобов'язання на 2022 рік, зміна банківських реквізитів, продовження терміну виконання робіт та дії договору до 31.03.2023 року
Номер договору про закупівлю: 20
Договір:
Номер додаткової угоди: 20/3
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
01 серпня 2022
Дата публікації змін до договору:
02 серпня 2022
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетні зобов'язання на 2022 рік
Номер договору про закупівлю: 20
Договір:
Номер додаткової угоди: 20/4
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML