Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Послуги автоперевізника для доставки робітників адміністрації МП Південний з/на роботу
Transportation services for transfer of the staff of administration of Pivdennyi Sea Port Authority from/to workplace
Очікувана вартість
10 072 000,00 UAH
UA-2020-10-29-006848-c a4f02aea35564ed691458a06b35ab933
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Подання пропозицій
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Подати пропозицію

Контакти

Волошанюк Наталія Романівна

048-738-17-86 Nataliia.Voloshaniuk@pf.uspa.gov.ua

Знайшли порушення?

Зверніться до Держаудитслужби

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)
Код ЄДРПОУ: 38728549
Вебсайт: http://yuz-uspa.com.ua
Місцезнаходження: 65481, Україна , Одеська область обл., Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
Контактна особа: Волошанюк Наталія Романівна
048-738-17-86
Nataliia.Voloshaniuk@pf.uspa.gov.ua
Додаткові контактні особи: Волошанюк Наталія Романівна
(048)738-17-86
Nataliia.Voloshaniuk@pf.uspa.gov.ua
Кафтан Віталій Валерійович
(048) 738-17-34
Vitalii.Kaftan@pf.uspa.gov.ua
Мирза Яна Іванівна
(048)738-18-36
Yana.Myrza@pf.uspa.gov.ua
Мошун Наталія Володимирівна
(048)738-17-19
Nataliia.Moshun@pf.uspa.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Official name: ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)
National ID: 38728549
Contact point: Moshun Natalia Volodymyrivna
048-738-17-86
Nataliia.Voloshaniuk@pf.uspa.gov.ua
Additional contacts: Voloshaniuk Nataliia Romanivna
(048)738-17-86
Nataliia.Voloshaniuk@pf.uspa.gov.ua
Kaftan Vitalii Valeriiovych
(048) 738-17-34
Vitalii.Kaftan@pf.uspa.gov.ua
Myrza Yana Ivanivna
(048)738-18-36
Yana.Myrza@pf.uspa.gov.ua
Moshun Nataliia Volodumurivna
(048)738-17-19
Nataliia.Moshun@pf.uspa.gov.ua

Закупівля проводиться в інтересах

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ: 38727770

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 29 жовтня 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 27 листопада 2020 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 03 грудня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 грудня 2020 15:00
Початок аукціону: 12 січня 2021 14:58
Очікувана вартість: 10 072 000,00 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 50 360,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 29 жовтня 2020 15:21
Enquiries until: 27 листопада 2020 00:00
Complaints submission until: до 03 грудня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 07 грудня 2020 15:00

Information

Estimated total value: 10 072 000 UAH excluding VAT
Minimal lowering step: 50 360 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %
Type of tender guarantee: No guarantee

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські перевезення


Scope of the procurement
1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний).
2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481.
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
ДП «АМПУ» - 38727770,
Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549.
4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.
5. Вид закупівлі: послуги.
6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Нерегулярні пасажирські перевезення за кодом ДК 021:2015 – 60140000-1
Послуги автоперевізника для доставки робітників адміністрації МП Південний з/на роботу.
7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог (Додаток 5 до тендерної документації).
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: в межах України.
9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2021 року.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 072 000,00 грн. без ПДВ/ 12 086 400,00 грн. з ПДВ.
11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.12.2020 о 15:00 год.
12. Умови оплати: за фактично надані Послуги, протягом 15 банківських днів з моменту підписання відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг на підставі отриманого Замовником рахунку.
13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.
14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.
15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 07.12.2020 о 15:00 год.
17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%.
18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.
Розгорнути Згорнути
1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority).
2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481.
3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549.
4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity , that operates in one or several separate spheres of management
5. Type of procurement: Services.
6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Non-scheduled passenger transport under code DK021-2015: 60140000-1
Transportation services for transfer of the staff of administration of Pivdennyi Sea Port Authority from/to workplace.
7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: in accordance with technical requirements (Annex 5 of Tender Documentation).
8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: within Ukraine.
9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31/12/2021.
10. Expected cost of the procurement item: UAH 10 072 000,00 excluding VAT/UAH 12 086 400,00 including VAT.
11. Deadline for submission of tender bids: 07.12.2020 at 3:00 p.m.
12. Payment term: Payment to be made for the actually rendered Services within 15 banking days of the signature date of Certificate of Delivery and Acceptance of Rendered Services on the basis of invoice.
13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application.
14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required.
15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required.
16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 07.12.2020 at 3:00.
17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0,5%.
18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Послуги автоперевізника для доставки робітників адміністрації МП Південний з/на роботу
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення

Transportation services for transfer of the staff of administration of Pivdennyi Sea Port Authority from/to workplace
CPV: 60140000-1
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Iнша подія за фактично надані Послуги, протягом 15 банківських днів з моменту підписання відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг на підставі отриманого Замовником рахунку Пiсляоплата 15 Банківські 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Актуальні тендери

До пошуку