Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (642,3 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Operational maintenance and current minor repair of public roads of local significance in Lviv region (642,3 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
93 780 830,00 UAH
UA-2020-11-06-004040-b 27c3c4474fd240e1b9146e19f482d403
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Макаревич Марія Романівна

+380322999141 lodatenderdorogy@gmail.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Контактна особа: Макаревич Марія Романівна
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com
Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Official name: Department of Road Economy of Lviv Regional State Administration
National ID: 43493483
Contact point: Makarevych Mariia
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 06 листопада 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 27 листопада 2020 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 03 грудня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 грудня 2020 09:00
Початок аукціону: 18 грудня 2020 13:31
Очікувана вартість: 93 780 830,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 468 904,15 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 06 листопада 2020 23:47
Enquiries until: 27 листопада 2020 00:00
Complaints submission until: до 03 грудня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 07 грудня 2020 09:00

Information

Estimated total value: 93 780 830 UAH including VAT
Minimal lowering step: 468 904 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
1. Місцезнаходження Замовника: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18. Категорія замовника Департаменту дорожнього господарства Львівській обласної державної адміністрації – відповідно до п.1 ч.4. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020р. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції – українська.2. Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі оригіналу безумовної та безвідкличної банківської гарантії (у вигляді електронного документу з накладеним електронним цифровим підписом/ кваліфікованим електронним підписом, який є доступним для перегляду та перевірки без необхідності використання окремого програмного продукту), що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів замовнику (р/р UA 37 820172 0355149009088057620 у ДКСУ у м.Київ, МФО – 820172, ЄДРПОУ 43493483) у випадках, передбачених у частині третій статті 25 Закону. Банківська гарантія, сформульована іншим чином, призведе до відхилення тендерної пропозиції. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває на стадії ліквідації. Крім того банківська гарантія повинна бути безумовною та безвідкличною, обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на вебпорталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить – 468 900,00 (чотириста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот) гривень 00 коп. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції покладаються на учасника. Тендерна пропозиція, що не містить підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, відхиляється замовником 3. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті.
Розгорнути Згорнути
1. Location of the Customer: 79008, Ukraine, Lviv region, Lviv, street V. Vynnychenko, 18. Customer category: the Department of Roads of the Lviv Regional State Administration - in accordance with paragraph 1 part 4. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new edition of 19.04.2020. The language in which tender proposals should be prepared is Ukrainian.2. The Customer requires the provision of a tender offer in the form of an original unconditional and irrevocable bank guarantee (in the form of an electronic document with an electronic digital signature / a qualified electronic signature, which is available for viewing and verification without the need for a separate software product). Obligations to pay the relevant funds to the customer (r / r UA 37 820172 0355149009088057620 in the SCSU in Kyiv, MFI - 820172, USREOU 43493483) in the cases provided for in part three of Article 25 of the Law. A bank guarantee, formulated in another way, will lead to the rejection of the tender offer. The bank guarantee must be issued by a bank that has the appropriate license to provide banking services and is not in the process of liquidation. In addition, the bank guarantee must be unconditional and irrevocable, it must contain details of the name of the purchase and its number on the web portal of the Authorized Body. The amount of security of the tender offer is - 468,900.00 (four hundred sixty eight thousand nine hundred) UAH 00. The term of securing the tender offer must be not less than the term of validity of the tender offer. In case of prolongation of the term of the tender offer, the term of the tender offer guarantee must be extended by the bidder for the corresponding term. All costs associated with securing the tender offer shall be borne by the bidder. The tender offer, which does not contain confirmation of the tender security provided by the bidder, is rejected by the customer. 3. The tender guarantee shall be returned to the bidder in case of: - expiration of the tender offer and security of the tender offer specified in the tender documentation; - concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure); - withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; - termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals / proposals. The tender guarantee of the offer is not returned in the case of: - withdrawal of the tender offer by the bidder after the deadline for its submission, but before the expiration of the period during which the tender proposals are considered valid; - non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; - failure of the winner to provide the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) within the period specified in part six of Article 17 of this Law, documents confirming the absence of grounds established by Article 17 of this Law; - failure of the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) to ensure the implementation of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender offer, the customer shall notify the institution that issued the guarantee to such bidder of the grounds for returning the tender security within five days from the date of one of the grounds specified in part four of this article.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (642,3 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Державний бюджет України)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Operational maintenance and current minor repair of public roads of local significance in Lviv region (642,3 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces) (State Budget of Ukraine)
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку Аванс 10 Банківські 30
Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 70%
Загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок: 30%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 10 176 111,15 грн. до 10 376 111,15 грн.: 30%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 10 376 111,16 грн до 10 576 111,16 грн: 25%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 10 576 111,17 грн. до 10 776 111,17 грн.: 20%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 10 776 111,18 грн. до 10 976 111,18 грн.: 15%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 10 976 111,19 грн. до 11 176 111,19 грн.: 10%
загальна (сумарна) вартість одиничних розцінок учасника від 11 176 111,20 грн. до 11 376 111,20 грн.: 5%
.: 0%
06 листопада 2020 23:57
Електронний підпис
06 листопада 2020 23:47
ПД ЕУ 642_3.pdf
06 листопада 2020 23:47
ТД ЕУ 642_3.pdf

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2020-11-06-004040-b.a1
Статус:
Відмовлено в задоволенні
Скаржник: Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”, Код ЄДРПОУ:31978981
Дата подання: 28 грудня 2020 18:49
СКАРГА щодо рішень, дій та бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників
22 грудня 2020 року Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації (надалі - Замовник) згідно з протоколом №381 визначено переможця закупівлі та оголошено про намір укласти договір по закупівлі послу: Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (642,3 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Підставою для подання скарги є: бездіяльність Замовника, яка відбулась після оцінки тендерних пропозицій учасників, шляхом ігнорування факту зазначення недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі у тендерній пропозиції, зокрема в обґрунтуванні аномально низької ціни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю. Замовник не відхилив тендерну пропозицію цього учасника, внаслідок чого порушено ст. 31 п.1 та ст. 29 п.15 ЗУ «Про публічні закупівлі». Відповідно безпідставними є рішення та дії Замовника відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації № 381 від 22.12.2020 року, додаток 1 (надалі-Протокол), згідно з яким визначено переможця процедури закупівлі та оголошено про намір укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «ВІАКОМ», що вказує на намір замовника порушити головні принципи здійснення закупівель визначені Статтею 5 Закону України “Про публічні закупівлі”. Обґрунтування порушень процедури визначення переможця : 18.12.2020 року відбувся аукціон та проведена автоматична оцінка тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція ТОВ «БК «ВІАКОМ» було визнано аномально низькою відповідно до п. 3 ч. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон). Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону визначено, що оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель (надалі Система) на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення закупівлі. Після проведення електронного аукціону Системою встановлено, що ціна учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Віаком» є аномально низькою. Згідно ч. 14 ст. 29 Закону учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. 21.12.2020 року ТОВ «БК «ВІАКОМ» завантажено в систему Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції, додаток2, (надалі-Огрунтування). Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини. Комплексний аналіз вищевказаних норм приводить до висновку, що Замовником в кожному конкретному випадку повинен проводитися системний аналіз тендерної пропозиції учасника на предмет подання аномально низької ціни. Дане твердження корелюється із принципами здійснення публічних закупівель визначених ст. 5 Закону, зокрема принципам добросовісної конкуренції серед учасників, об’єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Відповідно до Протоколу, Замовником не зазначено про проведення аналізу Обґрунтовування поданого ТОВ «БК «ВІАКОМ». Зокрема в протоколі визначено, надалі цитата «електронною системою визначено найбільш економічно вигідною (за приведеною ціною) тендерну пропозицію учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «ВІАКОМ». З даного протоколу випливає, що переможцем ТОВ «БК «ВІАКОМ» було визначено у зв’язку із поданням найбільш економічно вигідної ціни, при цьому жодним чином не вказується про те, що Система визначила дану пропозицію аномально низькою. З цього можна зробити висновок, що Замовником не досліджувалось Обгрунтування ТОВ «БК «ВІАКОМ» на предмет його достовірності, відповідно прийнято необґрунтоване рішення, щодо визначення переможця процедури закупівлі та безпідставно прийнято рішення про намір укласти договір, внаслідок чого порушено головні принципи здійснення закупівель визначені Статтею 5 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі — Закон) зокрема такі, як : - об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; - недискримінація учасників та рівне ставлення до них; -добросовісна конкуренція серед учасників; Вважаємо, що ТОВ «БК «ВІАКОМ» завантажено в систему Обґрунтування, що містить недостовірну інформацію, а саме : - за результатами аукціону ціна ТОВ «БК «ВІАКОМ» склала 5 000 000 грн.(5,3% від ціни закупівлі 93 780 830 грн. оголошеній Замовником), з коефіцієнтом приведення 1,36. Коефіцієнт приведення 1,36 згідно з тендерною документацією Замовника означає, що ТОВ «БК «ВІАКОМ» буде виконувати протягом 2 років (термін дії договору встановлений п.10 проекту договору, Додаток 5 до тендерної документації) роботи з сумарною вартістю одиничних розцінок від 10 376 111,16 грн до 10 576 111,16 грн. (стор.14 тендерної документації, розділ – Оцінка тендерних пропозицій), при ціні послуг за результатами аукціону 5000 000 грн. Таким чином, показник сумарної вартості розцінок, який задекларований учасником при поданні тендерної пропозиції, більш ніж вдвічі перевищує ціну послуг за результатами аукціону. ( Додаток 5 тендерної документації та розділ тендерної документації Оцінка тендерних пропозицій додаються - відповідно додаток 3 та додаток 4 до Скарги) . Відповідно до вимог тендерної документації ТОВ «БК «ВІАКОМ» декларує намір виконати всі роботи зазначені в технічному завданні тендерної документації, що підтверджується листом учасника (додаток 5), одночасно розцінює ці роботи по сумарній вартості одиничних розцінок на суму від 10 376 111,16 грн. до 10 576 111,16 грн., що відповідає коефіцієнту приведення 1,36 за результатами аукціону та одночасно має намір виконати ці ж роботи за 5 000 000 грн. Факт відсутності в Обґрунтуванні учасника зобов’язання щодо зменшення вартості одиничних розцінок у відповідності до ціни послуг за результатами аукціону свідчить, що Обґрунтування ТОВ «БК «ВІАКОМ» не містить реальних намірів зменшення вартості послуг(робіт), а отже є необґрунтованим та недостовірним. Крім цього обґрунтування не містить жодної конкретної інформації яка свідчить про можливість виконати роботи за ціну, що складає 5,3% від ціни закупівлі оголошеної Замовником. Додатковим аргументом недостовірності Обґрунтування ТОВ «БК «ВІАКОМ» є також те, що учасник в ньому наголошує на наявності матеріально-технічних баз на території Яворівського району (піскобаза та соляний склад) та в м. Дрогобич (бітум база та ремонтна майстерня). ТОВ «БК «ВІАКОМ» вказує на таку обставину, як на сприятливу умову для виконання ним договору. Однак дане твердження не відповідає дійсності, оскільки учасник буде нести додаткові витрати по оренді (бази є орендованими- додаток 6), додаткові витрати по роботі машин і механізмів та додаткові транспортні витрати, оскільки предметом закупівлі є експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Мостиського та Яворівського району протяжністю 642,3 км. Відповідно, стверджуючи, що наявність матеріально-технічної бази в м. Дрогобич, є сприятливою умовою, зважаючи на значну віддаленість такої бази від місця надання послуг, є на нашу думку щонайменше недостовірною інформацією. Аналогічно, транспортування матеріалів, техніки та працівників з орендованої бази в Яворівському районі до місця виконання робіт в Мостиському районі аж ніяк не є аргументом здешевлення вартості послуг, як це стверджує в Обґрунтуванні ТОВ «БК «ВІАКОМ» . Враховуючи все вищенаведене, керуючись ст. 5,18, 29, 31,32 Закону, ПРОСИМО: 1. Прийняти скаргу до розгляду; 2. Зобов’язати Замовника скасувати Протокол засідання тендерного комітету Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації № 381 від 22.12.2020 року, рішення про визнання переможцем процедури закупівлі № UA-2020-11-06-004040-b та рішення про намір укласти договір із ТОВ «БК «ВІАКОМ» 3. У випадку відсутності можливості в Замовника усунути порушення, що виникли в процесі проведення процедури закупівлі зобов’язати його відмінити тендер відповідно до п2. ст. 32 Закону «Про публічні закупівлі». Додатки: 1. Протокол засідання тендерного комітету Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації № 381 від 22.12.2020 року. – 6 арк. 2. Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції ТОВ «БК «ВІАКОМ» - 2 арк. 3. Додаток 5 до тендерної документації, проект договору – 15 арк. 4. Розділ тендерної документації –Оцінка тендерних пропозицій – 3 арк. 5. Лист гарантія учасника - 3 арк. 6. Документи учасника, що підтверджують наявність матеріально- технічної бази- 11арк. Директор ДП "Львівський облавтодор" Ситник Т.І.
Розгорнути Згорнути
Документи
Рішення Органу оскарження: Відмовлено в задоволенні
Прийнято до розгляду: 29 грудня 2020 21:41
рішення від 29.12.2020 № 24022 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 29 грудня 2020 21:41
рішення від 13.01.2021 № 465.pdf
Дата публікації: 16 січня 2021 19:55

Документи подані скаржником

28 грудня 2020 14:46
Скарга.pdf
28 грудня 2020 14:46
Додаток1.pdf
28 грудня 2020 14:46
Додаток2.pdf
28 грудня 2020 14:46
Додаток3.pdf
28 грудня 2020 14:47
Додаток4.pdf
28 грудня 2020 14:47
Додаток5.pdf
28 грудня 2020 14:47
Додаток6.pdf
29 грудня 2020 12:57
Платіжка.pdf

Документи подані замовником

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 11 грудня 2020
UA-2020-11-06-004040-b27c3c4474fd240e1b9146e19f482d403
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Учасник Документи Рішення Додатково
Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” Документи
Допущено до аукціону
Документи
до 11 грудня 2020 12:47
ТЗОВ "БК"ВІАКОМ" Документи
Допущено до аукціону
Документи
до 11 грудня 2020 12:45

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей затверджене рішенням тендерного комітету від 10.12.2020 року протокол № 354 1. Перелік виявлених невідповідностей: -учасником в складі тендерної пропозиції не подано працівника, а саме водія механізму (механізатора) дорожньої фрези. 2. Посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі, наступними інформацією та документами, зокрема: *Учасник включає в довідку працівників, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі відповідно до Технічної специфікації (Додаток 3) з дотриманням діючих норм і правил, а саме: інженер, виконроб, майстер, водії механізмів (механізатори), що вказані в Довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі (п. 1.1. Додатку 1 до Тендерної документації) з розрахунку один водій на один механізм, дорожні робітники в кількості не менше п’яти осіб та інші працівники, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі. Для документального підтвердження наявності в учасника працівників та інформації, зазначеної в довідці, такий учасник подає в складі тендерної пропозиції копії наказів про призначення та/або копії інших документів, що підтверджують наявність в учасника працівників та інформацію, зазначену в довідці, на кожну особу, зазначену ним в довідці. 3. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: - надати скориговану довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі та підтверджуючі документи відповідно до вимог тендерної документації.

Документи

Публічні документи

11 грудня 2020 09:42
Електронний підпис
11 грудня 2020 09:42
Електронний підпис
11 грудня 2020 09:39
4 Працівники .pdf
11 грудня 2020 09:39
4.1 Працівники 1.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.2 Працівники 2.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.3 Працівники 3.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.4 Працівники 4.pdf
04 грудня 2020 17:11
Електронний підпис
04 грудня 2020 17:11
Електронний підпис
04 грудня 2020 17:11
6 Стаття 17.pdf
04 грудня 2020 17:10
9 Інші.pdf
04 грудня 2020 17:10
10 Статут.pdf
04 грудня 2020 17:10
11 Витяг з ПДВ.pdf
04 грудня 2020 17:10
12 Ситник Т.І..pdf
04 грудня 2020 17:10
13 Проект договору.pdf
04 грудня 2020 17:10
201272_19_5_58_468 900.zip
04 грудня 2020 17:10
Bank_licenzia.zip
04 грудня 2020 17:10
Dovirenist_Davydchuk.zip
04 грудня 2020 17:10
Nakaz_Davydchuk.zip
04 грудня 2020 17:10
П_дтвердження (1).zip
04 грудня 2020 17:09
8 Технічні.pdf
04 грудня 2020 17:09
1 Техніка.pdf
04 грудня 2020 17:08
1.1 Техпаспорти.pdf
04 грудня 2020 17:08
1.2 Договір Уніпром.pdf
04 грудня 2020 17:08
2 АБЗ.pdf
04 грудня 2020 17:08
2.1 Атестат.pdf
04 грудня 2020 17:08
3 Бази.pdf
04 грудня 2020 17:08
4 Працівники.pdf
04 грудня 2020 17:08
4.1 Працівники 1.pdf
04 грудня 2020 17:08
4.2 Працівники 2.pdf
04 грудня 2020 17:07
4.3 Працівники 3.pdf
04 грудня 2020 17:07
4.4 Працівники 4.pdf
04 грудня 2020 17:07
5 Досвід.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.1 Договір 79.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.2 Договір 83.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.3 Акти 79.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.4 Акти 83.pdf
04 грудня 2020 17:06
5.5 Лист-відгук 79.pdf
04 грудня 2020 17:06
5.6 Лист-відгук 83.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей затверджене рішенням тендерного комітету від 10.12.2020 року протокол № 354 1. Перелік виявлених невідповідностей:- у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі вих. № 06-12/2001 ТД учасником подано спеціальний вантажний самоскид КРАЗ 65055 2006 року, автогудронатор B JAC, HFC 1020K, автомобіль КРАЗ 65055 на базі якого встановлюється машина для очищення і розподілення протиожиледних матеріалів, автомобіль B JAC, HFC на базі якого встановлюється установка для обробки тріщин, що не відповідають підтверджуючим документам, а саме в частині марки та року випуску зазначених в таблиці та документально не підтверджено наявність установки для обробки тріщин, машини для очищення і розподілення протиожиледних матеріалів, а також не зазначено року випуску машини дорожньо-ремонтної; -учасником в складі тендерної пропозиції не подано позитивного листа-відгуку від контрагента (замовника) щодо якості надання послуг/виконання робіт по аналогічному договору 2. Посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі, наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника згідно форми, що встановлена Таблицею 1. *Учасник включає в Довідку машини, механізми та техніку, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі відповідно до технології надання послуг, вимог Технічної специфікації (Додаток 3) з дотриманням діючих норм і правил, а саме автомобіль бортовий, автомобіль-самоскид, трактор, кран, навантажувач, навантажувач, електростанція пересувна, автомат зварювальний, компресор пересувний, екскаватор, бульдозер, кущоріз, автогудронатор, автогрейдер, коток, установка для обробки тріщин, машина дорожня комбінована, дорожня фреза, снігоочисник, машина для очищення і розподілення протиожиледних матеріалів, машина поливально-мийна, машина дорожньо-ремонтна, асфальтоукладальник. Окрім вищезазначеного обладнання, учасник може включати до довідки й інші машини, механізми та техніку. **Для документального підтвердження наявності власних машин, механізмів та техніки, учасник в складі тендерної пропозиції надає за підписом керівника та/або головного бухгалтера, та/або бухгалтера, бухгалтерську довідку про знаходження основних засобів (машин, механізмів та техніки, які вказані учасником в довідці), на балансі підприємства та свідоцтва про реєстрацію авто (технічні паспорти) на вищевказані дорожньо-будівельні машини та механізми. ***У разі оренди/лізингу/надання послуг машин, механізмів та техніки, учасник в складі тендерної пропозиції надає чинний договір оренди/лізингу/надання послуг тощо та свідоцтва про реєстрацію авто (технічні паспорти) на кожну одиницю, вказану учасником в довідці. Також учасником в складі тендерної пропозиції надається оригінал листа-підтвердження від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) щодо не заперечення використання його машин, механізмів та техніки для надання послуг учасником за предметом закупівлі; - відповідно до пункту 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору, зокрема оригіналом позитивного листа-відгуку від контрагента (замовника) щодо якості надання послуг/виконання робіт по аналогічному договору, зазначеному учасником в довідці про наявність досвіду виконання аналогічного договору.Лист-відгук повинен містити інформацію щодо якості надання послуг/виконання робіт за аналогічним договором, номер та дату договору, предмет договору, номер телефону та ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію, а також містити вихідний номер та дату видачі (не раніше ніж за два місяці до дати подання тендерних пропозицій). Відгуки повинні бути надані від усіх контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці. 3. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: - надати скориговану довідку про про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі та документальне підтвердження відповідно до вимог тендерної документації; - надати позитивний лист-відгук від контрагента (замовника) щодо якості надання послуг/виконання робіт по аналогічному договору

Документи

Публічні документи

25 грудня 2020 13:32
Електронний підпис
25 грудня 2020 13:31
Dovidka_20358673870980975764.pdf
25 грудня 2020 13:31
Довідки ст. 17.pdf
21 грудня 2020 19:49
Електронний підпис
21 грудня 2020 19:49
Обгрунтування.pdf
11 грудня 2020 12:00
Електронний підпис
11 грудня 2020 11:59
Обладнання 642.pdf
11 грудня 2020 11:59
Аналогічний досвід.pdf
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:26
АБз 642.pdf
06 грудня 2020 21:05
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:05
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:05
Обладнання 642.pdf
06 грудня 2020 21:03
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:03
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:02
Статут_Вiаком.PDF
06 грудня 2020 21:02
Право підпису 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
Інші доки 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
ТЗ 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
ст. 17 зведена.pdf
06 грудня 2020 21:02
Протокол_1_Вiаком.PDF
06 грудня 2020 21:02
Працівники.pdf
06 грудня 2020 21:02
Наказ про призначення.PDF
06 грудня 2020 21:02
мат тех база 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
Гарантія UA-2020-11-06-004040-b.7z
06 грудня 2020 21:02
Аналогічний досвід.pdf
06 грудня 2020 21:02
АБз 642.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”

ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 18 грудня 2020 13:52

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Коефіціент Приведена ціна Документи
ТЗОВ "БК"ВІАКОМ" 74 080 000,00
UAH з ПДВ
5 000 000,00
UAH з ПДВ
1.3571428571 3 684 210.53 Документи
Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” 64 699 998,00
UAH з ПДВ
21 052 628,57
UAH з ПДВ
1.4285714286 14 736 840 Документи

Публічні документи

25 грудня 2020 13:32
Електронний підпис
25 грудня 2020 13:31
Dovidka_20358673870980975764.pdf
25 грудня 2020 13:31
Довідки ст. 17.pdf
21 грудня 2020 19:49
Електронний підпис
21 грудня 2020 19:49
Обгрунтування.pdf
11 грудня 2020 12:00
Електронний підпис
11 грудня 2020 11:59
Обладнання 642.pdf
11 грудня 2020 11:59
Аналогічний досвід.pdf
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:27
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:26
АБз 642.pdf
06 грудня 2020 21:05
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:05
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:05
Обладнання 642.pdf
06 грудня 2020 21:03
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:03
Електронний підпис
06 грудня 2020 21:02
Статут_Вiаком.PDF
06 грудня 2020 21:02
Право підпису 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
Інші доки 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
ТЗ 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
ст. 17 зведена.pdf
06 грудня 2020 21:02
Протокол_1_Вiаком.PDF
06 грудня 2020 21:02
Працівники.pdf
06 грудня 2020 21:02
Наказ про призначення.PDF
06 грудня 2020 21:02
мат тех база 642.pdf
06 грудня 2020 21:02
Гарантія UA-2020-11-06-004040-b.7z
06 грудня 2020 21:02
Аналогічний досвід.pdf
06 грудня 2020 21:02
АБз 642.pdf

Публічні документи

11 грудня 2020 09:42
Електронний підпис
11 грудня 2020 09:42
Електронний підпис
11 грудня 2020 09:39
4 Працівники .pdf
11 грудня 2020 09:39
4.1 Працівники 1.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.2 Працівники 2.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.3 Працівники 3.pdf
11 грудня 2020 09:38
4.4 Працівники 4.pdf
04 грудня 2020 17:11
Електронний підпис
04 грудня 2020 17:11
Електронний підпис
04 грудня 2020 17:11
6 Стаття 17.pdf
04 грудня 2020 17:10
9 Інші.pdf
04 грудня 2020 17:10
10 Статут.pdf
04 грудня 2020 17:10
11 Витяг з ПДВ.pdf
04 грудня 2020 17:10
12 Ситник Т.І..pdf
04 грудня 2020 17:10
13 Проект договору.pdf
04 грудня 2020 17:10
201272_19_5_58_468 900.zip
04 грудня 2020 17:10
Bank_licenzia.zip
04 грудня 2020 17:10
Dovirenist_Davydchuk.zip
04 грудня 2020 17:10
Nakaz_Davydchuk.zip
04 грудня 2020 17:10
П_дтвердження (1).zip
04 грудня 2020 17:09
8 Технічні.pdf
04 грудня 2020 17:09
1 Техніка.pdf
04 грудня 2020 17:08
1.1 Техпаспорти.pdf
04 грудня 2020 17:08
1.2 Договір Уніпром.pdf
04 грудня 2020 17:08
2 АБЗ.pdf
04 грудня 2020 17:08
2.1 Атестат.pdf
04 грудня 2020 17:08
3 Бази.pdf
04 грудня 2020 17:08
4 Працівники.pdf
04 грудня 2020 17:08
4.1 Працівники 1.pdf
04 грудня 2020 17:08
4.2 Працівники 2.pdf
04 грудня 2020 17:07
4.3 Працівники 3.pdf
04 грудня 2020 17:07
4.4 Працівники 4.pdf
04 грудня 2020 17:07
5 Досвід.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.1 Договір 79.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.2 Договір 83.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.3 Акти 79.pdf
04 грудня 2020 17:07
5.4 Акти 83.pdf
04 грудня 2020 17:06
5.5 Лист-відгук 79.pdf
04 грудня 2020 17:06
5.6 Лист-відгук 83.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"

Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано Додатково
ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"
#42818575
Переможець
5 000 000,00
UAH з ПДВ
22 грудня 2020 18:10
Обґрунтування аномально низької ціни
до 22 грудня 2020 00:00

Обґрунтування аномально низької ціни

найбільш економічно вигідна пропозиція є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону / найбільш економічно вигідна пропозиція є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 22 грудня 2020 18:10

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"
#42818575
5 000 000,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
05 березня 2021 12:28
Договір 20-03/21 укладений
05 березня 2021 11:44
Електронний підпис зміни до договору
12 квітня 2021 16:53
ДУ 2 20-03.21.PDF зміни до договору
12 квітня 2021 16:51
Електронний підпис зміни до договору
11 березня 2021 11:22
ДУ 1 20-03.21.PDF зміни до договору
11 березня 2021 09:48

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
09 березня 2021
Дата публікації змін до договору:
11 березня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Викласти Графік надання послуг в новій редакції
Номер договору про закупівлю: 20-03/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
09 квітня 2021
Дата публікації змін до договору:
12 квітня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Викладення п. 4.1. Договору в новій редакції
Номер договору про закупівлю: 20-03/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Інформація про відміну

Скасовано
Дата оприлюднення: 02 лютого 2021 14:19
Кінець періоду оскарження: 13 лютого 2021 00:00
Дата скасування відміни: 01 березня 2021 15:30
Причина відміни: неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель
Коментар щодо відміни: процедура закупівлі відміняється замовником у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Скарги:
Номер скарги: UA-2020-11-06-004040-b.a2
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТЗОВ "БК"ВІАКОМ", Код ЄДРПОУ:42818575
Дата подання: 09 лютого 2021 18:19
Неправомірне рішення Замовника щодо відміни процедури закупівлі
Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації (відкриті торги з публікацією англійською мовою), ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2020-11-06-004040-b. ТОВ «БК «ВІАКОМ» подало тендерну пропозицію, було допущено до аукціону та взяло участь у вищевказаній процедурі, оголошеній замовником. При цьому, Замовником були порушені права та законні інтереси суб’єкта оскарження, що призвело до порушення норм законодавства, у зв’язку з чим, користуючись своїми правами, ТОВ «БК «ВІАКОМ» подає цю скаргу на наступні дії, бездіяльність, рішення Замовника. Вважаємо, що незаконними та такими, що порушують права та законні інтереси суб’єкта оскарження, є рішення Замовника щодо відміни процедури закупівлі. ТОВ «БК «ВІАКОМ» вбачає у діях Замовника порушення норм Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) в частині відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій. Фактичні обставини Протоколом засідання тендерного комітету №381 від 22.12.2020 року учасника ТОВ «БК «ВІАКОМ», якого допущено до аукціону, було визначено переможцем процедури закупівлі та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Водночас, протоколом засідання тендерного комітету №26 від 02.02.2021 року Замовником відмінено процедуру закупівлі через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, а саме: процедура закупівлі відміняється замовником у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Вважаємо, що такими прийнятими рішеннями, діями та бездіяльністю замовника були порушені права та законні інтереси суб’єкта оскарження, що призвело до порушення норм законодавства, а саме вимог ст. 5 Закону «Про публічні закупівлі»: «Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням». Щодо неправомірного рішення щодо відміни процедури закупівлі Відповідно до інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, процедуру закупівлі відмінено через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, а саме: процедура закупівлі відміняється замовником у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Згідно з протоколом засідання тендерного комітету, Учасником Процедури закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю БК"ВІАКОМ" подано у складі тендерної пропозиції Довідку про представника № ЗО/11-ООЗТД від 30.11.2020р., Інформаційну довідку № 30/11-001ТД від 30.11.2020р., Інформаційну довідку № 30/11-002ТД від 30.11.2020р. (файл «Право підпису 642.pdf»), Лист-гарантія № 30-11/20-05ТД від 30.11.2020р., Лист-гарантія № 30-11/20-12ТД від 30.11.2020р., Лист-гарантія № 30-11/20-06ТД від 30.11.2020р., Лист-гарантія № 30-11/20-04ТД від 30.11.2020р., Лист-гарантія № 30-11/20-03ТД від 30.11.2020р., Довідка, що містить інформацію про субпідрядника/субпідрядників № 04-12/20-10ТД від 04.12.2020р. та інші (файл «Інші доки 642»), у яких не міститься повна назва предмету закупівлі, щодо якої учасником складаються вищезазначені документи. Відповідно Замовником було допущено до аукціону тендерну пропозицію учасника Процедури закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю БК"ВІАКОМ", що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. 01.02.2021 р. Замовником було виявлено дане порушення законодавства у сфері публічних закупівель, яке неможливо усунути. Замовник, відповідно до Закону, не має можливості відмінити своє рішення про складання та оприлюднюється протоколу розгляду всіх тендерних пропозицій. Відповідно до пункту другого частини першої статті 32 Закону, замовник відміняє торги в разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.. Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону, Замовник відміняє тендер у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути. Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону, Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для робіт - 5 150 тисячам євро. Відповідно до інформації в електронній системі закупівель, процедуру закупівлі оголошено як відкриті торги з публікацією англійського мовою. Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції. Відповідно до ч. 12 ст. 29 Закону, за результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій. Таким чином, згідно з ч. 2 ст. 29 Закону, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини третьої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим Законом. Відповідно до інформації в електронній системі закупівель, Замовником 18.12.2020 року було оприлюднено протокол розгляду всіх тендерних пропозицій, у якому зазначено, зокрема: Дочірнє підприємство «Львівський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - Допущено до аукціону Товариство з обмеженою відповідальністю БК«ВІАКОМ» - Допущено до аукціону. Протоколом засідання тендерного комітету №381 від 22.12.2020 року учасника ТОВ «БК «ВІАКОМ», якого допущено до аукціону, було визначено переможцем процедури закупівлі та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. З огляду на викладене, Законом не передбачена оцінка та відхилення Замовником після проведення аукціону пропозиції учасника процедури закупівлі, зокрема, у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм ч. 3 ст. 10 Закону. Водночас, Замовник в рамках зазначеної процедури закупівлі, оприлюдненої відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону, всупереч ч. 12 ст. 29 Закону, розглянув тендерну пропозицію скаржника на відповідність вимогам тендерної документації після проведення оцінки тендерних пропозицій, чим порушив порядок проведення процедури закупівлі, Щодо підстави невідповідності. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету, в деяких довідках не міститься повна назва предмету закупівлі, щодо якої учасником складаються вищезазначені документи. Відповідно до частини третьої статті 22 Закону тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації, відповідно до умов цієї тендерної документації формальними (несуттєвими) вважаються наступні помилки: - відсутність підписів на окремих документах допускається тільки у випадку, якщо це сторінка тендерної пропозиції на якій відсутня будь-яка інформація; - зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації; - технічні помилки та описки – це помилки в написаному (надрукованому) тексті, зумовлені неправильним написанням слів, які не спотворюють текст та не призводять до викривлення змісту речення. Технічними помилками та описками є втрата окремої букви в слові, заміна однієї букви іншою, використання русизмів Наведені в протоколі засідання тендерного комітету надані в складі тендерної пропозиції скаржника. Водночас, Замовник не довів та не підтвердим яким чином оформлення довідок у зазначений скаржником спосіб впливає на зміст тендерної пропозиції. Крім того, інформація щодо предмету закупівлі знаходиться в електронній системі закупівлі. Враховуючи викладене, рішення щодо невідповідності скаржника є неправомірним, не підлягає задоволенню, а також не може бути підставою для відміни процедури закупівлі. Таким чином, з огляду на те, що факт виявлення порушення законодавства у сфері публічних закупівель відсутній, Замовником неправомірно відмінено тендер на підставі вимог п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону. Додатково зазначаємо, що в Замовника відсутні повноваження щодо визначення та виявлення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, Відповідно до Закону, виявляти вказані порушення мають повноваження такі суб’єкти як органи державного фінансового контролю та орган оскарження. Крім того, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону, рішення Замовника щодо відміни процедури закупівлі не містить опис порушень, які неможливо усунути. Відповідно до ст. 19 Конституції України, Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, з огляду на вищевикладене, рішення щодо відміни процедури закупівлі є неправомірним, необґрунтованим та підлягає скасуванню. Додатково звертаємо увагу, що згідно абзацу 2 ч. 8 ст. 18 Закону, скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Таким чином, враховуючи те, що рішення щодо відміни процедури закупівлі було прийняте 02.02.2021 року, вищезазначені строки, передбачені Законом, дотримані скаржником у повній мірі. Крім того, акцентуємо увагу колегії на аналогічні рішення органу оскарження щодо відміни процедури закупівлі з наведених підстав, зокрема № 16099-р/пк-пз 26.08.2020 за процедурою закупівлі UA-2020-05-20-005700-c. Просимо звернути на вищезазначене рішення увагу при винесенні рішення за розглядом скарги. Файли/документи, які можуть підтвердити все вищезазначене, знаходяться у вільному доступі в електронній системі закупівель, зокрема, на сайті prozorro.gov.ua). ТОВ «БК «ВІАКОМ» просить: 1) Прийняти дану скаргу до розгляду; 2) Встановити органом оскарження порушень законодавства з боку Замовника під час здійснення процедури закупівлі за ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2020-11-06-004040-b. 3) Зобов’язати Замовника – Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації – скасувати протокол засідання тендерного комітету №26 від 02.02.2021 року щодо рішення про відміну процедури закупівлі. Обґрунтуванням вищевказаних вимог є все, зазначене вище, у тому числі, обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта оскарження, зокрема, на його право отримання вигоди, пов'язаної з перемогою у Процедурі закупівлі, тощо.
Розгорнути Згорнути
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 12 лютого 2021 10:44
рішення від 11.02.2021 №2434 + лист замовнику.pdf
Дата публікації: 12 лютого 2021 10:43
рішення від 22.02.2021 №3214.pdf
Дата публікації: 25 лютого 2021 19:59
Коментар замовника щодо усунення порушення: Рішення АМКУ виконано Замовником
Дата виконання рішення замовником: 01 березня 2021 16:56

Документи подані скаржником

09 лютого 2021 17:00
Скарга.docx

Документи подані замовником

16 лютого 2021 15:12
Пояснення по суті скарги
16 лютого 2021 15:12
Пояснення по суті скарги