Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево – Рахів - Богородчани – Івано - Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на ділянках км 162+000- км 167+700, км 179+100 – км 190+020, км 190+442 - км 200+792, км 201+102 - км 209+020, Закарпатська область (додаткові послуги)
Current average repair of the road of state importance N-09 Mukachevo-Rakhiv-Bogorodchany-Ivano-Frankivsk-Rohatyn-Bibrka-Lviv on the section km 162+000 - km 167+700, km 179+100 - km 190+020, km 190+442 - km 200+792, km 201+102 - km 209+020, Transcarpathian region (Additional Services)
Очікувана вартість
78 406 000,00 UAH
UA-2020-10-27-005918-c c6d2cdf6c65d4b61b81745cc9ba44eda
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Прекваліфікація (період оскарження)
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Мохня Михайло Михайлович

380312643397 tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Знайшли порушення?

Зверніться до Держаудитслужби

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна , Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Контактна особа: Мохня Михайло Михайлович
380312643397
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Road administration in transkarpathian region
National ID: 25449824
Contact point: Mokhnia Mykhailo Mykhailovich
380312643397
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 27 жовтня 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 17 листопада 2020 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 23 листопада 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 листопада 2020 12:00
Початок аукціону: 09 грудня 2020 15:47
Очікувана вартість: 78 406 000,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 2 350 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 392 030,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 27 жовтня 2020 18:10
Enquiries until: 17 листопада 2020 00:00
Complaints submission until: до 23 листопада 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 27 листопада 2020 12:00

Information

Estimated total value: 78 406 000 UAH including VAT
Minimal lowering step: 392 030 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %
Type of tender guarantee: Electronic guarantee
Sum of tender guarantee: 2 350 000,00 UAH

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Категорія замовника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа є одержувачем бюджетних коштів. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 88000, вул. Собранецька, 39, м. Ужгород, Закарпатська область. Код ЄДРПОУ - 25449824. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна банківська гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. 2.6. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 100 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом, завіреної печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із надання підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, UA898201720355199001000018420 у ДКСУ у м.Києві, ЄДРПОУ-25449824).
Розгорнути Згорнути
Category of the customer Road services in the Zakarpattia region - according to item 3 part 1. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new wording of 19.04.2020 - a legal entity is a recipient of budget funds. All documents related to the Bidder's tender offer shall be drawn up in the Ukrainian language. Location of the customer - 88000, st. Sobranetska, 39, Uzhhorod, Zakarpattia region. Code - 25449824. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. The bank guarantee must contain a link to the details of the procurement, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The bank guarantee is provided as a part of the tender offer in a format that allows you to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the Guarantor Bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / QES of the bank guarantee, the tender offer submitted by the Bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". If the bank guarantee contains a reference to the bank guarantee agreement / guarantee agreement, the participant must provide such an agreement together with the bank guarantee. The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the EDS / QES of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The term of the tender offer security (bank guarantee term) is not less than 100 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is indicated in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The security of the tender offer must be valid during the validity of the tender offer. The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent and agreement of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee, a certificate from the Bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the relevant guarantee and a statement from the Bank on the coverage account confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of such Guarantor Bank with confirmation of the powers of such Authorized Person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Bidder to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be securement for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Motor Road Service of Zakarpatska region, IBAN UA898201720355199001000018420 in DKSU in the Kyiv, USREOU - 25449824.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево – Рахів - Богородчани – Івано - Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на ділянках км 162+000- км 167+700, км 179+100 – км 190+020, км 190+442 - км 200+792, км 201+102 - км 209+020, Закарпатська область (додаткові послуги)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 88000, Україна, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька,39 (Згідно Технічного завдання та Відомостей робіт)
ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг

Current average repair of the road of state importance N-09 Mukachevo-Rakhiv-Bogorodchany-Ivano-Frankivsk-Rohatyn-Bibrka-Lviv on the section km 162+000 - km 167+700, km 179+100 - km 190+020, km 190+442 - km 200+792, km 201+102 - km 209+020, Transcarpathian region (Additional Services)
CPV: 45233142-6
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Джерело фінансування - Державний бюджет України та інші бюджети. Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника протягом п’яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами Графіку надання послуг перевіряє згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань та здійснює оплату не пізніше як за 5 робочих днів після підписання акту, але тільки в межах фактично виділених бюджетних асигнувань. Пiсляоплата 5 Робочі 100

Документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

27 жовтня 2020 18:14
Електронний цифровий підпис
27 жовтня 2020 18:14
Відомості робіт.rar
27 жовтня 2020 18:13
ТД Н-09 162-209 Додаткові.doc

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації: 03 грудня 2020
UA-2020-10-27-005918-cc6d2cdf6c65d4b61b81745cc9ba44eda
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна, Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Учасник Документи Рішення
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПБС" Документи
Допущено до аукціону
Документи
ТОВ "ШБУ-77" Документи
Допущено до аукціону
Документи

Документи

27 листопада 2020 12:03
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

26 листопада 2020 15:15
sign.p7s
26 листопада 2020 15:13
дор.роб8.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб9.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб6.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб5.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб4..pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб1.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб2.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб10.pdf
26 листопада 2020 15:13
Накази.pdf
26 листопада 2020 15:13
Техпаспорти 114 (1).pdf
26 листопада 2020 15:13
Щербан крани техпаспорти.pdf
26 листопада 2020 15:13
ВОДІЇ6.pdf
26 листопада 2020 15:13
Проект договору.pdf
26 листопада 2020 15:13
ВОДІЇ1.pdf
26 листопада 2020 15:13
1 Документи по підприємству.rar
26 листопада 2020 15:13
дор.роб7_.pdf
26 листопада 2020 15:13
7.2. Договір № 39 копія.pdf
26 листопада 2020 15:13
МЕХАНІЗАТОРИ6.pdf
26 листопада 2020 15:13
ВОДІЇ2.pdf
26 листопада 2020 15:13
дор.роб3.pdf
26 листопада 2020 15:13
МЕХАНІЗАТОРИ4.pdf
26 листопада 2020 15:13
МЕХАНІЗАТОРИ5.pdf
26 листопада 2020 15:13
Цементорозподілювач.pdf
26 листопада 2020 15:13
ІТП 2.pdf
26 листопада 2020 15:13
ІТП 4 (.pdf
26 листопада 2020 15:13
2 Матеріально-технічна база.rar
26 листопада 2020 15:13
Дипломи.pdf
26 листопада 2020 15:13
ВОДІЇ3_.pdf
26 листопада 2020 15:13
Гудронатор Skania R410.zip
26 листопада 2020 15:13
ВК погодження.pdf
26 листопада 2020 15:13
Відомості робіт.rar
26 листопада 2020 15:13
Бітумовоз 2.zip
26 листопада 2020 15:12
Hamm dv70tv.pdf
26 листопада 2020 15:12
Західорінвест техпаспорти.pdf
26 листопада 2020 15:12
Договір оренди АБЗ.pdf
26 листопада 2020 15:12
Щербан погодження.pdf
26 листопада 2020 15:12
МЕХАНІЗАТОРИ2.pdf
26 листопада 2020 15:12
МЕХАНІЗАТОРИ1.pdf
26 листопада 2020 15:12
ІТП 1.pdf
26 листопада 2020 15:12
ЗДІ листи погодження.pdf
26 листопада 2020 15:12
ВОДІЇ5_.pdf
26 листопада 2020 15:12
Гудронатор Skania R400.zip
26 листопада 2020 15:12
ВОДІЇ4.pdf
26 листопада 2020 15:12
Банківська гарантія.zip
26 листопада 2020 15:12
Відгук 39 від 21.10.20.pdf
26 листопада 2020 15:12
Сертифікат ISO 9001 новий 2019.pdf
26 листопада 2020 15:12
Облікові ЗДІ на контейнери.pdf
26 листопада 2020 15:12
Сертифікат 14001.pdf
26 листопада 2020 15:12
АБЗ 1 Договір.PDF
26 листопада 2020 15:12
Відгук №39 28.09.2020.pdf
26 листопада 2020 15:12
АБЗ 1 Накладна.PDF
26 листопада 2020 15:12
39 від 19.11.20.pdf
26 листопада 2020 15:12
Автогрейдер ТОВ ПБС.pdf

Документи

27 листопада 2020 12:04
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

26 листопада 2020 21:58
sign.p7s
26 листопада 2020 21:57
_Гарантія 2 350 000 (005918-c).zip
26 листопада 2020 21:45
45 Копії трудових книжок ч14.zip
26 листопада 2020 21:45
45 Копії трудових книжок ч13.zip
26 листопада 2020 21:45
45 Копії трудових книжок ч12.zip
26 листопада 2020 21:45
45 Копії трудових книжок ч11.zip
26 листопада 2020 21:45
45 Копії трудових книжок ч10.zip
26 листопада 2020 21:44
62. Технічне завдання.PDF
26 листопада 2020 21:44
45 Копії трудових книжок ч9.zip
26 листопада 2020 21:44
48 Копія договору 1 З ДУ.pdf
26 листопада 2020 21:44
59. Проект договору .PDF
26 листопада 2020 21:44
45 Копії трудових книжок ч8.zip
26 листопада 2020 21:44
48 Копія дог._26 з ДУ.pdf
26 листопада 2020 21:44
57. Транспортна схема.PDF
26 листопада 2020 21:44
45 Копії трудових книжок ч7.zip
26 листопада 2020 21:44
63. Відомості робіт.PDF
26 листопада 2020 21:44
56. Технічний паспорт.zip
26 листопада 2020 21:44
45 Копії трудових книжок ч6.zip
26 листопада 2020 21:44
45 Копії трудових книжок ч5.zip
26 листопада 2020 21:43
53. Гарантійний лист.pdf
26 листопада 2020 21:43
52. Копія договору.PDF
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч4.zip
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч3.zip
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч2.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ3_ КБ2в ч2 (дог 1).pdf
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч1.zip
26 листопада 2020 21:43
45. Копії трудових книжок ч23.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ3_ КБ2в ч1 (дог1).PDF
26 листопада 2020 21:43
44 Листи пояснення .zip
26 листопада 2020 21:43
45. Копії трудових книжок ч22.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ-2В та КБ-3 (договір 9 ч.2 ).pdf
26 листопада 2020 21:43
42. Копії наказів та ЦПУ ч2.zip
26 листопада 2020 21:43
45. Копії трудових книжок ч21.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ-2В та КБ-3 (договір 9 ч.1).PDF
26 листопада 2020 21:43
42. Копії наказів та ЦПУ ч1.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ2в і КБ3 ч.2 (дог.26).pdf
26 листопада 2020 21:43
45. Копії трудових книжок ч20.zip
26 листопада 2020 21:43
49 КБ2в і КБ3 ч.1 (дог.26).pdf
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч19.zip
26 листопада 2020 21:43
39. Сертифікат лабораторії.pdf
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч18.zip
26 листопада 2020 21:43
38. Повірка обладнання.zip
26 листопада 2020 21:43
37. Гарантійний лист .PDF
26 листопада 2020 21:43
45 Копії трудових книжок ч17.zip
26 листопада 2020 21:42
35. Договір блок-контейнер.zip
26 листопада 2020 21:42
45 Копії трудових книжок ч16.zip
26 листопада 2020 21:42
45 Копії трудових книжок ч15.zip
26 листопада 2020 21:42
29. Листи підтвердження.zip
26 листопада 2020 21:42
27.PDF
26 листопада 2020 21:42
22.PDF
26 листопада 2020 21:42
19. Лист (и) зобов_язання.PDF
26 листопада 2020 21:42
14. Гарантійний лист .PDF
26 листопада 2020 21:42
7. Доручення.PDF
26 листопада 2020 21:42
6. Копія Статуту.PDF
26 листопада 2020 21:42
5. Виписки з протоколу .PDF

Актуальні тендери

До пошуку