Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили - Надержинщина - Полтава на ділянці км7+000-км11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками) (Код ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
The current average repair of the road of general using of local importance О1719360 Shyly-Naderzhynshchyna-Poltava on the site km7+000-km11+421 Poltavskyi district of the Poltava region (separate sites) (Code DK 021: 2015 - 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
31 840 720,00 UAH
UA-2020-12-14-008262-b 4d4a5b30e02e4f26add12f790b125684
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Басан Олексій Ігорович

+380532502661 abasan@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
Код ЄДРПОУ: 41984916
Місцезнаходження: 36014, Україна , Полтавська область обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
Контактна особа: Басан Олексій Ігорович
+380532502661
abasan@ukr.net
Додаткові контактні особи: Чичкань Владислав Миколайович
+380532502661
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: GovE SE "Agency of Local Roads of Poltava Region"
National ID: 41984916
Contact point:
+380532502661
abasan@ukr.net
Additional contacts: Chichkan Vladyslav
+380532502661

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 14 грудня 2020 20:23
Звернення за роз’ясненнями: до 11 січня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 17 січня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 січня 2021 23:00
Початок аукціону: 14 квітня 2021 15:59
Очікувана вартість: 31 840 720,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 159 203,60 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 950000 UAH
Publication date: 14 грудня 2020 20:23
Enquiries until: 11 січня 2021 00:00
Complaints submission until: до 17 січня 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 21 січня 2021 23:00

Information

Estimated total value: 31 840 720 UAH including VAT
Minimal lowering step: 159 204 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Мова, якою повинні готуватися Тендерні пропозиції - українська мова; Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись електронною банківською гарантією у розмірі до 3 % від очікуваної вартоісті, а саме 950 000,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної документації. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. №41/10321, із безумовним зобов’язанням банку відшкодувати, негайно за першою письмовою вимогою Замовника на рахунок: UA098201720344341002107034097 в ДКС України в м. Київ Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим строку дії тендерної пропозиції. В разі продовження терміну дії тендерної пропозиції, дія забезпечення тендерної пропозиції повинна бути подовженою Учасником на відповідний термін. Банківська установа, що надає Учаснику банківську гарантію, має бути не внесена до переліку банків з тимчасовою адміністрацією у стадії ліквідації. Гарантія має надаватися банківською установою (далі – Гарант) на користь Державного підприємства Агентство місцевих доріг Полтавської області (далі – Бенефіціара) з метою забезпечення належного виконання учасником торгів (далі – Принципал) своїх обов'язків, пов’язаних із участю останнього у закупівлі (поданням тендерної пропозиції), що проводиться відповідно до цієї тендерної документації. Разом із банківською гарантією до електронної системи публічних закупівель надаються у електронному форматі копія ліцензії, виданої банку та копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути належним чином завірені банком. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника, не компенсуються Замовником, в тому числі і при відміні та скасуванні торгів.Серед обов’язкового переліку документів, обов’язок подання яких Гаранту покладається на Бенефіціара для підтвердження своєї вимоги про сплату гарантійного забезпечення, не має бути документів, отримання (надання) яких залежить від волі інших осіб, а не виключно від Бенефіціара. При цьому, документи, що стосуються проведення закупівлі (оголошення, протоколи тощо), надаються Гаранту в копіях, що засвідчуються Бенефіціаром. Умови наданої гарантії мають передбачати те, що одержана вимога (повідомлення) Бенефіціара, що надсилається, є достатньою умовою для банку-гаранта сплатити кошти Бенефіціару за гарантією, якщо така вимога (повідомлення) та документи, обумовлені в гарантії, відповідатимуть умовам, які містяться в наданій гарантії, а також отримані протягом строку дії гарантії і способом, зазначеним у гарантії.Математична формула для розрахунку приведеної ціни: тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично електроною системою закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою PP = P/(1 + F1/PV), де: PP - приведена ціна; P - ціна; F1 - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником; PV - питома вага критерію «ціна». Питома вага критерію ціна (PV) становить 70%. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 14.01.2021 року 23:00 год (Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 21 ЗУ "Про публічні закупівлі")
Розгорнути Згорнути
The language in which Tender Proposals must be prepared is the Ukrainian language; Type and conditions of tender security: The tender must be accompanied by an electronic bank guarantee of up to 3% of the expected value, namely UAH 950,000.00. (nine hundred and fifty thousand hryvnias 00 kopecks), which confirms the Bidder's provision of tender documentation. The form and content of the bank guarantee must meet the requirements of the "Regulations on the procedure for banks to carry out operations on guarantees in national and foreign currencies", approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of 15.12.2004. №639, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on January 13, 2005. №41 / 10321, with an unconditional obligation to reimburse the bank, immediately upon the first written request of the Customer to the account: UA098201720344341002107034097 in the State Tax Service of Ukraine in Kyiv The term of the tender offer must be not less than the term of the tender offer. In case of prolongation of the term of the tender offer, the action of securing the tender offer must be extended by the Bidder for the corresponding term. A banking institution providing a bank guarantee to a Participant shall not be included in the list of banks with temporary administration in the liquidation stage. The guarantee must be provided by a banking institution (hereinafter - the Guarantor) in favor of the State Enterprise Agency of Local Roads of Poltava region (hereinafter - the Beneficiary) in order to ensure proper performance by the bidder (hereinafter - the Principal) of its obligations related to the latter's procurement ( submission of the tender offer), which is carried out in accordance with this tender documentation. Along with the bank guarantee, a copy of the license issued to the bank and a copy of the authorization document of the person signing the bank guarantee shall be submitted to the electronic public procurement system in electronic format. These copies must be duly certified by the bank. All costs associated with the submission of the tender offer shall be borne by the Bidder, not reimbursed by the Customer, including the cancellation and cancellation of bidding. its claim for payment of security, there should be no documents, the receipt (provision) of which depends on the will of others, and not exclusively on the Beneficiary. In this case, the documents related to the procurement (announcements, protocols, etc.) are provided to the Guarantor in copies certified by the Beneficiary. The terms of the provided guarantee shall stipulate that the received request (notification) of the sent Beneficiary is a sufficient condition for the guaranteeing bank to pay the funds to the Beneficiary under the guarantee, if such requirement (notification) and documents stipulated in the guarantee meet the conditions contained in the guarantee. Mathematical formula for calculating the quoted price: the tender offer submitted by the bidder is evaluated by the customer at the given price, which is calculated automatically by the electronic procurement system at the time of submission of the bid by the bidder according to the mathematical formula PP = P / (1 + F1 / PV), where: PP - reduced price; P - price; F1 - the share of other evaluation criteria proposed by the participant; PV - the share of the criterion "price". The share of the price criterion (PV) is 70%.Date and time of opening of tender offers: 14.01.2021 23:00 (According to item 10 of part 2 of Article 21 of the Law "On Public Procurement")
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили - Надержинщина - Полтава на ділянці км7+000-км11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками) (Код ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Розгорнути Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська область, автомобільна дорога загального користування місцевого значення О1719360 Шили-Надержинщина-Полтава на ділянці км0+000-км11+421, Полтавського району
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

The current average repair of the road of general using of local importance О1719360 Shyly-Naderzhynshchyna-Poltava on the site km7+000-km11+421 Poltavskyi district of the Poltava region (separate sites) (Code DK 021: 2015 - 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Розгорнути Згорнути
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 травня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Iнша подія Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання цього Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи протягом 3-х місяців, а невикористані кошти повернути Замовнику (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198). Аванс 90 Календарні 30
Надання послуг ЗАМОВНИК здійснює розрахунки з ПІДРЯДНИКОМ за надані послуги на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) протягом 180 календарних днів з моменту підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування ЗАМОВНИКА. Пiсляоплата 180 Календарні 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 70%
Заходи із захисту довкілля: 30%
1120 м2: 30%
1000 м2: 20%
900 м2: 10%
менше 900 м2: 0%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

13 січня 2021 15:32
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
13 січня 2021 15:26
таблиця змiн_1.doc
13 січня 2021 15:26
ТД нова редакція 1.docx
30 грудня 2020 15:58
таблиця змiн.doc
30 грудня 2020 15:58
ТД нова редакція.docx
14 грудня 2020 20:23
ТД.docx
13 січня 2021 15:32
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
30 грудня 2020 16:08
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
15 грудня 2020 08:52
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
14 грудня 2020 21:23
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
14 грудня 2020 20:51
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
14 грудня 2020 20:43
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
14 грудня 2020 20:39
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
14 грудня 2020 20:34
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
13 січня 2021 15:26
таблиця змiн_1.doc
13 січня 2021 15:26
ТД нова редакція 1.docx
30 грудня 2020 15:58
таблиця змiн.doc
30 грудня 2020 15:58
ТД нова редакція.docx
14 грудня 2020 20:23
ТД.docx

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Надання відгуку
Дата подання: 24 грудня 2020 12:25
Дата відповіді: 30 грудня 2020 16:32
В Тендерній документації міститься вимога про подання копії позитивного відгуку від замовника, адресована замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Шановний Замовнику, в разі, якщо учасником на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів буде надано договори, акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підписані з Вашим підприємством, такому учаснику треба подавати відгуки, адресовані замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Так
Технічне завдання.
Дата подання: 24 грудня 2020 12:34
Дата відповіді: 30 грудня 2020 16:37
Технічне завдання. Розділ 2. Дорожній одяг. Тип 1, п.5 «Навантаження з перевезенням щебеню …» задано в одиницях виміру – тонн. Чи можна розцінити цю роботу двома позиціями, а саме : ДН5-6-1 «Навантаження щебеню» в куб.метрах, та С 331-32 «Перевезення щебеню…» - в тоннах?
Відповідь: Так. Вид робіт "Навантаження з перевезенням щебеню від розбирання/для тимчасового зберігання на період проведення робіт/на відстань до 5 км." розцінюється двома окремими кошторисними нормами.
Технічне завдання.
Дата подання: 24 грудня 2020 12:35
Дата відповіді: 30 грудня 2020 16:47
Технічне завдання. Розділ 5. Дорожня автотранспортна служба, п. 5 «Планування основи автогрейдером» - 150 м2. Але ця робота включена до складу робіт п.9 «Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші С-7…» (ДН 2-55-1) – 150 м2. То виходить , що планування основи автогрейдером» не треба включати у кошторис?
Відповідь: Так. Планування основи входить до складу робіт п. 9 "Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізних кварцитів товщиною 12 см.", тому окремо в кошторис включати не потрібно.
Розгорнути всі запитання: 3 Згорнути запитання

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2020-12-14-008262-b.c1
Статус:
Скасована
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 24 грудня 2020 12:24
Надання відгуку
В Тендерній документації міститься вимога про подання копії позитивного відгуку від замовника, адресована замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Шановний Замовнику, в разі, якщо учасником на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів буде надано договори, акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підписані з Вашим підприємством, такому учаснику треба подавати відгуки, адресовані замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»?
Розгорнути Згорнути
Скасована
Дата: 24 грудня 2020 12:26
Причина: Помилка
Номер вимоги: UA-2020-12-14-008262-b.c2
Статус:
Вирішена
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 24 грудня 2020 12:26
Щодо оригіналів документів
Шановний Замовнику, в Тендерній документації (Розділ ІІІ) міститься вимога щодо подання документів тендерної пропозиції в оригіналі: «У випадку, якщо цією документацією передбачається надання учасником копії документа, це означає, що повинна бути надана копія цього документу завірена відповідно до норм чинного законодавства. У всіх інших випадках вимагається сканований оригінал документу». Аналізуючи положення тендерної документації, майже по всій тендерній документації містяться вимоги про надання оригіналів документів, які не можливо надати, оскільки вони знаходяться в інших юридичних осіб, наприклад: сертифікат відповідності на ЩПС марки С7, протокол випробувань випробувальної дорожньої лабораторії. В зв’язку з вищевикладеним, просимо внести зміни до умов тендерної документації та дозволити учасникам подавати завірені копії документів.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога задоволена
30 грудня 2020 16:01
Відповідні зміни внесено в тендерну документацію
Номер вимоги: UA-2020-12-14-008262-b.c3
Статус:
Відхилено
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 24 грудня 2020 12:27
ШПС С7
В Тендерній документації в ч. 1 Розділу V Тендерної документації міститься нічим не обумовлена вимога щодо використання щебенево – пісчаної суміші ШПС марки С7 з відповідністю фактичних значень фізико – механічних показників, наведених в таблиці № 6 Замовником та відповідності ДСТУ Б В.2.7-30:2013. Згідно чинного законодавства вимоги до фізико – механічних показників матеріалу встановлюються ДСТУ, в даному випадку ДСТУ Б В.2.7-30:2013. У вищезазначеному ДСТУ вказані початкові та граничні показники фізико – механічних показників, згідно нормативного документу. Якщо граничний показник за ДСТУ перевищено, значить ШПС С7 не відповідає вимогам нормативного документу, а якщо в межах від початкового до граничного – відповідає вимогам нормативного документу, про що і буде зазначено в протоколі лабораторних випробувань. Тобто, з урахуванням положень Тендерної документації, в разі якщо показники ШПС С7, наданого учасниками не будуть відповідати вимогам Таблиці № 6 Замовника, проте відповідатимуть вимогам ДСТУ Б В.2.7-30:2013, то такого учасника буде дискваліфіковано. Шановний Замовнику, надайте відповідь чим зумовлені показники, зазначені в таблиці № 6, якщо є чіткий нормативний документ, який регулює дане питання? З метою недопущення створення штучних додаткових умов для дискваліфікації потенційних учасників, вимагаємо внести зміни до Тендерної документації, в якій зазначити, що щебенево – пісчана суміш ШПС марки С7 повинна відповідати значенням фізико – механічних показників за ДСТУ Б В.2.7-30:2013.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога відхилена
30 грудня 2020 16:06
Відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації в конструкції дорожнього одягу покриття (Тип 2) передбачено використання щебенево-піщаної суміші С-7 із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізних кварцитів, зерновий склад якої повинен відповідати вимогам табл. 7 ДСТУ Б В.2.7-30:2013 «Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови».
Таким чином на даному об’єкті ремонту в конструкції дорожнього одягу покриття (Тип 2) необхідне застосування щебенево-піщаної суміші С-7 з матеріалів, що за походженням відповідають вимогам ПКД (із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізних кварцитів) та зерновим складом відповідно до ДСТУ Б В.2.7-30:2013.
Номер вимоги: UA-2020-12-14-008262-b.c4
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 24 грудня 2020 12:28
Щодо досвіду виконання аналогічного договору
В Тендерній документації міститься вимога про подання копії позитивного відгуку від замовника, адресована замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Шановний Замовнику, в разі, якщо учасником на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів буде надано договори, акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підписані з Вашим підприємством, такому учаснику треба подавати відгуки, адресовані замовнику процедури закупівлі – ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»?
4. В Тендерній документації міститься вимога про надання підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з обсягами основних робіт у натуральних величинах за останні 5 років (одним договором або сумарно) повинні становити не менше:
1 Фрезерування існуючого покриття м2 - 1280
2 Влаштування вирівнюючого шару покриття з гарячої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником т - 4062,2
3 Влаштування верхнього шару покриття із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 - 31938
Аналогічним договором за вимогою Замовника буде вважатися договір на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення будь – якої категорії, укладений протягом останніх 5-ти років від дати, що передує даті оголошення закупівлі, роботи по якому закінчені в повному обсязі.
Даними вимогами Замовник безпідставно встановлює дискримінаційну вимогу щодо загальних обсягів наданих послуг (виконаних робіт), видом доріг та відсотком виконання аналогічного договору. У Замовника немає об’єктивних підстав для включення до тендерної документації умов щодо того, що саме загальний обсяг наданих послуг (виконаних робіт), зазначений в тендерній документації дасть змогу виконати даний предмет закупівлі.
Замовник встановлює додаткові обмеження щодо обсягів робіт, % виконання аналогічних договорів, які мали бути виконані учасником за аналогічним договором. Використовувані механізми, технологія виробництва та застосовувані методи при здійсненні поточного середнього ремонту є однаковими без залежності від площі чи обсягів виконаних робіт.
Наше підприємство, як потенційний Учасник має відповідний досвід, зазначений Замовником в зазначених обсягах на 100%, проте не по дорогах державного і місцевого значення. Наше підприємство має досвід в обсягах, згідно вимог замовника менше 100 % по дорогах державного та місцевого значення, проте вони не повністю виконані не з нашої вини (продовжені, в зв’язку з відсутністю асигнувань), на що потенційні учасники, серед яких наше підприємство не мають жодного впливу. На виконання договорів з бюджетними Замовниками впливає наявність бюджетних коштів, термін укладення договору, план використання бюджетних коштів, потреби у наданні конкретних послуг, що зумовлюються природними умовами і т. д.), в зв’язку з їх відсутністю, роботи по договорам не продовжуються, але це не означає, що потенційний учасник не може їх виконати. Тобто часто виникають ситуації, коли по договору не може бути надано послуги/виконано роботи на усю ціну через відсутність бюджетних асигнувань, при тому, що роботи по договору виконуються якісно і своєчасно, що підтверджують підписані Замовником акти виконаних робіт.

ЗУ «Про публічні закупівлі» не передбачає вимоги чи обмеження щодо будь – якого відсотку виконання аналогічного договору, тим більше не містить жодного орієнтиру чи згадування саме про 100 %, тобто дана вимога є необґрунтованою, позбавляє потенційного учасника можливості підтвердити досвід виконання аналогічних договорів, який з тих чи інших об’єктивних підстав виконано менше 100 %, а відтак дискримінаційною.

Наше підприємство також має ряд договорів з експлуатаційного утримання доріг державного значення, в яких також містяться основні види робіт з аналогічною технологією виконання, за вимогами Замовника, проте дані договори по вимогам Замовника не підходять для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів за предметом договору.

Наше підприємство може так само якісно виконати види робіт і в обсягах, що передбачені Технічним завданням Замовника, оскільки методи, технології та механізми, що використовуються не відрізняються в залежності від обсягів робіт. Єдиною відмінністю є кількість машин/механізмів та працівників, які мають бути задіяні для того, щоб виконати більший обсяг робіт за однаковий час.

Тобто, якщо учасник матиме необхідну кількість машин та механізмів і кількість працівників, він зможе виконати роботи, передбачені технічним завданням, без залежності від того влаштував він вирівнюючий та/або нижній шар (шари) асфальтобетонного покриття в обсязі 156 600 м2 або ж скажімо 55 000 м2.
Крім того, багато Замовників не надають відгуки, з тих чи інших причин. Законодавчо обов’язок надання відгуку не передбачений, це є право Замовника в наданні відгуку, а не обов’язок, тому вплинути на надання відгуку від Замовника по виконаних договорах потенційний учасник не має можливості.

З урахуванням вищевикладеного, практики АМКУ, наше підприємство як потенційний учасник не має змоги виконати дискримінаційні вимоги Замовника таким чином, щоб наше підприємство не було дискваліфіковано, тому вимагаємо внести зміни до умов тендерної документації щодо зменшення % виконання договору, зменшення обсягів робіт та розширення предмету аналогічного договору.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога не задоволена
30 грудня 2020 18:05
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник наділений правом встановлювати один або декілька кваліфікаційних критеріїв, в т. ч. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Цією ж статтею передбачено, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації.
Виходячи з практики закупівель у сфері дорожнього господарства, замовником у тендерній документації встановлені мінімальні вимоги щодо обсягів основних послуг у натуральних величинах, які необхідно підтвердити надавачу послуг для якісного їх надання замовнику в обсягах передбачених закупівлею. Разом з тим, учасник має бути забезпечений відповідною кількістю фахівців та обладнання і матеріально-технічною базою відповідно до затребуваних об’ємів. Використання зазначених критеріїв надає можливість замовнику оцінити спроможність учасника якісно надати послуги в тих обсягах, які планується закупити. Документальне підтвердження досвіду надання аналогічних послуг в аналогічних об’ємах , у свою чергу, підтвердить спроможність учасника повноцінно, безперебійно та якісно надати послуги.
Вимога надання копії виконаного на 100 % договору за останні 5 років та позитивного відгуку від замовника обумовлена необхідністю підтвердження якості наданих послуг, дотримання терміну виконання договору, відсутності зауважень та претензій з боку замовника щодо послуг, які надані в повному обсязі.
Норми для проектування та будівництва автомобільних доріг загального користування регламентовані ДБН В.2.3-4:2015 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ Частина І. Проектування Частина II. Будівництво» (зі змінами та доповненнями), для вулиць і доріг міст та інших населених пунктів – ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». Досвід надання послуг ремонту покриття вулиць не може вважатись аналогічним для надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування, оскільки вимоги до конструкцій лінійних споруд, складових частин та облаштування суттєво відрізняються.

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2020-12-14-008262-b.b5
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 06 січня 2021 14:13
Дискримінаційні умови Тендерної документації
Вимога закінчених робіт в повному обсязі та наявність відгуків на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 11 січня 2021 20:14
рішення від 11.01.2021 №230 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 11 січня 2021 20:14
рішення від 20.01.2021 № 1016.pdf
Дата публікації: 25 січня 2021 21:03
Коментар замовника щодо усунення порушення: У відповідності до ч. 23 ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі" рішення органу оскарження оскаржено до суду
Дата виконання рішення замовником: 05 лютого 2021 17:36
Номер скарги: UA-2020-12-14-008262-b.a6
Статус:
Розгляд припинено
Скаржник: ТОВ Миколаївбудцентр, Код ЄДРПОУ:40984166
Дата подання: 09 січня 2021 19:55
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації (детальніше у доданій скарзі).
Документи
Рішення органу оскарження: Замовником відповідно до Закону про публічні закупівлі усунено порушення
Прийнято до розгляду: 13 січня 2021 13:42
рішення від 12.01.2021 № 352 + лист замовнику.pdf
Дата публікації: 13 січня 2021 13:42
рішення від 21.01.2021 № 1043.pdf
Дата публікації: 26 січня 2021 19:45
Номер скарги: UA-2020-12-14-008262-b.b8
Статус:
Відмовлено в задоволенні
Скаржник: ТОВ М-БУД ГРУП, Код ЄДРПОУ:41278559
Дата подання: 28 лютого 2021 22:03
СКАРГА на рішення Замовника про відхилення пропозиції Скаржника про до допуск до аукціону пропозицій інших учасників
СКАРГА на рішення Замовника про відхилення пропозиції Скаржника про допуск до аукціону пропозицій інших учасників
Документи
Рішення Органу оскарження: Відмовлено в задоволенні
Прийнято до розгляду: 03 березня 2021 20:54
рішення від 03.03.2021 № 3989 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 03 березня 2021 20:54
рішення від 12.03.2021 № 4857 .pdf
Дата публікації: 17 березня 2021 21:55
Номер скарги: UA-2020-12-14-008262-b.a7
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА", Код ЄДРПОУ:34011607
Дата подання: 26 лютого 2021 16:46
Скарга на рішення Замовника про неправомірну дискваліфікацію тендерної пропозиції Учасника
неправомірна дискваліфікація тендерної пропозиції Учасника
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 03 березня 2021 17:26
рішння від 02.03.2021 № 3824 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 03 березня 2021 17:25
рішення від 12.03.2021 № 4869 .pdf
Дата публікації: 17 березня 2021 21:53
Коментар замовника щодо усунення порушення: Рішення виконано
Дата виконання рішення замовником: 06 квітня 2021 13:47

Документи подані скаржником

09 січня 2021 19:54
Відгуки.pdf
11 січня 2021 22:15
Договір оренди бази.pdf

Документи подані замовником

14 січня 2021 10:30
Повідомлення

Документи подані скаржником

28 лютого 2021 22:00
Скарга.pdf
28 лютого 2021 22:00
Скарга.docx

Документи подані замовником

09 березня 2021 19:03
Пояснення

Документи подані скаржником

26 лютого 2021 16:29
ТД нова редакція 1.docx
26 лютого 2021 16:29
Скарга 2.7z
26 лютого 2021 16:29
Ч. 2. Довідки, листи.pdf
26 лютого 2021 16:30
Заключення ШПС С7.pdf

Документи подані замовником

09 березня 2021 19:58
Пояснення

Звернення до Держаудитслужби

Номер звернення: UA-R-2021-03-30-000012 • be95f9cb10044aeebae188234c95f5d3
Автор звернення: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРСУ ПОЛТАВА"
Дата створення звернення: 2021-03-30 16:37
 • Інші порушення законодавства у сфері закупівель
 • Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)
 • Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом
Просимо звернути увагу на дії даного Замовника і безпосередньо на дану закупівлю (ID: 4d4a5b30e02e4f26add12f790b125684, ідентифікатор (оголошення) про проведення закупівлі:UA-2020-12-14-008262-b). Замовник дискримінаційно та упереджено підходить до розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» і перешкоджає добросовісній конкуренції серед учасників. Дана дискримінація підтверджується зверненням нашого підприємства до органу оскарження – АМКУ зі скаргою № UA-2020-12-14-008262-b.b5 на дискримінаційні вимоги тендерної документації Замовника, по якому АМКУ було прийнято позитивне рішення № 1016-р/пк-пз від 20.01.2021 р., скаргою № UA-2020-12-14-008262-b.a7 на рішення Замовника про неправомірну дискваліфікацію учасника та недопущення до аукціону. При дискваліфікації нашого підприємства 05.02.2021 р., причиною якої є подача скарги № UA-2020-12-14-008262-b.a7 Замовник зазначає причину дискваліфікації – надання недостовірної інформації і причиною відхилення стало ненадання учасником документу, який не вимагався умовами ТД. По даному питанню АМКУ прийнято рішення № 4869-р/пк-пз від 12.03.2021 р., яким було зобов’язано замовника скасувати рішення про відхилення нашої пропозиції. Після публікації рішення АМКУ протягом 30 календарних днів відповідно до ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі», Замовник повинен був прозвітуватися в системі Прозорро про виконання рішення АМКУ – в статусі скарги повинно було з’явитися поле: «Замовником усунено порушення», проте Замовник цього не зробив, а відтак у Замовника з’явилася додаткова можливість в тому числі технічна знову переглянути тендерну пропозицію нашого підприємства і знайти «нові зачепки» для відхилення нашого підприємства. Якби Замовник прозвітувався в системі Прозорро про виконання рішення АМКУ в системі Прозорро, дана процедура перейшла б на наступний етап – етап аукціону, і наше підприємство автоматично було допущено до аукціону. Натомість, Замовник 26.03.2021 р. о 16:38 год. (п’ятниця, кінець робочого тижня) завантажує Вимогу про усунення недоліків, зазначаючи, що: «наше підприємство не підтвердило наявність «котка дорожнього масою 14-16 т - 2 шт. та котка дорожнього масою 9,3 т – 1 шт. і що завантажена Учасником інформація про перелік основних машин та механізмів вих. № 41/Т від 14.01.21р. (арк. 634-637 пропозиції) у вигляді таблиці не містить відомостей про наявність/залучення вказаної техніки. Додані свідоцтва про реєстрацію машин, які вказані у рядках 7-11 поданої інформації не підтверджують наявність в Учасника техніки, яка вимагалася тендерною документацією. Крім того, у рядку 16 Інформації про перелік основних машин та механізмів № 41/т від 14.01.2021р. Учасником зазначено, що документами, які підтверджують приналежність машини маркувальної ручної є Договір № 10 про надання послуг спецтехнікою від 30.07.2020р. та видаткова накладна № 8 від 03.07.2019р. При цьому, у складі тендерної пропозиції, Учасником надано видаткову накладну № 8 від 23.07.2019 до Договору № 1 від 20.05.2019р. (арк. 765 пропозиції), що не відповідає даним вказаним в Інформації № 41/т від 14.01.2021р. Учаснику необхідно включити до Таблиці 4 (інформація про перелік основних машин та механізмів) інформацію про наявність/залучення повного переліку техніки, яка вимагається для підтвердження відповідності пропозиції учасника такому кваліфікаційному критерію, як наявність матеріально технічної бази та надати підтверджуючі документи, які вимагаються тендерною документацією. Також, зазначити вірні дані в Інформації про перелік основних машин та механізмів № 41/т від 14.01.2021р., щодо документів, які підтверджують приналежність машини маркувальної ручної.». Щодо питання котків дорожніх масою 14-16 т - 2 шт., в тендерній пропозиції містяться котки дорожні HAMM 3518, масою 17 т (поз. 4-5 Інформації про перелік основних машин та механізмів № 41/т від 14.01.2021р.), які при меншому навантаженні виконують функцію котків масою 14-16 т та й при використанні таких котків, зменшується кількість проходів, укочування, швидше виконуються роботи і вартість робіт зменшується за рахунок меншої кількості проходів, тобто Замовник не довів, що котки дорожні масою 14-16 т – 2 шт. відсутні в складі тендерної пропозиції нашого підприємства. Щодо питання котка дорожнього масою 9,3 т – 1 шт., в складі нашої тендерної пропозиції міститься аналогічний коток дорожній BOMAG BW174AP, масою 9,7 т (арк. 732 пропозиції), в інших учасників, що допущені до аукціону наявні аналогічні котки з нашим, яка ніяк не впливає на виконання робіт, тому дана «невідповідність» безпідставно включена до вимоги. Щодо питання документального підтвердження машини маркувальної ручної, документи подані вірно, в складі пропозиції (на аркуші 762-764 пропозиції) міститься Договір № 10 про надання послуг спецтехнікою від 30.07.2020р., видаткова накладна № 8 від 03.07.2019р. (арк. 765 пропозиції) надана додатково і підтверджує придбання Виконавцем послуг даної маркувальної машини. Також тендерною документацією Замовника було передбачено надання інформації про перелік основних машин та механізмів (Табл. № 4), в якій не було графи маса машин, механізмів, тому дана інформація подана у вигляді таблиці, згідно ТД Замовника. Крім того, звертаємо Вашу увагу, що Замовник при попередній прекваліфікації, розглядавши нашу пропозицію не зазначив причину невідповідності котків причиною відхилення, а відтак Замовника на момент відхилення 23.02.2021 р. влаштовувала і наявність техніки, і працівників і аналогічний досвід. В зв’язку з вищевикладеним, Замовник порушує вимоги ЗУ «Про публічні закупівлі» та принципи здійснення закупівлі. ПРОСИМО: 1. Перевірити дану інформацію. 2. Прийняти відповідні заходи до замовника ДП «Агентство місцевих доріг у Полтавській області».
Відповідь Держаудитслужби: Очікується
Текст відповіді: Очікується відповідь
Дата відповіді: Очікується
Документи, подані автором

Інформація про моніторинг

 • UA-M-2021-03-25-000027 ● 89e78fb7ea7149e699bad271d77b8680
 • Статус: порушення виявлені
 • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

  1. Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
 • Етапи закупівельного процесу:

  1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
  2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
  3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 25 березня 2021
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 25 березня 2021 16:34
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

Н А К А З

25.03.2021
№ 214

Житомир

Про початок
моніторингу закупівель

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 2 пункту 5 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року № 18 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.


Начальник Управління
Північного офісу Держаудитслужби
в Житомирській області Людмила КОСТЮК


Додаток до наказу Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 25.03.2021 № 214.
Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі,присвоєний електронною системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір, опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі:
10. UA-2020-12-14-008262-b Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2021-04-06 12:54:14

Запит про надання пояснення та копій документів

У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили - Надержинщина - Полтава на ділянці км7+000-км11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками)» (інформацію оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2020-12-14-008262-b) та відповідно частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), постала потреба в отриманні інформації та копії документів.
1) Поясніть чи виконано ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (далі – Замовник) рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель як органу оскарження (далі – АМКУ) від 12.03.2021 №4869-р/пк-пз щодо скасування рішення про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», якщо так, то чому інформація щодо виконання рішення АМКУ відсутня в електронній системі закупівель?

2) Поясніть свою позицію щодо відповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» вимогам тендерної документації (чи відповідає пропозиція вимогам тендерної документації)?, з наданням інформації щодо підстав не відповідності (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція не відповідає, та із зазначенням інформації, у чому саме полягає така невідповідність), у разі, якщо вказана пропозиції не відповідає вимогам тендерної документації.

3) Чому Замовником протокол розгляду тендерних пропозицій опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу 23.02.2021, при тому, що повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» оприлюдено на вказаному веб-порталі лише 26.03.2021?

4) Надати копію (ї) рішення (нь) Замовника про відхилення тендерних пропозицій учасників ТОВ «М-БУД ГРУП», ТОВ «МІШЕМ» та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», яке (і) містить (ять) інформацію про відхилення тендерних пропозицій, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність).
Пояснення та копії документів (у разі їх наявності) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2021-04-09 12:38:08

Пояснення

1. Рішення АМКУ виконано у строки передбачені ч. 23 ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідна інформація розміщена в електронній системі закупівель.
2. Підстави для відхилення тендерної пропозиції з посиланням на відповідні норми закону викладені в протоколі розгляду тендерних пропозицій, який розміщений в електронній системі закупівель.
3. 23.02.2021 року опубліковано протокол розгляду тендерних пропозицій № 22 від 22.02.2021 року. ТОВ «ДРСУ Полтава» оскаржило рішення замовника про відхилення його тендерної пропозиції. АМКУ задовільнив скаргу та зобов’язав замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції. 26.03.2021 року Замовником виконано рішення АМКУ, щодо відхилення тендерної пропозиції учасника – ТОВ «ДРСУ Полтава», повернуто його пропозицію на розгляд та за результатами розгляду прийнято рішення про розміщення повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах. При розгляді тендерної пропозиції учасника, зафіксованого у протоколі № 22 від 22.02.2021 року повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах не розміщувалося, оскільки замовником було виявлено підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника.
4. Копії запитуваних документів надаємо окремо.

Надання інформації про усунення порушення замовником

На тендерну пропозицію ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" у відповідності до вимог тендерної документації накладено кваліфікаційний електронний підпис.

2021-04-23 09:27:39


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDFHTML
Дата публікації: 16 квітня 2021
Кінцевий строк оскарження: 01 травня 2021

Порушення виявлено

 1. Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону
 2. Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Оскарження в суді

Опис: 440/4449/21 від 05.05.2021 року
Дата публікації: 12 травня 2021

Документи:

12 травня 2021 13:44
Електронний підпис
12 травня 2021 13:41
ухвала

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 07 квітня 2021
UA-2020-12-14-008262-b4d4a5b30e02e4f26add12f790b125684
Найменування: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
Код ЄДРПОУ: 41984916
Місцезнаходження: 36014, Україна, Полтавська область обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІШЕМ"
Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи
Учасник знаходиться у зведених
відомостях АМКУ
ТОВ М-БУД ГРУП Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи
ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА" Відповіді учасника Документи
Рішення скасоване
Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 20 лютого 2021 15:59
ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 20 лютого 2021 16:03
ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА" Відповіді учасника Документи
Рішення скасоване
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 27 березня 2021 16:38
ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА" Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи

Учасник знаходиться у зведених відомостях АМКУ

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник протягом останніх 3 років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Підставою для такого рішення замовника є рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Будь ласка, обов'язково перевірте за цим посиланням історію оскарження рішення органу АМКУ – до вищого органу або в судовому порядку. Актуальна інформація міститься в файлі з найпізнішою датою.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІШЕМ" #40121960

№ рішення у справі

63/61-р/к

Дата рішення у справі

17.07.2024

Орган АМКУ, що прийняв рішення

Адмінколегія Західного МО ТВ

Документи

Публічні документи

21 січня 2021 13:27
Електронний підпис
21 січня 2021 13:22
Електронний підпис
21 січня 2021 13:21
ЗМІСТ .pdf

Документи

Публічні документи

21 січня 2021 15:13
Електронний підпис
21 січня 2021 15:11
Fwd_ 088.zip
21 січня 2021 15:11
Fwd_ (28).zip

Документи

Публічні документи

21 січня 2021 16:08
Електронний підпис
21 січня 2021 16:06
Ч. 2. Довідки, листи.pdf
21 січня 2021 16:06
Ч. 1. Ст. 17 Закону.pdf
21 січня 2021 16:06
Garantiya_950 000,00.zip
21 січня 2021 16:06
1. Зміст пропозиції.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

Додатком 2 до тендерної документації визначався необхідний перелік основних машин та механізмів, в тому числі коток дорожній, масою 9,3 тони, проте ТОВ «Ростдорстрой» у складі своєї тендерної пропозиції не надає підтвердження наявності останнього. Учаснику необхідно завантажити вище перелічені документи.

Документи

Публічні документи

15 квітня 2021 09:23
Електронний підпис
14 квітня 2021 18:51
довідки переможця.PDF
14 квітня 2021 18:51
Довідка з МВС.pdf
14 квітня 2021 18:51
довідка ДПС.PDF
19 лютого 2021 20:03
Електронний підпис
19 лютого 2021 20:00
Електронний підпис
21 січня 2021 21:17
Електронний підпис
21 січня 2021 21:17
Електронний підпис
21 січня 2021 20:43
Контрольний лист.pdf
21 січня 2021 20:39
ч.7.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.32.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.9.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.8.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.7.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.6.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.5.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.4.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.31.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.30.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.3.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.29.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.28.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.27.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.26.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.25.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.24.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.23.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.22.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.21.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.20.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.2.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.19.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.18.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.17.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.16.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.15.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.14.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.13.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.12.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.11.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.10.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.1.pdf
21 січня 2021 20:32
Реєстр.pdf
21 січня 2021 20:32
гар 075.rar

Вимога про усунення невідповідностей

Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку «Інформація про перелік основних машин та механізмів» в якій зазначає наявність асфальтоукладача VOGELE 07.19/SUPER 2100-02, але підтвердження (яке вимагається тендерною документацією Додаток 2 до ТД) наявності вказаного асфальтоукладача не надає. Додатком 2 до тендерної документації визначався необхідний перелік основних машин та механізмів, в тому числі коток дорожній, масою 9,3 тони, проте ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» зазначає в довідці «Інформація про перелік основних машин та механізмів» наявність останнього, але у підтвердження надає технічний паспорт згідно якого маса котка становить 9,95 тони. В довідці «Інформація про перелік основних машин та механізмів» ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» зазначає наявність нежитлового приміщення 22, що складається з приміщення 2 і знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, д.2, загальною площею 9,8 кв.м. На підтвердження його наявності надає Договір суборенди нежитлового приміщення № ДСА/3-12/18 від 03.12.2018 року, проте не надає договір оренди приміщення, який свідчив би про законність та правомірність укладення договору суборенди з ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». Учаснику необхідно завантажити вище перелічені документи та інформацію.

Документи

Вимога про усунення невідповідностей

Під час перевірки документів встановлено, що пропозиція Учасника не в повній мірі відповідає кваліфікаційному критерію (наявність матеріально-технічної бази) процедури закупівлі. Відповідно до визначеного тендерною документацією мінімально-необхідного переліку та кількості техніки для виконання робіт з поточного ремонту, яку учасник обов’язково включає до Таблиці 4 (Інформація про перелік основних машин та механізмів), згідно п. 3.2. ч. 3 Додатку 2 тендерної документації («Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі») – учасник повинен надати інформацію про наявність/залучення техніки, у т.ч.: коток дорожній масою 14-16 т - 2 шт. (рядок 3 таблиці) та коток дорожній масою 9,3 т – 1 шт. (рядок 5 таблиці). Однак, Учасником завантажено інформацію про перелік основних машин та механізмів вих. № 41/Т від 14.01.21р. (арк. 634-637 пропозиції) у вигляді таблиці, яка не містить відомостей про наявність/залучення вказаної техніки. Додані свідоцтва про реєстрацію машин, які вказані у рядках 7-11 поданої інформації не підтверджують наявність в Учасника техніки, яка вимагалася тендерною документацією. Крім того, у рядку 16 Інформації про перелік основних машин та механізмів № 41/т від 14.01.2021р. Учасником зазначено, що документами, які підтверджують приналежність машини маркувальної ручної є Договір № 10 про надання послуг спецтехнікою від 30.07.2020р. та видаткова накладна № 8 від 03.07.2019р. При цьому, у складі тендерної пропозиції, Учасником надано видаткову накладну № 8 від 23.07.2019 до Договору № 1 від 20.05.2019р. (арк. 765 пропозиції), що не відповідає даним вказаним в Інформації № 41/т від 14.01.2021р. Учаснику необхідно включити до Таблиці 4 (інформація про перелік основних машин та механізмів) інформацію про наявність/залучення повного переліку техніки, яка вимагається для підтвердження відповідності пропозиції учасника такому кваліфікаційному критерію, як наявність матеріально технічної бази та надати підтверджуючі документи, які вимагаються тендерною документацією. Також, зазначити вірні дані в Інформації про перелік основних машин та механізмів № 41/т від 14.01.2021р., щодо документів, які підтверджують приналежність машини маркувальної ручної.

Документи

26 березня 2021 09:23
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

21 січня 2021 16:08
Електронний підпис
21 січня 2021 16:06
Ч. 2. Довідки, листи.pdf
21 січня 2021 16:06
Ч. 1. Ст. 17 Закону.pdf
21 січня 2021 16:06
Garantiya_950 000,00.zip
21 січня 2021 16:06
1. Зміст пропозиції.pdf

Документи

Публічні документи

21 січня 2021 16:08
Електронний підпис
21 січня 2021 16:06
Ч. 2. Довідки, листи.pdf
21 січня 2021 16:06
Ч. 1. Ст. 17 Закону.pdf
21 січня 2021 16:06
Garantiya_950 000,00.zip
21 січня 2021 16:06
1. Зміст пропозиції.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІШЕМ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ М-БУД ГРУП

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 14 квітня 2021 16:20

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Коефіціент Приведена ціна Відповідність критеріям Документи
ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" 31 203 905,60
UAH з ПДВ
29 800 000,00
UAH з ПДВ
1.4285714286 20 860 000 Відповіді учасника Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" 29 940 000,00
UAH з ПДВ
29 780 796,00
UAH з ПДВ
1.4285714286 20 846 557.20 Відповіді учасника Документи

Публічні документи

15 квітня 2021 09:23
Електронний підпис
14 квітня 2021 18:51
довідки переможця.PDF
14 квітня 2021 18:51
Довідка з МВС.pdf
14 квітня 2021 18:51
довідка ДПС.PDF
19 лютого 2021 20:03
Електронний підпис
19 лютого 2021 20:00
Електронний підпис
21 січня 2021 21:17
Електронний підпис
21 січня 2021 21:17
Електронний підпис
21 січня 2021 20:43
Контрольний лист.pdf
21 січня 2021 20:39
ч.7.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.32.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.9.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.8.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.7.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.6.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.5.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.4.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.31.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.30.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.3.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.29.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.28.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.27.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.26.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.25.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.24.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.23.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.22.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.21.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.20.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.2.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.19.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.18.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.17.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.16.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.15.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.14.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.13.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.12.PDF
21 січня 2021 20:32
ч.11.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.10.pdf
21 січня 2021 20:32
ч.1.pdf
21 січня 2021 20:32
Реєстр.pdf
21 січня 2021 20:32
гар 075.rar

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
#33658865
Переможець 29 780 796,00
UAH з ПДВ
14 квітня 2021 17:44

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 14 квітня 2021 17:44

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
#33658865
29 780 796,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
11 січня 2022 13:50
Електронний підпис укладений
02 вересня 2021 17:08
ДУ 2 Шили_Надержинщина_Полтава.pdf зміни до договору
02 вересня 2021 17:04
Електронний підпис укладений
30 квітня 2021 15:07
Договір укладений
30 квітня 2021 15:06

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
02 вересня 2021
Дата публікації змін до договору:
02 вересня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
 • погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку (Закон)
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Сторони, керуючись п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовилися внести зміни до п. 3.1. Розділу 3 «ДОГОВІРНА ЦІНА» та Додатку № 1 Договору підряду № 03-24/21-31 від 30.04.2021р. на закупівлю послуг по об’єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили - Надержинщина - Полтава на ділянці км7+000-км11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками)» (код за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь) та викласти їх в новій редакції
Номер договору про закупівлю: 03-24/21-31
Договір:
Номер додаткової угоди: 2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 30 квітня 2021 — 31 грудня 2021
Сума оплати за договором: 28 694 254,23
UAH (в тому числі ПДВ 4 782 375,70 UAH)