×

Почати роботу

Як Замовник

Як Постачальник

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

 • Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.


 • Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.


 • Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 %- у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.


 • Законом України “Про публічні закупівлі” передбачено лише такий вид забезпечення, як гарантія. Є такі види гарантії: банківська гарантія, страхова гарантія, гарантія фінансових установ. Детальніше про тендерне забезпечння можна дізнатись за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/626?q=#p1


 • Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.


 • У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж 7 днів.


 • Учасник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менш як на 7 днів.


 • Мінімальний строк періоду подання пропозицій становить не менше 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини 4 статті 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня його оприлюднення.


 • Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі.


 • Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.


 • Застосовувати нецінові критерії можна лише якщо Ваша закупівля має складний характер (у тому числі закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) та немає постійно діючого ринку. До таких критеріїв можна віднести, наприклад, умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати тощо. Цей перелік не є виключним, кількість таких критеріїв необмежений. Кожен критерій має числове значення, що визначає його важливість у порівнянні з ціною. Детальніше про застовування нецінових критеріїв за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/600?q=


 • Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати закупівлю.


 • Замовник протягом 3 днів розглядає вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період замовник повинен опублікувати відповідь на вимогу і (у випадку задоволення вимоги) внести відповідні зміни до умов закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” замовник в обов’язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”. Якщо відповідь ініціатора вимоги не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу “Звернення” та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень. Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.


 • Якщо учасник бачить порушення з боку замовника, він може оскаржити закупвлю відповідно до п.14 Порядку допорогових закупівель.


 • Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам Системи після закінчення аукціону. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.


 • Закупівля вважається завершеною, якщо підписано договір або відмінено процедуру. Строк на завершення закупівлі не може перевищувати 30 днів з закінчення строку подання пропозицій.


 • Договір за результатами проведення закупівлі підписується між замовником та переможцем поза Системою згідно з чинним законодавством не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні.

   


 • Дата та час аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів Системи про наближення дати старту аукціону.


 • Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.


 • Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.

   


 • Застосовувати нецінові критерії можна лише, якщо Ваша закупівля має складний характер (у тому числі закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) та немає постійно діючого ринку. Детально про нецінові критерії оцінки за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/600?q=


 • Замовник може визначати в закупівлі нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо він має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.


 • Тривалість періоду подання пропозицій може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень.


 • Тривалість періоду уточнень може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень.


 • Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.


 • Закупівля передбачає такі етапи: оголошення Закупівлі, період уточнень, подання пропозицій, аукціон, кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.


 • “Допорогові” закупівлі регламентуються Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 № 35. Він застосовується, якщо у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.

   


 • Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.


 • Це оголошення проводиться поза системою Прозорро, не в електронному вигляді (паперові тендери можна розпізнати за позначкою біля назви закупівлі у вигляді ручки; натомість закупівлі, які проходять в електронному вигляді позначаються значком комп’ютерної мишки). На нашому сайті є пошукова система по оголошеннях, які проводяться через електронну систему, а також ті, які проводяться в паперовому вигляді, але оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (тому система не може визначити статус закупівлі), вони синхронізуються в центральну базу даних Прозорро. В таких тендерах також можна брати участь, але всі деталі по них слід шукати на веб-порталі https://tender.me.gov.ua/. Протягом 2016 року всі закупівлі буде переведено в електронну сиистему Прозорро відповідно до Закону Укарїни “Про публічні закупівлі”.


 • Пороги закупівель визначаються відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. “Допорогові” та “надпорогові” закупівлі – це умовні назви закупівель. Закупівлі, очікувана вартість яких менша 200 000 грн (для товарів, послуг) та 1,5 млн грн (для робіт), а також менша 1 млн грн для товарів і послуг, 5 млн грн – для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), вважаються “допороговими”. Такі закупівлі регламентуються Порядоком використання електронної системи закупівель для здійснення допорогових закупівель, а не Законом України “Про публічні закупівлі”. Якщо ж очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 000 грн (для товарів, послуг), для робіт 1,5 млн грн, а також дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт – 5 млн грн (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), такі закупівлі вважаються “надпорогові” та підпадають під сферу застосування Закону України “Про публічні закупівлі”.


 • При оголошенні допорогових торгів, Замовник оприлюднює, в тому числі, й перелік документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. Крім того, Замовник визначає етап, на якому такі документи повинні бути подані.

  Якщо Замовник зазначає, що документи для кваліфікації повинні бути подані разом з пропозицією, то Учасник, реєструючи свою пропозицію для участі в торгах, завантажує на майданчик скановані копії необхідних документів.

  Якщо Замовник зазначає, що документи подаються на етапі розгляду пропозицій або кваліфікації переможця, то документи завантажуються після проведення аукціону, Учасником з найменшою по величині ціновою пропозицією.


 • На допорогові торги Замовник самостійно визначає строки кваліфікації учасників. Перший крок – це отримати інформацію про причини і по можливості посприяти просуванню процесу за допомогою наявних засобів, телефоном, e-mail тощо. Контактна інформація про замовника є в оголошенні Закупівлі.

  У разі, якщо строки надто затягуються, рекомендовано звертатись зі зверненням відповідно до п. 14 Порядку здійснення допорогових закупівель у зв’язку з відсутністю рішення про визначення переможця протягом встановленого строку.


 • Вам потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків, що підключені в систему. Знайти ту закупівлю, в якій ви бажаєте взяти участь і тоді подати свою цінову пропозицію.


 • У випадку виявлення порушень на етапах «Кваліфікація переможця» та «Пропозиції розглянуті» Учасник може звернутись до Замовника, у встановлені п.14 Порядком здійснення допорогових закупівель строки, зі зверненням щодо усунення порушень стосовно:

  • рішення про переможця,
  • відхилення (дискваліфікації) пропозиції,
  • неприйняття Замовником рішення про переможця/відхилення пропозиції/відміни торгів.

  У разі, якщо Замовник відмовився вжити належні заходи для врегулювання питань або ініціатор звернення не згоден з рішенням Замовника, Учасник  може оскаржити порушення відповідно до п.14 Порядку.


 • У випадку виявлення порушень стосовно умов закупівлі (наприклад, короткий період уточнень, строків подачі пропозицій, невідповідність предмета закупівлі категорії, недоліків технічної специфікації, замалий бюджет закупівлі, умов, що зменшують конкуренцію, тощо) Користувач системи (в т.ч. потенційний учасник) може звернутись до Замовника з пропозицією усунути порушення, поставивши питання на майданчику.

  Варто пам’ятати, що Замовник може внести відповідні зміни в оголошені торги тільки в період уточнень.

  У разі, якщо Замовник відмовився вжити належні заходи для врегулювання питань, зазначених у зверненні та не надав об’єктивних пояснень щодо відмови, Користувач системи може оскаржити порушення відповідно до п.14 Порядку здійснення допорогових закупівель.


 • Якщо Ваше питання стосується предмету або умов закупівлі, Ви можете його задати через будь-який Майданчик нашої системи, на якому Ви зареєстровані. Зауважте, що

  • запитання потрібно задавати стосовно саме того тендеру чи лоту, якого запитання стосується
  • задавати такі питання Ви можете лише доки не закінчився період уточнень
  • допомогти задати запитання вам може служба підтримки обраного Вами Майданчика
  • якщо Ваше питання стосується техніки подачі пропозицій, роботи Майданчиків тощо, Ви можете звернутись до служби підтримки Вашого Майданчика

 • Будь-яка інформація про Учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення Аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які є закриті тільки до початку аукціону, для всіх осіб, крім самого Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна тільки за наявності ID пропозиції і коду доступу, виданого Електронним майданчиком/оператором при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе тільки Електронний майданчик, через яку пропозицію було подано.


 • Якщо закупівля не відбулася, і у вас все ще є потреба в продукції чи послузі, ви можете оголосити тендер повторно. Щоб збільшити кількість постачальників, які подадуть свою пропозицію можна:

  • оголосити більший бюджет (можливо бюджет неуспішної був нижчим за ринкову ціну)
  • запросити постачальників, яких знаєте, взяти участь в новій закупівлі
  • поміняти умови так, щоб більша кількість постачальників підходила під умови (менше вимог по довідках, менше обмежуючих вимог, що не впливають на якість пропозиції)

 • Якщо це відбулось вже після визначення Вами переможця, то ви можете відкликати своє рішення, зазначивши причини, і розглянути наступну за ціною пропозицію. Якщо постачальник відмовився до визначення переможця, Ви дискваліфікуєте його пропозицію і розглядаєте наступну.


 • У разі отримання замовником Вимоги (скарги) про усунення порушення у процесі проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у вимозі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель.


 • Ні. Ви можете зареєструватись як на одному, так і на кількох акредитованих майданчиках (за Вашим бажанням). Майданчики відрізняються інтерфейсом і сервісами, які надають своїм користувачам. Ви можете обрати зручний для вас, а також поміняти його у будь-який час на інший.


 • Після завершення реєстрації Ви отримаєте логін та пароль до свого облікового запису, з якого зможете оголошувати закупівлі, відповідати на запитання учасників і виконувати вибір переможця. Але зауважте, що для того, щоб приєднатися до системи, Вам потрібно оголосити хоча б одну реальну закупівлю в ній.


 • Це модуль аналітики, де відображено усі закупівлі, що проводяться через електронну систему Prozorro. Перейти до модуля аналітики можна за посиланням http://bi.prozorro.org


 • Це вид торгів зі зниженням ціни. Тобто це процедура визначення найменшої цінової пропозиції, в ході якої Учасники бачать ціни конкурентів і мають можливість декілька разів зменшувати свою ціну.


 • Електронна система потрібна для того, щоб створити умови, за яких закупівельник змушений працювати чесно, оскільки у нього не буде можливостей обрати «потрібного» переможця, а кожну його дію буде зафіксовано і проаналізовано. Вся інформація про будь-які проведені в електронній системі торги зберігається в центральній базі даних і доступна на сайті http://prozorro.gov.ua/.


 • Замовник оголошує закупівлю в системі, яка одразу публікується на всіх майданчиках, підключених до Центральної бази даних. Учасники бачать нові оголошення і можуть у електронній формі задати питання і отримати відповідь. Зацікавлені учасники подають пропозиції і можуть зменшити свою ціну під час понижуючого аукціону. Після завершення аукціону всі отримані пропозиції оприлюднюються і замовник вибирає переможця – починаючи із пропозиції з найнижчою ціною. Якщо така пропозиція відповідає умовам закупівлі, замовник оголошує її переможцем. Якщо не відповідає – замовник її дискваліфікує із зазначенням причини і розглядає наступну за ціною пропозицію.


 • Ні, адже система дозволяє автоматизувати процес здійснення закупівель і практично виключити суб’єктивність у прийнятті рішень. Державне підприємство не матиме потреби «обирати» підрядника, замість «комітетів» це зробить система, а єдиному менеджеру відділу закупівель залишиться лише перевірити компанію-переможця на відповідність заявленим умовам.


 • У системі реалізовано крос-доступ – не важливо, з якого саме акредитованого майданчика увійшов у систему постачальник, або де саме замовник оголосив тендер. Усі дані передаються в центральну базу даних, і їх видно на будь-якому з акредитованих майданчиків. Стосовно модуля аукціону, то він також єдиний – в онлайні можуть торгуватися постачальники з будь-якого із електронних торгівельних майданчиків. Багато майданчиків, підключених до системи – це наша гарантія того, що ніхто з них не стане неефективним і дорогим монополістом.


 • Систему розробили і створили українські активісти за активної підтримки IT-бізнесу, влади і міжнародних експертів. Профінансували її створення комерційні електронні торгівельні майданчики, які переконалися в ефективності електронних торгів, оскільки займалися їх реалізацією для українського бізнесу, та міжнародні донорські організації (EBRD, WNISEF, GIZ). З нового року права на систему було передано громадською організацією Transparency International Україна державному підприємству «Зовнішторгвидав України», яке підпорядковано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Саме ДП «Зовнішторгвидав України» керує порталом tender.me.gov.ua, на якому, згідно з законодавством, повинні публікуватися всі тендерні заявки на державні закупівлі. За останній рік держпідприємство було докорінно реформовано, після чого на його базі було засновано офіс ProZorro.


 • Впровадження системи відкритих конкурентних держзакупівель має дати потужний поштовх розвитку української економіки. Адже досі більшість тендерів розігрувалися “між своїми”, а “прибуток”, як ми знаємо, виводився з країни. Тепер доступ до державних закупівель отримають тисячі українських підприємств, що представляють середній і малий бізнес – становий хребет будь-якої економіки.

  За рахунок додаткових замовлень вони зможуть розвиватися, збільшувати обороти, відкривати нові робочі місця і сплачувати більше податків.

  Таким чином, розвиваючи прозорі закупівлі, ми розвиваємо економіку країни.


 • У цій системі, як і в реальному житті, ніхто не знає: скільки учасників і з якими цінами прийде на конкретний тендер. Тому, якщо постачальник поставив ціну понад ринкову, сподіваючись, що більше претендентів не буде – немає необхідності скасовувати тендер. Потрібно дати йому можливість поторгуватися і опустити ціну. Це завдання вирішує редукціон – трьохетапний аукціон, який є частиною системи.


 • Ринок має бути відкритим для всіх та саморегульованим. Будь-які преференції – це шлях до завищення цін та зниження якості. Дуже показовим у цьому плані є автомобільний ринок України, який “захищений” від конкуренції. Відсутність преференцій також передбачена договором про державні закупівлі СОТ, до якого України незабаром приєднається. Приєднання до Угоди про держзакупівлі СОТ відкриє для українських постачальників ринок держзакупівель ЄС, США, Канади, Японії та інших країн розміром у 1.7 трлн. дол.


 • В нас працює ціла група моніторингу, яка аналізує тендери тих закупівельників, щодо яких виникає багато запитань чи скарг. Зараз в нас обмежені засоби впливу на замовника, однак вони є: це, наприклад, може бути звернення до вищестоящого органу з описанням дій недобросовісного замовника і проханням вжити заходів для припинення порушень.


 • Систему необхідно фінансувати, вона не може функціонувати та розвиватись без фінансової підтримки. Фінансування із державного бюджету може стати важелем впливу на адміністратора системи. При цьому це все-одно буде фінансування за рахунок платників податків. Тож більш логічним і справедливим є справляння плати з безпосередніх користувачів системи, які за її допомогою можуть отримати прибуток, вигравши державні торги. При цьому для державних замовників система є та залишиться безкоштовною!


 • Доступ до аналітичного додатку ProZorro здійснюється за посиланням http://bi.prozorro.org. Якщо у вас виникли проблеми з доступом до модуля аналітики ВІ:

  • Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію браузера.

   Рекомендовано для використання Google Chrome.

  •  Перевірте, чи доступні WebSocket через Ваше з’єднання, відкривши http://websocketstest.com. Якщо якийсь із пунктів не проходить перевірку, необхідно змінити конфігурацію проксіруючого ПО, фаєрвола або скористатися альтернативним доступом описаним нижче.

  • Чи достатня швидкість з’єднання для зручної роботи? При підключенні завантажується об’єм, який приблизно рівний 6 Мб, що по тривалості буде відповідати таким цифрам (результати тестового майданчика):

         o  GPRS (50kb/s 500 ms) –  не завантажиться!

         o   EGDE (250kb/s 300ms) – 3-10 хвилин (дуже залежить від кеша браузера)

         o   3G (1Mb/s 40ms) –  35 с

         o   DSL (2Mb  5ms) – 30 с

         o   WiFi (30Mb/s 2ms) – 9,5 c

   Якщо всіх порад дотримано, але все одно не вдається здійснити підключення, скористайтеся альтернативним доступом:

  • https://bi.prozorro.org  за цим посиланням потрапляємо на сторінку на якій необхідно вибрати додаток ProZorro_Explorer або ж за прямим посиланням на додаток https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55- 40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
  • Альтернативний доступ по HTTP протоколу  http://bi.prozorro.org:81/ або за прямим посиланням на додаток http://bi.prozorro.org:81/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0- a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis. Важливо, щоб налаштування фаерволу дозволяли з’єднання на 81 порту.

  Примітка. Прямі посилання на додаток є службовими и можуть бути змінені без попередження. Наполегливо рекомендуємо не користуватися ними без нагальної потреби.