Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на ділянці км 169+500 – км 172+400, Закарпатська область
Overhaul of the road of state importance H-13 Lviv - Sambir - Uzhgorod on the section km 169 + 500 - km 172 + 400, Transcarpathian region
Очікувана вартість
176 404 000,00 UAH
UA-2020-07-29-001306-c 22410b27e7e9488dbbf10cea52634b6c
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Мохня Михайло Михайлович

380312643397 tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна , Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Контактна особа: Мохня Михайло Михайлович
380312643397
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Road administration in transkarpathian region
National ID: 25449824
Contact point: Pustovoitenko Mykhailo Oleksandrovych
380312643397
tdv.zak@ukravtodor.gov.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 29 липня 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 24 серпня 2020 11:00
Оскарження умов закупівлі: до 30 серпня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 вересня 2020 11:00
Очікувана вартість: 176 404 000,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 882 020,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 29 липня 2020 10:04
Enquiries until: 24 серпня 2020 11:00
Complaints submission until: до 30 серпня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 03 вересня 2020 11:00

Information

Estimated total value: 176 404 000 UAH including VAT
Minimal lowering step: 882 020 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Scope of the procurement
Категорія замовника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа є одержувачем бюджетних коштів. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 88000, вул. Собранецька, 39, м. Ужгород, Закарпатська область. Код ЄДРПОУ - 25449824.
Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства.
Електронна банківська гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу.
Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником.
Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».
Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією.
2.6. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління).
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 100 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання.
Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені).
В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено:
- Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов;
- Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику.
Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом, завіреної печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із надання підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта.
Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями.
Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником.
Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, UA898201720355199001000018420 у ДКСУ у м.Києві, ЄДРПОУ-25449824).
Розгорнути Згорнути
Category of the customer Road services in the Zakarpattia region - according to item 3 part 1. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new wording of 19.04.2020 - a legal entity is a recipient of budget funds. All documents related to the Bidder's tender offer shall be drawn up in the Ukrainian language. Location of the customer - 88000, st. Sobranetska, 39, Uzhhorod, Zakarpattia region. Code - 25449824.
Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law.
Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law.
The bank guarantee must contain a link to the details of the procurement, its name and number on the web portal of the Authorized Body.
The bank guarantee is provided as a part of the tender offer in a format that allows you to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the Guarantor Bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / QES of the bank guarantee, the tender offer submitted by the Bidder is rejected by the Customer.
The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies".
If the bank guarantee contains a reference to the bank guarantee agreement / guarantee agreement, the participant must provide such an agreement together with the bank guarantee.
The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the EDS / QES of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board).
The term of the tender offer security (bank guarantee term) is not less than 100 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is indicated in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The security of the tender offer must be valid during the validity of the tender offer. The text of the guarantee must state:
- Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions;
- The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent and agreement of the Customer, after its transfer / sending to the Customer.
The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee, a certificate from the Bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the relevant guarantee and a statement from the Bank on the coverage account confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of such Guarantor Bank with confirmation of the powers of such Authorized Person from the Guarantor Bank.
Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Bidder to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be securement for any other financial obligations.
The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer.
Details of the Customer for registration of a bank guarantee:
Motor Road Service of Zakarpatska region, IBAN UA898201720355199001000018420 in DKSU in the Kyiv, USREOU - 25449824.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на ділянці км 169+500 – км 172+400, Закарпатська область
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 88000, Україна, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька, 39 (згідно умов договору та Технічного завдання)
ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація
Індекс автомобільних доріг: H-13 — Львів - Самбір - Ужгород

Overhaul of the road of state importance H-13 Lviv - Sambir - Uzhgorod on the section km 169 + 500 - km 172 + 400, Transcarpathian region
CPV: 45453000-7
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Джерело фінансування - державний бюджет України. Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником виконаних робіт. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за виконані роботи. Представник Замовника протягом п’яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами Календарного плану робіт перевіряє згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань та здійснює оплату не пізніше як за 5 робочих днів після підписання акту, але тільки в межах фактично виділених бюджетних асигнувань. Пiсляоплата 5 Робочі 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 04 вересня 2020
UA-2020-07-29-001306-c22410b27e7e9488dbbf10cea52634b6c
Найменування: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Код ЄДРПОУ: 25449824
Місцезнаходження: 88000, Україна, Закарпатська область обл., Ужгород, Собранецька,39
Учасник Документи Рішення
ТОВ "Автомагістраль-Південь" Документи
Відхилено
Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Документи
Допущено до аукціону
Документи

Документи

03 вересня 2020 11:06
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

03 вересня 2020 10:52
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:50
2.2.16. Машиністи ДТМ.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.1. Машиністи ММ, ДБМ.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.1. ІТР.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.8. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.7. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.6. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.5. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.4. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.3. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.2. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:50
1.2.11.1. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
5. Проект договору.pdf
03 вересня 2020 10:19
3. Технічна частина.pdf
03 вересня 2020 10:19
1. Реєстр.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.3. Досвід.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.1. Наявність МТБ.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.11.5. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.11.4. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.11.3. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.11.2. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.11.1. Дорожні робітники.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.9.2. Машиністи котка.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.9.1. Машиністи котка.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.7. Машиністи фрези.pdf
03 вересня 2020 10:19
1.2.4. Водії.pdf

Документи

03 вересня 2020 11:02
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
105_відгук_2-53.pdf
03 вересня 2020 10:41
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:41
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:36
105.64 Джафаров Алі.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_відгук_2-53.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.1.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.2.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.3.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_додаток 1.pdf
03 вересня 2020 10:36
iso.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_технічні засоби.pdf
03 вересня 2020 10:35
копія Статуту.pdf
03 вересня 2020 10:35
Ліцензія.pdf
03 вересня 2020 10:35
ПДВ.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 4.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 3.pdf
03 вересня 2020 10:35
копія відгуку.pdf
03 вересня 2020 10:35
20716 Онур К.І. p7s.zip
03 вересня 2020 10:35
Виписка 850 000,00 грн.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 5.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_реєстр.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_інші документи.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 2.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 6.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.42 Алтинташ Метін.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.34 Бекташ Салман.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.36 Фират Супхі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.33 Кулу Махмут.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.35 Атак Доган.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.31 Четін Ібрагім.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.32 Аккир Алі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.20 Гюдай Омер.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.21 Мермер Ісмаїл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.28 Акбаш Хюсейн.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.26 Екінджі Зекі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.25 Сатилмиш Сердал.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.27 Іратчи Джеват.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.29 Гьочер Алі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.22 Деміркапу Ферхат.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.23 Календер Хасан.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.30 Гюндогду Керім.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.24 Даян Абдуррахман.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.14 Кая Ібрахім Халіл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.19 Таринч Хасан.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.17 Сойоз Ісмаїл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.12 Демір Омер.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.16 Караджа Джеліл.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.15 Фідан Хакан.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.18 Демірер Айди.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.3 Ібас Ільхамі Туфан.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.1. Їлдиз Бірол.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 03 вересня 2020 11:00

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" 171 580 201,00
UAH з ПДВ
171 580 201,00
UAH з ПДВ
Документи

Публічні документи

03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:42
105_відгук_2-53.pdf
03 вересня 2020 10:41
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:41
Електронний підпис
03 вересня 2020 10:36
105.64 Джафаров Алі.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_відгук_2-53.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.1.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.2.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_2-53 ч.3.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_додаток 1.pdf
03 вересня 2020 10:36
iso.pdf
03 вересня 2020 10:36
105_технічні засоби.pdf
03 вересня 2020 10:35
копія Статуту.pdf
03 вересня 2020 10:35
Ліцензія.pdf
03 вересня 2020 10:35
ПДВ.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 4.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 3.pdf
03 вересня 2020 10:35
копія відгуку.pdf
03 вересня 2020 10:35
20716 Онур К.І. p7s.zip
03 вересня 2020 10:35
Виписка 850 000,00 грн.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 5.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_реєстр.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_інші документи.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 2.pdf
03 вересня 2020 10:35
105_додаток 6.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.42 Алтинташ Метін.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.34 Бекташ Салман.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.36 Фират Супхі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.33 Кулу Махмут.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.35 Атак Доган.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.31 Четін Ібрагім.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.32 Аккир Алі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.20 Гюдай Омер.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.21 Мермер Ісмаїл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.28 Акбаш Хюсейн.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.26 Екінджі Зекі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.25 Сатилмиш Сердал.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.27 Іратчи Джеват.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.29 Гьочер Алі.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.22 Деміркапу Ферхат.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.23 Календер Хасан.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.30 Гюндогду Керім.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.24 Даян Абдуррахман.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.14 Кая Ібрахім Халіл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.19 Таринч Хасан.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.17 Сойоз Ісмаїл.pdf
03 вересня 2020 10:35
105.12 Демір Омер.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.16 Караджа Джеліл.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.15 Фідан Хакан.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.18 Демірер Айди.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.3 Ібас Ільхамі Туфан.pdf
03 вересня 2020 10:34
105.1. Їлдиз Бірол.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Інформація про відміну

Дата відміни
04 вересня 2020 00:00
Причина відміни
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій