Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1705071 Диканька - Решетилівка на ділянці км32+455-км50+690 Решетилівського району Полтавської області (окремими ділянками) (код ДК 021:2015 – 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
The current average repair of the road of general using of local importance О1705071 Dikanka-Reshetilivka on the site km32+455-km50+690 Reshetylivskyi district of the Poltava region (separate sites) (code DK 021: 2015 - 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
41 906 896,00 UAH
UA-2020-12-16-015066-c ddea1d30818a45dd9706572ec796ea6d
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Басан Олексій Ігорович

+380532502661 abasan@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
Код ЄДРПОУ: 41984916
Місцезнаходження: 36014, Україна , Полтавська область обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
Контактна особа: Басан Олексій Ігорович
+380532502661
abasan@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: GovE SE "Agency of Local Roads of Poltava Region"
National ID: 41984916
Contact point:
+380532502661
abasan@ukr.net

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 16 грудня 2020 16:42
Звернення за роз’ясненнями: до 10 січня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 16 січня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 січня 2021 23:00
Початок аукціону: 26 серпня 2021 12:33
Очікувана вартість: 41 906 896,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 209 534,48 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 1200000 UAH
Publication date: 16 грудня 2020 16:42
Enquiries until: 10 січня 2021 00:00
Complaints submission until: до 16 січня 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 20 січня 2021 23:00

Information

Estimated total value: 41 906 896 UAH including VAT
Minimal lowering step: 209 534 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись електронною банківською гарантією у розмірі до 3 % від очікуваної вартоісті, а саме 1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної документації. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. №41/10321, із безумовним зобов’язанням банку відшкодувати, негайно за першою письмовою вимогою Замовника на рахунок: UA098201720344341002107034097 в ДКС України в м. Київ Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим строку дії тендерної пропозиції. В разі продовження терміну дії тендерної пропозиції, дія забезпечення тендерної пропозиції повинна бути подовженою Учасником на відповідний термін. Банківська установа, що надає Учаснику банківську гарантію, має бути не внесена до переліку банків з тимчасовою адміністрацією у стадії ліквідації. Гарантія має надаватися банківською установою (далі – Гарант) на користь Державного підприємства Агентство місцевих доріг Полтавської області (далі – Бенефіціара) з метою забезпечення належного виконання учасником торгів (далі – Принципал) своїх обов'язків, пов’язаних із участю останнього у закупівлі (поданням тендерної пропозиції), що проводиться відповідно до цієї тендерної документації. Разом із банківською гарантією до електронної системи публічних закупівель надаються у електронному форматі копія ліцензії, виданої банку та копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути належним чином завірені банком. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника, не компенсуються Замовником, в тому числі і при відміні та скасуванні торгів.Серед обов’язкового переліку документів, обов’язок подання яких Гаранту покладається на Бенефіціара для підтвердження своєї вимоги про сплату гарантійного забезпечення, не має бути документів, отримання (надання) яких залежить від волі інших осіб, а не виключно від Бенефіціара. При цьому, документи, що стосуються проведення закупівлі (оголошення, протоколи тощо), надаються Гаранту в копіях, що засвідчуються Бенефіціаром. Умови наданої гарантії мають передбачати те, що одержана вимога (повідомлення) Бенефіціара, що надсилається, є достатньою умовою для банку-гаранта сплатити кошти Бенефіціару за гарантією, якщо така вимога (повідомлення) та документи, обумовлені в гарантії, відповідатимуть умовам, які містяться в наданій гарантії, а також отримані протягом строку дії гарантії і способом, зазначеним у гарантії. Математична формула для розрахунку приведеної ціни: тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично електроною системою закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою PP = P/(1 + F1/PV), де: PP - приведена ціна; P - ціна; F1 - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником; PV - питома вага критерію «ціна». Питома вага критерію ціна (PV) становить 70%. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 16.01.2021 року 23:00 год (Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 21 ЗУ "Про публічні закупівлі")
Розгорнути Згорнути
Type and conditions of providing security for tender offers: The tender offer must be accompanied by an electronic bank guarantee of up to 3% of the expected value, namely UAH 1,200,000.00. (one million two hundred thousand hryvnias 00 kopecks), which confirms the provision of tender documentation by the Bidder. The form and content of the bank guarantee must meet the requirements of the "Regulations on the procedure for banks to carry out operations on guarantees in national and foreign currencies", approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 15.12.2004. №639, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on January 13, 2005. №41 / 10321, with an unconditional obligation to reimburse the bank, immediately upon the first written request of the Customer to the account: UA098201720344341002107034097 in the State Tax Service of Ukraine in Kyiv The term of the tender offer must be not less than the term of the tender offer. In case of prolongation of the term of the tender offer, the action of securing the tender offer must be extended by the Bidder for the corresponding term. The banking institution providing the Bank with a bank guarantee shall not be included in the list of banks with temporary administration in the liquidation stage. The guarantee must be provided by a banking institution (hereinafter - the Guarantor) in favor of the State Enterprise Agency of Local Roads of Poltava region (hereinafter - the Beneficiary) in order to ensure proper performance by the bidder (hereinafter - the Principal) of its obligations related to the latter's procurement ( submission of the tender offer), which is carried out in accordance with this tender documentation. Along with the bank guarantee, a copy of the license issued to the bank and a copy of the authorization document of the person signing the bank guarantee shall be submitted to the electronic public procurement system in electronic format. These copies must be duly certified by the bank. All costs associated with the submission of the tender offer are borne by the Bidder, not reimbursed by the Customer, including the cancellation and cancellation of bidding. Among the mandatory list of documents, the obligation to submit to the Guarantor is entrusted to the Beneficiary to confirm its claim for payment of security, there should be no documents, the receipt (provision) of which depends on the will of others, and not exclusively on the Beneficiary. In this case, the documents related to the procurement (announcements, protocols, etc.) are provided to the Guarantor in copies certified by the Beneficiary. The terms of the provided guarantee shall stipulate that the received request (notification) of the Beneficiary being sent is a sufficient condition for the guaranteeing bank to pay the Beneficiary under the guarantee, if such request (notification) and documents stipulated in the guarantee meet the conditions contained in provided guarantee, as well as received during the warranty period and in the manner specified in the guarantee. Mathematical formula for calculating the reduced price: the tender proposal submitted by the bidder is evaluated by the customer at the reduced price, which is calculated automatically by the electronic procurement system at the time of submission of the bid by the bidder according to the mathematical formula PP = P / (1 + F1 / PV), where: PP - reduced price; P - price; F1 - the share of other evaluation criteria proposed by the participant; PV - the share of the criterion "price". The share of the price criterion (PV) is 70%. Date and time of opening of tender offers: 16.01.2021 23:00 (According to item 10 of part 2 of Article 21 of the Law "On Public Procurement")
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1705071 Диканька - Решетилівка на ділянці км32+455-км50+690 Решетилівського району Полтавської області (окремими ділянками) (код ДК 021:2015 – 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Розгорнути Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 38400, Україна, Полтавська область, автомобільна дорога загального користування місцевого значення О1705071 Диканька – Решетилівка на ділянці км32+455-км50+690, Решетилівського району
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

The current average repair of the road of general using of local importance О1705071 Dikanka-Reshetilivka on the site km32+455-km50+690 Reshetylivskyi district of the Poltava region (separate sites) (code DK 021: 2015 - 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Розгорнути Згорнути
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 30 червня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Iнша подія Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання цього Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи протягом 3-х місяців, а невикористані кошти повернути Замовнику (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198). Аванс 90 Календарні 30
Надання послуг ЗАМОВНИК здійснює розрахунки з ПІДРЯДНИКОМ за надані послуги на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) протягом 180 календарних днів з моменту підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування ЗАМОВНИКА. Пiсляоплата 180 Календарні 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 70%
Заходи із захисту довкілля: 30%
12500 м2: 30%
11000 м2: 20%
10000 м2: 10%
менше 10000 м2: 0%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

12 січня 2021 19:59
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
12 січня 2021 19:57
таблиця змiн.doc
12 січня 2021 19:57
ТД нова редакція.docx
16 грудня 2020 16:42
ТД.docx
12 січня 2021 19:59
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
16 грудня 2020 17:17
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
12 січня 2021 19:57
таблиця змiн.doc
12 січня 2021 19:57
ТД нова редакція.docx
16 грудня 2020 16:42
ТД.docx

Роз’яснення до процедури

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2020-12-16-015066-c.c1
Статус:
Відхилено
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 04 січня 2021 16:22
Відгуки
В Тендерній документації міститься вимога про подання копії позитивного відгуку від замовника, адресована замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Шановний Замовнику, оскільки чинним законодавством не встановлений обовязок надання відгуків підрядникам, підтвердженням досвіду виконання аналогічних договорів є акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підписані Замовником. Крім того, в нашого підприємства, як потенційного учасника є ряд підписаних з Вашим підприємством договорів, проте відгуків немає, на запити щодо надання відгуків Ви як Замовник не реагуєте, що несе в собі ознаки дискримінації та упередженого ставлення. Вимагаємо виключити вимогу з умов тендерної документації щодо надання відгуку по аналогічним договорам, Замовником яких є ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога відхилена
11 січня 2021 19:07
ДП "Агентство місцевих доріг у Полтавській області" надає відповіді на звернення , в тому числі відгук, у строки передбачені ст. 20 ЗУ "Про звернення громадян".
Номер вимоги: UA-2020-12-16-015066-c.c2
Статус:
Відхилено
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 04 січня 2021 17:02
Дискримінаційна вимога
В Тендерній документації міститься вимога про надання підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з обсягами основних робіт у натуральних величинах за останні 5 років (одним договором або сумарно), які повинні становити обсяги, зазначені в тендерній документації.
Аналогічним договором за вимогою Замовника буде вважатися договір на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення будь – якої категорії, укладений протягом останніх 5-ти років від дати, що передує даті оголошення закупівлі, роботи по якому закінчені в повному обсязі.
Даними вимогами Замовник безпідставно встановлює дискримінаційну вимогу щодо загальних обсягів наданих послуг (виконаних робіт), видом доріг та відсотком виконання аналогічного договору. У Замовника немає об’єктивних підстав для включення до тендерної документації умов щодо того, що саме загальний обсяг наданих послуг (виконаних робіт), зазначений в тендерній документації дасть змогу виконати даний предмет закупівлі.
Замовник також встановлює додаткові обмеження щодо обсягів робіт, % виконання аналогічних договорів, які мали бути виконані учасником за аналогічним договором. Використовувані механізми, технологія виробництва та застосовувані методи при здійсненні поточного середнього ремонту є однаковими без залежності від площі чи обсягів виконаних робіт.
Наше підприємство має досвід в обсягах, 100 % по дорогах державного та місцевого значення, проте вони не повністю виконані не з нашої вини (продовжені, в зв’язку з відсутністю асигнувань), на що потенційні учасники, серед яких наше підприємство не мають жодного впливу. На виконання договорів з бюджетними Замовниками впливає наявність бюджетних коштів, термін укладення договору, план використання бюджетних коштів, потреби у наданні конкретних послуг, що зумовлюються природними умовами і т. д.), в зв’язку з їх відсутністю, роботи по договорам не продовжуються, але це не означає, що потенційний учасник не може їх виконати. Тобто часто виникають ситуації, коли по договору не може бути надано послуги/виконано роботи на усю ціну через відсутність бюджетних асигнувань, при тому, що роботи по договору виконуються якісно і своєчасно, що підтверджують підписані Замовником акти виконаних робіт.
ЗУ «Про публічні закупівлі» не передбачає вимоги чи обмеження щодо будь – якого відсотку виконання аналогічного договору, тим більше не містить жодного орієнтиру чи згадування саме про 100 %, тобто дана вимога є необґрунтованою, позбавляє потенційного учасника можливості підтвердити досвід виконання аналогічних договорів, який з тих чи інших об’єктивних підстав виконано менше 100 %, а відтак є дискримінаційною.
Крім того, у вимозі щодо аналогічного договору (каптіального, поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, державного значення), в підтвердженні обсягів ключових робіт містяться роботи (наприклад: фрезерування існуючого покриття, влаштуванння верхного, вирівнюючого шару), які зустрічаються і в послугах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного, місцевого значення, проте, такий досвід не приймається Замовником, оскільки предмет договору не поточний середній або капітальний ремонт, що на нашу думку є дискримінацією.
Наше підприємство може так само якісно виконати види робіт і в обсягах, що передбачені Технічним завданням Замовника, оскільки методи, технології та механізми, що використовуються не відрізняються в залежності від обсягів робіт. Єдиною відмінністю є кількість машин/механізмів та працівників, які мають бути задіяні для того, щоб виконати більший обсяг робіт за однаковий час.
Тобто, якщо учасник матиме необхідну кількість машин та механізмів і кількість працівників, він зможе виконати роботи, передбачені технічним завданням, без залежності від того влаштував він вирівнюючий та/або нижній шар (шари) асфальтобетонного покриття в обсязі 156 600 м2 або ж скажімо 55 000 м2 при виконанні поточного середнього ремонту на автомобільнй дорозі державного значення, чи скажімо такий же обсяг на автомобільній дорозі місцевого значення при виконанні експлуатаційного утримання дороги місцевого значення.
З урахуванням вищевикладеного, практики АМКУ, наше підприємство як потенційний учасник не має змоги виконати дискримінаційні вимоги Замовника, які полягають в 100 % виконаному договорі з капітального чи поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах державного чи місцевого значення, так як обсяги робіт аналогічних закупівель передбачають значну суму фінансування, і як правило не на один рік, тому не виконуються в 100 % обсязі, проте факт продовження таких договорів є підтвердженням виконання робіт з боку Підрядника без зауважень. Таким чином, наше підприємство не має змоги виконати дискримінаційні умови тендерної документації так, щоб його не було дискваліфіковано, тому вимагаємо внести зміни до умов тендерної документації щодо зменшення % виконання договору на 50 %, та внесення змін на підтвердження виконаних обсягів робіт (розширення предмету аналогічного договору та доповненням експлуатаційного утримання).

Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога відхилена
11 січня 2021 19:37
Підтвердження виконання 100 відсотків аналогічного договору, є необхідною умовою для підтвердження відсутності претензій у замовників (підписання останнього акта виконаних робіт), оскільки до тендерної документації включено лише перелік основних видів робіт, які необхідно підтвердити, а не роботи в повному обсязі, які передбачені технічним завданням. Таким чином, підтвердження необхідності виконання аналогічного договору в повному обсязі, підтвердить повністю виконаний об’єм наданих послуг передбачений договором про закупівлю.
Стосовно питання можливості розширення предмету аналогічного договору та доповненням експлуатаційного утримання. Роботи з експлуатаційного утримання, які повинні виконуватись на автомобільних дорогах загального користування та штучних споруд на них виконується відповідно до СОУ 42.1-37641918-105:2013, а ремонт доріг здійснюється відповідно до ГБН Г.1-218-182:2011. Отже роботи з експлуатаційного утримання доріг не можуть бути підтвердженням виконання аналогічного договору з капітального, поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2020-12-16-015066-c.b3
Статус:
Розгляд припинено
Скаржник: ТОВ Миколаївбудцентр, Код ЄДРПОУ:40984166
Дата подання: 11 січня 2021 22:13
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації (детальніше у доданій скарзі).
Документи
Рішення органу оскарження: Замовником відповідно до Закону про публічні закупівлі усунено порушення
Прийнято до розгляду: 14 січня 2021 13:56
рішення від 13.01.2021 № 407 + лист Замовнику .pdf
Дата публікації: 14 січня 2021 13:55
рішення від 21.01.2021 № 1069.pdf
Дата публікації: 26 січня 2021 20:56
Номер скарги: UA-2020-12-16-015066-c.c5
Статус:
Відмовлено в задоволенні
Скаржник: ТОВ М-БУД ГРУП, Код ЄДРПОУ:41278559
Дата подання: 28 лютого 2021 21:49
СКАРГА на рішення Замовника про відхилення пропозиції Скаржника про до допуск до аукціону пропозицій інших учасників
СКАРГА на рішення Замовника про відхилення пропозиції Скаржника про допуск до аукціону пропозицій інших учасників
Документи
Рішення Органу оскарження: Відмовлено в задоволенні
Прийнято до розгляду: 03 березня 2021 21:29
рішення від 03.03.2021 №4037-лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 03 березня 2021 21:28
рішення від 12.03.2021 №4860.pdf
Дата публікації: 17 березня 2021 21:17
Номер скарги: UA-2020-12-16-015066-c.a4
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ Данко, Код ЄДРПОУ:32727466
Дата подання: 26 лютого 2021 16:36
Скарга
Скарга
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 03 березня 2021 09:48
рішення від 02.03.2021 № 3814 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 03 березня 2021 09:47
рішення від 23.03.2021 № 5789.pdf
Дата публікації: 26 березня 2021 19:13
Коментар замовника щодо усунення порушення: Рішення виконано
Дата виконання рішення замовником: 06 квітня 2021 13:48
Номер скарги: UA-2020-12-16-015066-c.b6
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ Данко, Код ЄДРПОУ:32727466
Дата подання: 12 квітня 2021 17:35
Скарга
Скарга
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 14 квітня 2021 20:17
рішення від 14.04.2021 № 7878 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 14 квітня 2021 20:17
рішення від 23.04.2021 № 8927.pdf
Дата публікації: 28 квітня 2021 20:53
Коментар замовника щодо усунення порушення: Рішення АМКУ оскаржено до суду.
Дата виконання рішення замовником: 30 квітня 2021 11:08

Документи подані скаржником

11 січня 2021 22:13
Договір оренди бази.pdf
11 січня 2021 22:13
Відгуки.pdf

Документи подані замовником

13 січня 2021 16:18
Повідомлення

Документи подані скаржником

28 лютого 2021 21:49
Скарга.docx
28 лютого 2021 21:49
Скарга.pdf

Документи подані замовником

09 березня 2021 19:23
Пояснення

Документи подані скаржником


Документи подані замовником

09 березня 2021 19:24
Пояснення
19 березня 2021 17:01
Пояснення
19 березня 2021 17:01
Пояснення

Документи подані скаржником

12 квітня 2021 17:47
Диканька - Решетилівка (1)

Документи подані замовником

19 квітня 2021 17:51
Диканька.PDF
30 квітня 2021 11:08
Позовна заява

Інформація про моніторинг

 • UA-M-2021-07-23-000035 ● 939a606bfe8c429eb0227f7cb112a4ea
 • Статус: порушення не виявлені
 • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

  1. Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
 • Етапи закупівельного процесу:

  1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
  2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
  3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 10 вересня 2021
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 10 вересня 2021 16:18
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНО – СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

НАКАЗ
10.09.2021 № 397
Харків

Про початок
моніторингу закупівель

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 10 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу від 25.08.2016 № 2,
НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.

В. о. начальника Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Вадим ЄВТУХОВ

Додаток
до наказу Північно-східного офісу Держаудитслужби
від 10.09.2021 № 397

Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу. Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі ідентифікатор закупівлі дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
1. UA-2020-12-16-015066-c, 16.12.2020, виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

В. о. начальника Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Вадим ЄВТУХОВ

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDFHTML
Дата публікації: 01 жовтня 2021
Кінцевий строк оскарження: 07 жовтня 2021

Порушення не виявлено

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 16 серпня 2021
UA-2020-12-16-015066-cddea1d30818a45dd9706572ec796ea6d
Найменування: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
Код ЄДРПОУ: 41984916
Місцезнаходження: 36014, Україна, Полтавська область обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
ТОВ М-БУД ГРУП Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи
ТОВ "БК ЄВРОДОР" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 20 лютого 2021 16:16
ТОВ "Автомагістраль-Південь" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
ТОВ Данко Відповіді учасника Документи
Рішення скасоване
Документи
ТОВ Данко Відповіді учасника Документи
Рішення скасоване
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 03 квітня 2021 19:59
ТОВ Данко Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи

Документи

Публічні документи

20 січня 2021 19:34
Електронний підпис
20 січня 2021 19:32
Fwd_ 079.zip
20 січня 2021 19:32
Fwd_ (28).zip

Вимога про усунення невідповідностей

Додатком 2 до тендерної документації вимагалося надання учасниками інформації про наявність/залучення машин та механізмів. Інформація про перелік основних машин та механізмів, необхідних для надання послуг за договором, обов’язково повинна містити графи встановлені Таблицею № 4. Таблиця № 4 ІНФОРМАЦІЯ про перелік основних машин та механізмів № з/п Назва Тип /марка Кількість Зазначення приналежності* Документ, підтверджуючий приналежність ** 1 2 3 4 5 6 * - якщо учасник є власником, зазначається «власний», у інших випадках – зазначається право користування машин та механізмів (договір оренди, договір надання послуг, лізингу або інше право використання); **- зазначається номер та дата документу, які учасник надав, як підтверджуючий документ відповідно до графи 5 Таблиці № 4. Для підтвердження наявності/залучення машин та механізмів, зазначених в Таблиці № 4 на кожну одиницю техніки учасник надає копію технічного паспорта або копію свідоцтва про реєстрацію, від власника техніки. На інше обладнання (машини та механізми), реєстрація яких не передбачена діючим законодавством України, надаються відповідні договори або копії інвентарних карток обліку об’єкта основних засобів або видаткові накладні/акти приймання-передачі, що свідчать про отримання цих основних засобів або інший документ, що підтверджує право власності. Якщо Учасник не є власником техніки додатково необхідно надати договір оренди або договір надання послуг, або лізингу або документ, який підтверджує інше право користування на весь термін надання послуг. Також Учасник повинен надати копію листа(-ів)-підтвердження від власника машин та механізмів або орендодавця або надавача послуг (машин та механізмів) тощо, щодо не заперечення використання обладнання (машин та механізмів) для надання послуг Учасником за предметом закупівлі протягом усього терміну надання послуг. Звертаємо увагу, що в розумінні даної тендерної документації наявність обладнання та матеріально-технічної бази включає в себе не лише техніку, а і наявність приміщення в Учасника (власного або орендованого), що підтверджується відповідним документом, що підтверджує право власності/користування тощо. Мінімально-необхідний перелік та кількість техніки для надання послуг з поточного середнього ремонту, яку Учасник обов’язково включає до Таблиці 4 ( Інформація про перелік основних машин та механізмів): № п/п назва кількість, шт 1 1 Асфальтоукладальник 1 2 2 Ресайклер 1 3 Дорожня фреза 1 4 3 Коток дорожній масою 14-16 т 1 5 4 Коток дорожній маса 10,6-19,8 т 2 6 9 Автогрейдер 1 7 14 Автогудронатор 1 8 15 Екскаватор 1 9 18 Машина маркірувальна 1 10 19 Автомобiлi, вантажопiдйомнiсть 3 т- 5 т 1 11 Автомобiлi -самоскиди, вантажопiдйомнiсть 15-30 т 1 в тому числі передбачалося надання машини маркірувальної та автомобіля, вантажопідйомністю 3 т- 5 т. Проте ТОВ «БК «Євродор» надано у складі своєї тендерної пропозиції технічні паспорта на машину маркірувальну (ст. 492 пропозиції) та автомобіль вантажний ГАЗ-5312 (ст. 512 пропозиції), які є недостатнім підтвердженням наявності у ТОВ «БК «Євродор» вказаної техніки, оскільки вони викладені іншою мовою ніж українська та не мають нотаріально посвідченого перекладу. Учаснику необхідно завантажити вище перелічені документи

Документи

Публічні документи

03 вересня 2021 09:11
Електронний підпис
03 вересня 2021 09:10
Електронний підпис
03 вересня 2021 09:08
Довідки 17 ст.pdf
03 вересня 2021 09:08
ДПС.rar
03 вересня 2021 09:08
Довідка МВС Кирикеша.pdf
20 лютого 2021 15:19
Електронний підпис
20 лютого 2021 15:19
Електронний підпис
19 лютого 2021 21:21
Електронний підпис
19 лютого 2021 21:21
Електронний підпис
20 січня 2021 20:56
Електронний підпис
20 січня 2021 20:56
Електронний підпис
20 січня 2021 20:48
сторінки 439-508.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 238-362.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 363-438.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 1-3 та 30-61.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 62-114.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 115-180.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 181-237.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 509-516.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 6-29.pdf
20 січня 2021 20:47
22327 ТОВ БК ЄВРОДОР p7s.zip
20 січня 2021 20:47
сторінки 4-5.pdf

Документи

Публічні документи

20 січня 2021 22:02
Електронний підпис
20 січня 2021 22:02
Електронний підпис
20 січня 2021 22:01
Електронний підпис
20 січня 2021 22:01
Електронний підпис
20 січня 2021 21:55
Електронний підпис
20 січня 2021 21:55
Електронний підпис
20 січня 2021 21:54
9. Інші.pdf
20 січня 2021 21:54
8. Проект договору.pdf
20 січня 2021 21:54
1. Зміст пропозиції.pdf

Документи

Публічні документи

20 січня 2021 22:54
Електронний підпис
20 січня 2021 22:54
Електронний підпис
20 січня 2021 22:52
Реєстр..pdf
20 січня 2021 22:42
Електронний підпис
20 січня 2021 22:42
Електронний підпис
20 січня 2021 22:34
ч.32.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.9.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.8.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.7.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.6.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.5.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.4.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.31.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.30.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.3.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.29.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.28.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.27.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.26.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.25.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.24.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.23.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.22.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.21.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.20.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.2.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.19.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.18.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.17.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.16.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.15.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.14.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.13.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.12.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.11.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.10.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.1.pdf
20 січня 2021 22:34
гар 073.rar

Документи

Публічні документи

03 квітня 2021 18:23
Електронний підпис
20 січня 2021 22:45
Електронний підпис
20 січня 2021 22:43
G8840.21.7z

Вимога про усунення невідповідностей

Під час перевірки документів встановлено, що пропозиція Учасника не в повній мірі відповідає кваліфікаційним критеріям (наявність матеріально-технічної бази та наявність працівників відповідної кваліфікації) процедури закупівлі. Відповідно до визначеного тендерною документацією мінімально-необхідного переліку та кількості техніки для виконання робіт з поточного ремонту, яку учасник обов’язково включає до Таблиці 4 (Інформація про перелік основних машин та механізмів), згідно п. 3.2. ч. 3 Додатку 2 тендерної документації («Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі») – учасник повинен надати інформацію про наявність/залучення техніки, у т.ч.: коток дорожній масою 14-16 т - 1 шт. (рядок 4 таблиці) та коток дорожній масою 10,6-19,8 т – 2 шт. (рядок 5 таблиці). Однак, Учасником завантажено інформацію про перелік основних машин та механізмів Вих. № 47/8 від 18.01.21р. (арк. 336-338 пропозиції) у вигляді таблиці, яка не містить відомостей про наявність/залучення вказаної техніки. Додані свідоцтва про реєстрацію машин, які вказані у рядках 7-14 поданої інформації не підтверджують наявність в Учасника техніки відповідного тоннажу, яка вимагалася тендерною документацією. Крім того, у рядку 1 Інформації про перелік основних машин та механізмів за Вих. № 47/8 від 18.01.2021р. Учасником зазначено назву машини – «Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 3 т», при цьому, додане Учасником свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу свідчить що вантажопідйомність автомобіля бортового – 3,6 т. У рядку 2 Інформації Учасником зазначено назву машини – «Автомобіль-самоскид, вантажопідйомність 15 т.», при цьому, додані Учасником свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобілі-самоскиди) містять інші відомості щодо вантажопідйомності. Тендерною документацією вимагалося надання інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід згідно ч. 1 Додатку 2 тендерної документації («Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі») – для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників мають бути надані наступні документи на кожну особу зазначену у Таблиці №1: 1. Для штатних працівників Учасника- копії наказів про призначення на посаду та/або копії трудових книжок (всі сторінки, які містять записи). 2. Для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. Однак, стосовно працівника Фесенка Юрія Сергійовича, Учасником завантажено Наказ про переведення на іншу роботу від 09.09.2019р. без завантаження Наказу про призначення, як вимагалося тендерною документацією. Учаснику необхідно включити до Таблиці 4 (інформація про перелік основних машин та механізмів) інформацію про наявність/залучення повного переліку техніки, яка вимагається для підтвердження відповідності пропозиції учасника такому кваліфікаційному критерію, як наявність матеріально технічної бази та надати підтверджуючі документи, які вимагаються тендерною документацією. Також, зазначити вірні дані в Інформації про перелік основних машин та механізмів за Вих. № 47/8 від 18.01.2021р., щодо вантажопідйомності автомобіля бортового та автомобіля-самоскида. Крім того, Учаснику необхідно завантажити копію наказу про призначення на посаду Фесенка Юрія Сергійовича.

Документи

Публічні документи

03 квітня 2021 18:23
Електронний підпис
20 січня 2021 22:45
Електронний підпис
20 січня 2021 22:43
G8840.21.7z

Документи

Публічні документи

03 квітня 2021 18:23
Електронний підпис
20 січня 2021 22:45
Електронний підпис
20 січня 2021 22:43
G8840.21.7z

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ М-БУД ГРУП

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "БК ЄВРОДОР"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

ТОВ Данко

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ Данко

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ Данко

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 26 серпня 2021 13:00

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Коефіціент Приведена ціна Відповідність критеріям Документи
ТОВ "БК ЄВРОДОР" 40 440 154,00
UAH з ПДВ
40 440 154,00
UAH з ПДВ
1.4285714286 28 308 107.80 Відповіді учасника Документи
ТОВ "Автомагістраль-Південь" 41 070 000,00
UAH з ПДВ
41 070 000,00
UAH з ПДВ
1.4285714286 28 749 000 Відповіді учасника Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" 41 899 000,00
UAH з ПДВ
41 899 000,00
UAH з ПДВ
1.4285714286 29 329 300 Відповіді учасника Документи

Публічні документи

03 вересня 2021 09:11
Електронний підпис
03 вересня 2021 09:10
Електронний підпис
03 вересня 2021 09:08
Довідки 17 ст.pdf
03 вересня 2021 09:08
ДПС.rar
03 вересня 2021 09:08
Довідка МВС Кирикеша.pdf
20 лютого 2021 15:19
Електронний підпис
20 лютого 2021 15:19
Електронний підпис
19 лютого 2021 21:21
Електронний підпис
19 лютого 2021 21:21
Електронний підпис
20 січня 2021 20:56
Електронний підпис
20 січня 2021 20:56
Електронний підпис
20 січня 2021 20:48
сторінки 439-508.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 238-362.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 363-438.pdf
20 січня 2021 20:48
сторінки 1-3 та 30-61.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 62-114.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 115-180.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 181-237.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 509-516.pdf
20 січня 2021 20:47
сторінки 6-29.pdf
20 січня 2021 20:47
22327 ТОВ БК ЄВРОДОР p7s.zip
20 січня 2021 20:47
сторінки 4-5.pdf

Публічні документи

20 січня 2021 22:02
Електронний підпис
20 січня 2021 22:02
Електронний підпис
20 січня 2021 22:01
Електронний підпис
20 січня 2021 22:01
Електронний підпис
20 січня 2021 21:55
Електронний підпис
20 січня 2021 21:55
Електронний підпис
20 січня 2021 21:54
9. Інші.pdf
20 січня 2021 21:54
8. Проект договору.pdf
20 січня 2021 21:54
1. Зміст пропозиції.pdf

Публічні документи

20 січня 2021 22:54
Електронний підпис
20 січня 2021 22:54
Електронний підпис
20 січня 2021 22:52
Реєстр..pdf
20 січня 2021 22:42
Електронний підпис
20 січня 2021 22:42
Електронний підпис
20 січня 2021 22:34
ч.32.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.9.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.8.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.7.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.6.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.5.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.4.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.31.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.30.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.3.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.29.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.28.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.27.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.26.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.25.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.24.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.23.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.22.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.21.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.20.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.2.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.19.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.18.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.17.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.16.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.15.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.14.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.13.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.12.PDF
20 січня 2021 22:34
ч.11.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.10.pdf
20 січня 2021 22:34
ч.1.pdf
20 січня 2021 22:34
гар 073.rar

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "БК ЄВРОДОР"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "БК ЄВРОДОР"
#36256287
Переможець 40 440 154,00
UAH з ПДВ
01 вересня 2021 17:41

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 01 вересня 2021 17:41

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "БК ЄВРОДОР"
#36256287
40 440 154,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
18 липня 2022 14:33
Електронний підпис укладений
17 вересня 2021 16:58
Додаткова угода укладений
17 вересня 2021 16:49
договір укладений
17 вересня 2021 16:49

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 17 вересня 2021 — 31 грудня 2022
Сума оплати за договором: 38 986 585,24
UAH (в тому числі ПДВ 6 497 764,21 UAH)