Будівництво автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – км 21+700, Львівська область (ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)
Construction of the road of public importance T-14-02 Skhidnytsia - Pisochna on km 16 + 100 - km 21 + 700, Lviv region (DK 021: 2015: 45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads)
Очікувана вартість
239 448 252,00 UAH
UA-2020-05-08-004299-b 76cc72c0b0a94201831026b6db4e390f
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Прекваліфікація
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовника

Purchasing Body
Найменування: СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ: 25253009
Місцезнаходження: 79053, Україна , Львівська область обл., Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54
Контактна особа: Познанський Роман Орестович
+380322457832
SADLO-TENDER@UKR.NET
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Motor Road Service in Lviv Oblast
National ID: 25253009
Contact point: Poznanskyi Roman
+380322457832
SADLO-TENDER@UKR.NET

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 08 травня 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 07 червня 2020 21:00
Оскарження умов закупівлі: до 13 червня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 червня 2020 21:00
Початок аукціону: 23 липня 2020 11:33
Очікувана вартість: 239 448 252,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 1 197 241,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 197 241,26 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 08 травня 2020 17:00
Enquiries until: 07 червня 2020 21:00
Complaints submission until: до 13 червня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 17 червня 2020 21:00

Information

Estimated total value: 239 448 252 UAH including VAT
Minimal lowering step: 1 197 241 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %
Type of tender guarantee: Electronic guarantee
Sum of tender guarantee: 1 197 241,00 UAH

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Scope of the procurement
Категорія замовника Служби автомобільних доріг у Львівській області – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа є одержувачем бюджетних коштів. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції – українська. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі безумовної та безвідкличної електронної банківської гарантії (далі — банківська гарантія) з накладеним електронним цифровим підписом / кваліфікованим електронним підписом гаранта (далі — Банк-гарант) відповідно до вимог чинного законодавства. Банківська гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис / кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП / КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково повинен надати такий договір разом з банківською гарантією. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП / КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, повинна бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням ЕЦП/КЕП авізуючого банку. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії банківської гарантії) – не менше 120 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Забезпечення тендерної пропозиції повинне бути чинним впродовж дії тендерної пропозиції. В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з Банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Львівській області, IBAN UA668201720355249068000001058 у ГУДКСУ у Львівській області, МФО – 820172, ЄДРПОУ – 25253009. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 09.06.2020, 21:00. (У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну тендерної пропозиції. В такому випадку розкриття інформації про ціну тендерної пропозиції учасника на цьому етапі є порушенням законодавства з питань публічних закупівель. Розкриття інформації про ціну здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.)
Розгорнути Згорнути
Category of the Customer - a legal entity is a recipient of budget funds. The language in which tender offers should be prepared is Ukrainian. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law.
The bank guarantee must contain a link to the details of the procurement, its name and number on the web portal of the Authorized Body.
The bank guarantee is provided as a part of the tender offer in a format that allows you to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the Guarantor Bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / QES of the bank guarantee, the tender offer submitted by the Bidder is rejected by the Customer.
The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies".
If the bank guarantee contains a reference to the bank guarantee agreement / guarantee agreement, the participant must provide such an agreement together with the bank guarantee.
The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the EDS / QES of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board).
The bank guarantee provided by the non-resident bank and attached by the Bidder to its tender offer must be executed in accordance with the unified rules governing the use of the respective instrument and officially issued by the International Chamber of Commerce (Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication 758 - URDG758, or International Standby Practices, ICC Publication 590 - ISP98). A bank guarantee provided by a non-resident bank must be advised through an advising bank that is a resident of Ukraine. As part of the tender offer, the Bidder submits a document confirming the advising of the bank guarantee provided by the non-resident bank, carried out by the advising resident bank in electronic form, with the obligatory EDS / QES of the advising bank. The term of the tender offer security (bank guarantee term) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is indicated in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The security of the tender offer must be valid during the validity of the tender offer. The text of the guarantee must state:
- Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions;
- The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent and agreement of the Customer, after its transfer / sending to the Customer.
The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee, a certificate from the Bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the relevant guarantee and a statement from the Bank on the coverage account confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of such Guarantor Bank with confirmation of the powers of such Authorized Person from the Guarantor Bank.
Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Bidder to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be securement for any other financial obligations.
The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer.
Details of the Customer for registration of a bank guarantee:
Motor Road Service of Lviv region, IBAN UA668201720355249068000001058 in GUDKSU in the Lviv region, MFO - 820172, USREOU - 25253009.

Date and time of opening of tender offers: 09.06.2020, 21:00. (If the announcement of a competitive procurement procedure is published in accordance with part three of Article 10 of the Law of Ukraine ‘On Public Procurement’, on the day and time of the deadline for submission of tender offers specified in the announcement, the electronic procurement system automatically discloses all tender files, except for the tender price. In this case, the disclosure of information about the price of the Bidder’s tender offer at this stage is a violation of the legislation on public procurement. The price is disclosed by the automatic electronic procurement system as soon as the electronic auction finishes.)
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 Роботи
Будівництво автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – км 21+700, Львівська область (ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг

Construction of the road of public importance T-14-02 Skhidnytsia - Pisochna on km 16 + 100 - km 21 + 700, Lviv region (DK 021: 2015: 45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads)
CPV: 45233000-9
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ № 3), підписаних Сторонами, а також після пред’явлення Підрядником висновку (звіту) за результатами проведеного незалежним сертифікованим експертом моніторингу якості та об’ємів виконаних робіт та висновку (висновків) атестованої лабораторії, щодо підтвердження якості виконаних робіт. Здача до оплати виконаних робіт може проводитись подекадно. Неподання Підрядником хоча б однієї з форм актів: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) чи довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ № 3) є підставою для їх повернення Підряднику. Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс) в розмірі до 30 відсотків річної вартості робіт на строк не більше як три місяці. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи протягом 5-ти банківських днів з моменту надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Пiсляоплата 5 Банківські 100

Документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Пам'яткоохоронні роботи (археологічні розкопки)
Дата подання: 13 травня 2020 00:13
Дата відповіді: 14 травня 2020 18:15
Чи зазначено у ТЗ необхідність виконання пам'яткооронних робіт (археологічних розкопок) на об'єкті археології – поселення Модричі-1 (ПК 3+30 – ПК 5+80 проєктованої дороги) і чи передбачено у ЗКР будівництва кошти на покриття цих витрат?
Відповідь: Замовником буде внесено зміни до тендерної документації у цій частині.
ТЗ
Дата подання: 21 травня 2020 17:48
Дата відповіді: 25 травня 2020 18:33
Виходячи з запропонованих матеріалів в технічному завданні тендерної документації ми робимо висновок, що переважна більшість залізобетонних конструкцій виготовляється безпосередньо виконавцем на місці проведення робіт. Просимо Вас надати роз’яснення, яка доцільність виготовлення цих виробів на місці і чи можливе використання готових залізобетонних конструкцій, виготовлених на спеціалізованих підприємствах.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: В технічному завданні на цю закупівлю згідно Проекту надано детальний опис кількості кожного з матеріалів готової залізобетонної конструкції. Зазначаємо, що Проектом передбачається використання готових залізобетонних конструкцій (оголовки труб, відкоси і крила, ланки труб та лотків, тощо), виготовлених на спеціалізованих підприємствах.
Щодо можливості підготовки та подання Тендерної пропозиції Представництвом від імені Компанії (учасника-нерезидента)?
Дата подання: 26 травня 2020 08:55
Дата відповіді: 27 травня 2020 14:36
Відповідно до пункту 5 Розділу І Тендерної документації, Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. При вивченні вимог Тендерної документації, виникло питання щодо можливості подання Тендерної пропозиції Представництвом Компанії (учасника-нерезидента). Представництво не є юридичною особою і не займається самостійно діяльністю, в усіх випадках воно діє від імені і за дорученням Компанії, і виконує свої функції відповідно до чинного законодавства України. Метою створення та діяльності Представництва є здійснення представницьких функцій, а також сприяння встановленню та збільшенню економічних зв’язків Компанії з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на території України. Представництво являє собою відокремлений підрозділ Компанії. Представництво має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити. Керівництво Представництвом здійснюється Директором Представництва, який здійснює свої повноваження по управлінню Представництвом відповідно до Довіреності, виданої Компанією. Водночас, у Додатку №7 до Тендерної документації (Перелік інших документів, які подає учасник у складі Тендерної пропозиції) згадуються лише документи, що підтверджують повноваження службової (посадової) особи учасника представляти його інтереси під час проведення процедури за предметом закупівлі, підписувати тендерну пропозицію (документи тендерної пропозиції), а також інформацію та документи, що підтверджують правомочність службової (посадової) особи/осіб учасника на укладання та підписання договору про закупівлю. У зв’язку з цим, виникає питання щодо можливості підготовки та подання Тендерної пропозиції Представництвом від імені Компанії (учасника-нерезидента)?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Представництво, яке не є юридичною особою не може бути учасником торгів, оскільки, відповідно до п.37 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників. Для цілей цього Закону до об’єднання учасників належать: окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб - резидентів; окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб (резидентів та нерезидентів); об’єднання юридичних осіб - нерезидентів із створенням або без створення окремої юридичної особи.
Видалення робіт з проведення рятівних археологічних розкопок і здійснення археологічного нагляду за земляними роботами підготовчого етапу
Дата подання: 27 травня 2020 08:36
Дата відповіді: 29 травня 2020 17:36
Шановний Замовник! В технічному завданні за предметом закупівлі Вами включені роботи з проведення рятівних археологічних розкопок і здійснення археологічного нагляду за земляними роботами підготовчого етапу. Оскільки дані види робіт не входять до складу будівельно-монтажних робіт і виконуються спеціалізованими підрядними організаціями у відповідному порядку, просимо Вас розглянути можливість відокремити вищезазначені види робіт з технічного завдання за даним предметом закупівлі для проведення відповідної окремої процедури виключно для цих робіт.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Замовник вважає за доцільне включення цих робіт до технічного завдання на цю закупівлю.
Розгорнути всі запитання: 4 Згорнути запитання

Протокол розгляду тендерних пропозицій

UA-2020-05-08-004299-b76cc72c0b0a94201831026b6db4e390f
Найменування: СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ: 25253009
Місцезнаходження: 79053, Україна, Львівська область обл., Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54
Учасник Документи Рішення
AzVirt MMC Документи
Очікується рішення
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Документи
Очікується рішення
Документи
ТОВ ПБС Документи
Очікується рішення
Документи
ТОВ "Автомагістраль-Південь" Документи
Очікується рішення
Документи

Публічні документи

17 червня 2020 12:58
sign.p7s
17 червня 2020 12:56
Інженери 4.zip
17 червня 2020 12:56
Інженери 3.zip
17 червня 2020 12:56
Інженери 2.zip
17 червня 2020 12:56
Інженери 1.zip
17 червня 2020 12:56
Документи водії.zip
17 червня 2020 12:56
Транспортна схема.pdf
17 червня 2020 12:56
Інформація обсяги АБЗ.pdf
17 червня 2020 12:56
Довідка АБЗ.pdf
17 червня 2020 12:56
Документи лаборатоія.pdf
17 червня 2020 12:56
Sertifikat 13 notar.pdf
17 червня 2020 12:56
Сертификат 14.PDF
17 червня 2020 12:56
Ордер № 1.PDF
17 червня 2020 12:56
Мингечевир отзыв.pdf
17 червня 2020 12:56
Мингечевир контракт.pdf
17 червня 2020 12:56
Техніка 4.zip
17 червня 2020 12:56
Техніка 3.zip
17 червня 2020 12:55
Техніка 2.zip
17 червня 2020 12:55
Техніка 1.zip
17 червня 2020 12:55
Pasha - Bank-ukr.PDF
17 червня 2020 12:55
Довідка ст 17 Закону.pdf
17 червня 2020 12:55
Довідка антикор.pdf
17 червня 2020 12:55
lisenziya.pdf
17 червня 2020 12:55
Ліцензія (доповнена).pdf
17 червня 2020 12:55
Лицензия 3.pdf
17 червня 2020 12:55
Лицензия 3..pdf
17 червня 2020 12:55
Лицензия 2.pdf
17 червня 2020 12:55
Лицензия 1.pdf
17 червня 2020 12:55
ISO.zip
17 червня 2020 12:55
статут.pdf
17 червня 2020 12:55
положення.pdf
17 червня 2020 12:55
Наказ керывник Алієв.pdf
17 червня 2020 12:55
Звіт про аудит ISO 9001.pdf
17 червня 2020 12:55
Довіреність.pdf
17 червня 2020 12:55
витяг пдв.pdf
17 червня 2020 12:55
виписка.pdf
17 червня 2020 12:55
Протокол НР.7Z
17 червня 2020 12:55
Наказ Фролова Ю.М.7Z
17 червня 2020 12:54
Лист для клієнтів.7z
17 червня 2020 12:54
Довідка.jpg
17 червня 2020 12:54
Гарантія 4905-20.7z
17 червня 2020 12:54
Витяг із Статуту.7z
17 червня 2020 12:54
Виписка.jpg
17 червня 2020 12:54
Банківська ліцензія.7z

Документи

Публічні документи

17 червня 2020 18:39
sign.p7s
17 червня 2020 18:38
sign.p7s
17 червня 2020 18:35
sign.p7s
17 червня 2020 18:22
46_технічні паспорти.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.1.3.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 2_3_4_6.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.3.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 7.pdf
17 червня 2020 18:22
46_69-07_18 akty.pdf
17 червня 2020 18:22
46_179-11_16_ч2.pdf
17 червня 2020 18:22
46_51-06_18_ch2.pdf
17 червня 2020 18:22
46_179-11_16_ч1.pdf
17 червня 2020 18:22
46_51-06_18_ch1.pdf
17 червня 2020 18:22
Виписка_ 1 197 241,00 грн.pdf
17 червня 2020 18:22
vytyag_21.05.2020.pdf
17 червня 2020 18:22
Виписка 1 197 241,00 грн.pdf
17 червня 2020 18:22
46_69-07_18 dog.pdf
17 червня 2020 18:22
19182-1 Онур К.І. p7s.zip
17 червня 2020 18:22
19182 Онур К.І. p7s.zip
17 червня 2020 18:22
46_повноваження.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.1.1.pdf
17 червня 2020 18:22
46_суб.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.2.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.1.4.pdf
17 червня 2020 18:22
46_69-07_18 відгук.pdf
17 червня 2020 18:22
46_51.pdf
17 червня 2020 18:22
46_179.pdf
17 червня 2020 18:22
46_дод 1.1.2.pdf
17 червня 2020 18:21
46.91 Джафаров Алі.pdf
17 червня 2020 18:21
46.69 Алтинташ Метін.pdf
17 червня 2020 18:20
46.62 Сари Сарпер.pdf
17 червня 2020 18:20
46.61 Несанир Хаджи.pdf
17 червня 2020 18:20
46.54 Ялкапов Сапармират.pdf
17 червня 2020 18:20
46.57 Сак Ніязі.pdf
17 червня 2020 18:20
46.56 Яшар Чагдаш.pdf
17 червня 2020 18:20
46.55 Яман Шакір.pdf
17 червня 2020 18:20
46.59 Гьозюкан Сегах.pdf
17 червня 2020 18:20
46.53 Ягмиров Арслан.pdf
17 червня 2020 18:20
46.52 Сезер Хюсеїн.pdf
17 червня 2020 18:20
46.51 Реджепов Езіз.pdf
17 червня 2020 18:20
46.60 Гьокгуш Ісмаїл.pdf
17 червня 2020 18:20
46.58 Гьозюкан Бариш.pdf
17 червня 2020 18:20
46.49 Демір Джеміль.pdf
17 червня 2020 18:20
46.50 Курбанов Ихлас.pdf
17 червня 2020 18:20
46.48 Хергюнер Корай.pdf
17 червня 2020 18:20
46.47 Текаєв Максат.pdf
17 червня 2020 18:20
46.45 Сабиров Нурмират.pdf
17 червня 2020 18:20
46.44 Рахматов Бахтіяр.pdf
17 червня 2020 18:20
46.33 Атак Доган.pdf
17 червня 2020 18:20
46.43 Кьоймен Садик.pdf
17 червня 2020 18:20
46.41 Ковусов Гуйчмират.pdf
17 червня 2020 18:20
46.42 Кючюк Бекташ.pdf
17 червня 2020 18:20
46.29 Четін Ібрагім.pdf
17 червня 2020 18:20
46.32 Бекташ Салман.pdf
17 червня 2020 18:20
46.40 Каракаш Шахін.pdf
17 червня 2020 18:20
46.27 Гьочер Алі.pdf
17 червня 2020 18:20
46.28 Гюндогду Керім.pdf
17 червня 2020 18:20
46.24 Екінджі Зекі.pdf
17 червня 2020 18:20
46.39 Ергюн Гаріп.pdf
17 червня 2020 18:20
46.38 Гарягдиєв Рахман.pdf
17 червня 2020 18:20
46.23 Сатилмиш Сердал.pdf
17 червня 2020 18:20
46.26 Акбаш Хюсейн.pdf
17 червня 2020 18:20
46.34 Фират Супхі.pdf
17 червня 2020 18:20
46.12 Кая Ібрахім Халіл.pdf
17 червня 2020 18:19
46.31 Кулу Махмут.pdf
17 червня 2020 18:19
46.22 Даян Абдуррахман.pdf
17 червня 2020 18:19
46.25 Іратчи Джеват.pdf
17 червня 2020 18:19
46.30 Аккир Алі.pdf
17 червня 2020 18:19
46.17 Таринч Хасан.pdf
17 червня 2020 18:19
46.18 Гюдай Омер.pdf
17 червня 2020 18:19
46.15 Сойоз Ісмаїл.pdf
17 червня 2020 18:19
46.19 Мермер Ісмаїл.pdf
17 червня 2020 18:19
46.14 Караджа Джеліл.pdf
17 червня 2020 18:19
46.20 Деміркапу Ферхат.pdf
17 червня 2020 18:19
46.21 Календер Хасан.pdf
17 червня 2020 18:19
46.13 Фідан Хакан.pdf
17 червня 2020 18:19
46.16 Демірер Айди.pdf
17 червня 2020 18:19
46.1. Їлдиз Бірол.pdf
17 червня 2020 18:19
46.9 Дікфідан Онур.pdf
17 червня 2020 18:19
46.3 Ібас Ільхамі Туфан.pdf

Документи

Публічні документи

17 червня 2020 18:52
sign.p7s
17 червня 2020 18:47
Транспортна схема.pdf
17 червня 2020 18:47
Атестат вирбництва.PDF
17 червня 2020 18:47
Договір поставки абз.pdf
17 червня 2020 18:47
Договір оренди АБЗ.pdf
17 червня 2020 18:47
Договір _89 від 02.09.2019 р..pdf
17 червня 2020 18:47
Проект договору.pdf
17 червня 2020 18:47
Технічне завдання 2.pdf
17 червня 2020 18:46
_ліцензія Банку.pdf
17 червня 2020 18:46
_довіреність Мороз.pdf
17 червня 2020 18:46
Угода ISO.pdf
17 червня 2020 18:46
Виписка.pdf
17 червня 2020 18:46
_витяг з наказу Мороз.pdf
17 червня 2020 18:46
19154-1 ТОВ ПБC p7s.zip
17 червня 2020 18:46
19154 ТОВ ПБС p7s.zip
17 червня 2020 18:46
Ліцензія ПБС.PDF
17 червня 2020 18:45
Протокол ЗБ.pdf
17 червня 2020 18:45
Лист ФОП Колибабюк Г.І..pdf
17 червня 2020 18:45
Договір ФОП Колибабюк.pdf
17 червня 2020 18:45
Лист ТОВ Буковель.pdf
17 червня 2020 18:45
Листи-згоди - водії.pdf
17 червня 2020 18:45
Лист ФОП Щербан 1.pdf
17 червня 2020 18:45
Листи-згоди ІТП.pdf
17 червня 2020 18:45
Дипломи.pdf
17 червня 2020 18:45
Накази на працівників.pdf

Документи

Публічні документи

17 червня 2020 20:48
sign.p7s
17 червня 2020 20:33
6. Банківська гарантія.7z
17 червня 2020 20:33
4. Лист погодження.pdf
17 червня 2020 20:33
1.2.8. Водії.pdf

Актуальні тендери

До пошуку