Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій
Очікувана вартість
24 700 000,00 UAH
UA-2019-02-08-003231-b 2bf5e640c630438595a77c6d82078824
Переговорна процедура    Завершена
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Оголошення про проведення

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовника

Найменування замовника: Державна установа Національний антарктичний науковий центр
Код ЄДРПОУ: 21574751
Вебсайт замовника: http://www.uac.gov.ua
Місцезнаходження замовника: 01601, Україна , Київська обл., Київ, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16
Контактна особа замовника: Мороз Ігор
+380442463810
morozko21_63@ukr.net

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
cт. 35, п 5 потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням
Обгрунтування
ІІ. Причини та обставини, якими керувався за¬мовник під час обрання переговорної процедури закупівлі. Основним завданням ДУ НАНЦ є організація наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення функціонування Української антарктичної станції «Академік Вернадський» та забезпечення організації та проведення Українських антарктичних експедицій. При прийнятті рішень про закупівлю товарів та послуг для забезпечення українських антарктичних експедицій та обранні процедури закупівлі Тендерний комітет ДУ НАНЦ керується наступними нормативними актами: 1. На виконання зобов’язань України як Сторони міжнародного Договору про Антарктику від 01 грудня 1959 (постанова Верховної Ради України про приєднання до Договору №2609-XII від 17.09.92, дата набуття чинності 28.10.1992), Україна здійснює міжнародне співробітництво в наукових дослідженнях в Антарктиці в інтересах науки i прогресу всього людства; сприяє здійсненню цілей i принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй; виконує згідно Договору про Антарктику взяті на себе міжнародні зобов’язання та здійснює захист та реалізацію своїх економічних і національних інтересів в районі дії Договору про Антарктику. 2. Відповідно до Указу Президента України «Про надання державній установі «Український антарктичний центр» статусу національного наукового центру» від 23 грудня 2004 року № 1524/2004, яким визнано загальнодержавне та міжнародне значення комплексних наукових досліджень в Антарктиці, які проводяться державною установою "Український антарктичний центр", вагомий внесок цієї установи у забезпечення використання результатів досліджень для реалізації економічних і національних інтересів України, та надано їй статус національного наукового центру надалі іменувати її Національний антарктичний науковий центр. Пунктом 2 Указу визначено, що пріоритетними напрямами діяльності Національного антарктичного наукового центру є: - розроблення та виконання програм проведення наукових досліджень в Антарктиці; - координація роботи, пов'язаної з участю України у проведенні міжнародних наукових досліджень в Антарктиці; - забезпечення подальшого розвитку діяльності антарктичної станції "Академік Вернадський", підготовка та проведення комплексних морських експедицій у Південній півкулі. 3. Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна від 13 вересня 2002 р. № 1371» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1276 затверджено Перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, відповідно до якого, за співпрацю з міжнародними організаціями та їх органами: - Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) - Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) - Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП) - Секретаріат Договору про Антарктику та за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих міжнародних організаціях відповідальне Міністерство освіти і науки, яке ці обов’язки реалізує через підпорядковану йому Державну установу Національний антарктичний науковий центр. 4. Метою Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 (далі – Державна цільова програма), є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону. Пунктами 3-5,7 Паспорту Державної цільової програми визначено, що Державним замовником є МОН, керівником - заступник Міністра освіти і науки України, виконавцем заходів програми, підпорядкованим МОН, є Національний антарктичний науковий центр, та затверджені обсяги фінансування за рахунок державного бюджету України. 5. Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції. Відповідно до частини 3 цієї статті, до виключної компетенції вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи належать питання щодо: 1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності; 2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт; 3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок. 6. Наказом ДУ НАНЦ №10/1-Г від 7 червня 2016 року затверджено Положення про науково-технічну раду ДУ НАНЦ та її склад, надано їй повноваження відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 7. Пунктами 1.5 та 1.7 Положення про Українську антарктичну експедицію, яке затверджене 27.01.2014 р., визначено, що Українська антарктична експедиція складається з двох частин – основна експедиція та сезонна експедиція (проведення наукових досліджень та інженерно-технічних робіт за сприятливих умов антарктичного літнього сезону). 8. Указом Президента України 2004 року «Про надання державній установі «Український антарктичний центр» статусу національного наукового центру» (п.2 даного обґрунтування) підготовка та проведення комплексних морських експедицій у Південній півкулі визначені ключовими пріоритетами ДУ НАНЦ, на рівних із роботами на станції «Академік Вернадський». Програмою сезонних наукових і науково-технічних робіт на антарктичній станції «Академік Вернадський» Української антарктичної експедиції 2018-2019рр., що затверджено наказом ДУ НАНЦ від 13 березня 2018 р. № 10/1-Г передбачено проведення сезонних досліджень в 2 етапи. Другим етапом цих робіт є сезонна морська експедиція в районі наукових та економічних інтересів України ККАМЛР 48 (Antarctic Atlantic CCAMLR Area 48), термін проведення листопад – грудень 2018р. Програмою цієї експедиції було передбачено проведення океанографічних, біологічних та геолого-геофізичних досліджень в районі № 48 статистичної звітності ККАМЛР для реалізації відповідних завдань та заходів Державної цільової програми. Починаючи з 2014 року морські дослідження в рамках Держпрограми було призупинено у зв’язку з відсутністю в Антарктичному регіоні вітчизняних науково-дослідних суден з необхідним науковим обладнанням. Крім того, Україна втратила накопичену за весь час свого існування базу даних багаторічних досліджень Світового океану внаслідок анексії АР Крим. Складені океанологічні інформаційні потоки, структура циркуляції і управління ними виявилися в значній мірі порушеними. В значній мірі порушено і участь України в міжнародній співпраці з обміну інформацією та в міжнародних проектах в галузі океанографії. Отже, морська сезонна експедиція 2018 року по праву може вважатися проривом України у цій сфері досліджень. 9. Час, коли можливе проведення сезонних експедицій Антарктичному регіоні та морське сполучення із УАС «Академік Вернадський», визначається кліматичними умовами та тривалістю антарктичного літа - сприятливий період триває з листопада по квітень наступного календарного року. Складнощі для ДУ НАНЦ, впродовж всього часу існування, при організації експедицій в Південній півкулі, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, пов’язані з тим, що антарктичне літо не співпадає з бюджетним роком. 10. Рішенням НТР ДУ НАНЦ від 05 листопада 2018 року (протокол № 3) було затверджено план поточних наукових досліджень з врахуванням необхідності забезпечення безперервності розпочатого у листопаді 2018 року комплексного моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів Південного океану згідно вимог Глобальної Системи Спостереження Океану (GOOS) та Системи Спостереження Південного Океану (SOOS) для прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості, аналізу екологічного стану та формування природоохоронних заходів для збереження біоресурсів в районі наукових та економічних інтересів України – ККАМЛР 48 (Antarctic Atlantic CCAMLR Area 48). 11. На підставі рішення НТР ДУ НАНЦ та з урахуванням обсягів передбаченого за рахунок державного бюджету фінансування програм і заходів Державної цільової програми наказом ДУ НАНЦ від 13 листопада 2018 р. №32/1-Г, було затверджено Програму сезонних наукових і науково-технічних робіт на станції «Академік Вернадський» в Українській антарктичній експедиції 2019-2020 рр.». В умовах діючого законодавства та затверджених обсягів бюджетного фінансування у ДУ НАНЦ була відсутня можливість забезпечення наукових досліджень в обсягах і термінах, які обґрунтовані потребами науковців у безперервних дослідженнях з листопада 2018 року по червень 2019 року. 12. Відповідно до Паспорту Державної цільової програми, ДУ НАНЦ як виконавець заходів програми має реалізовувати завдання 17 «Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій» в 2019 році під час основної та сезонної експедицій українських антарктичних експедицій, а саме: - здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій (захід 1) - модернізація антарктичної станції “Академік Вернадський”, проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури станції (захід 2) - забезпечення доставки антарктичних експедицій (захід 4) - здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу (захід 5) - забезпечення учасників сезонної експедиції на час проведення експедиції необхідним науковим обладнанням (стаціонарним) для проведення океанографічних та біоресурсних досліджень (захід 6). 13. Відповідно до п.14 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 17 завдань і заходів з виконання Державної цільової програми (додаток 2) здійснюється комплексно за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг. 14. Тендерним комітетом ДУ НАНЦ 05.02.2019р. внесено зміни до річного плану закупівель на 2019 рік щодо закупівлі Комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій, орієнтовний початок проведення процедури за КЕКВ 2281, 3210 – лютий 2019 року, за ДК 021-2015 73110000-6 «Дослідницькі послуги», очікувана вартість закупівлі – 24 812,00 тис. гривень. 15. На момент прийняття рішення про організацію закупівлі комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій надається послуга (Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій) на підставі Договору про закупівлю послуг за державні кошти від 24.12.2018р. №24/12-18(в редакції Додаткової Угоди від 14.01.2019 р.) Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерпромфлот» до 30 березня 2019 року забезпечується проведення безперервних наукових досліджень морської сезонної експедиції української антарктичної експедиції в районі Південної Атлантики та Атлантичного сектору Південного океану на судні РКТ-С «Море Содружества», обладнаному відповідно до наукових потреб УАЕ сучасним високотехнологічним обладнанням для океанографічних досліджень. 16. Відповідно до методичних рекомендацій проведення океанографічних досліджень при використанні програмно-апаратних комплексів типу «Феррі Бокс» для забезпечення порівнювальності наукових даних, вони мають бути отримані за одними методиками вимірювань та стандартизованими приладами, які дають однакову похибку. У випадку комплексів типу «Феррі Бокс» впродовж одного сезону спостережень має використовуватись один і той самий комплекс приладів, або ж у випадку його заміни в межах сезону на інший аналогічний, потрібен певний час (бажано впродовж всього сезону, але не менше місяця) для здійснення інтеркалібрування (одночасне використання обох приладів та порівняння похибки їх вимірювань, для можливості подальшого використання отриманих даних як одного масиву даних для моделювання та прогнозування шляхом вирахування відповідної поправки). Прилади мають бути налаштовані відповідно до технічних завдань науковців, які приймають участь у зборі даних, представниками виробника та виконані відповідні налаштування залежно від умов експлуатації протягом не менше тижня. Для допуску до роботи з високотехнологічним обладнанням науковий працівник має пройти навчання та інструктаж. 17. Відповідно до листа ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» від 10.01.2019р. №10/01-19, одночасно з продовженням безперервних морських сезонних досліджень компанія готова надати після 30 березня 2019 р. судно РКТ-С (риболовецький крильовий траулер) «Море Содружества» також для доставки матеріально-технічних засобів на Українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» та проведення ХХІV Українських антарктичних експедицій за маршрутом Пунта Аренас (Республіка Чилі), Магеланова протока, Атлантичний океан, протока Дрейка, протока Брансфілда, протока Лемера, Українська антарктична станція «Академік Вернадський» та для гідроакустичного моніторингу популяції антарктичного крилю в районі № 48 статистичної звітності ККАМЛР. Судно РКТ-С «Море Содружества» має на борту спеціальне стаціонарне обладнання для наукових досліджень, зокрема: - акустичний сонар «Furuno FSV85», FULL CIRKLE SONAR (360 DEGREES), який дозволяє здійснити пряме вимірювання щільності популяції акустичного криля, та систему тралів, які дозволяють отримати вибірку особин антарктичного криля для подальших досліджень; - систему лебідок та кран-балок, які дозволяють використання планктонних сіток, зонд-батометрів та будь-яких інших вимірювальних приладів з борту судна; - стаціонарну автоматизовану систему датчиків стану морської екосистеми, інтегровану в апаратно-програмний комплекс «Ferry Box». Вказана система дозволяє здійснювати безперервні вимірювання зміни низки ключових океанографічних та екологічних показників стану вказаних районів Південного океану впродовж всього сезону вільної від криги води (листопад–травень), відповідно до рекомендацій Глобальної Системи Спостереження Океану (GOOS) та Системи Спостереження Південного Океану (SOOS), як температура, солоність, прозорість, густина, рН води, концентрації розчинених кисню та СО2, вміст поживних елементів, концентрації хлорофілу та інших пігментів тощо. 18. В листопаді – грудні 2018 р. сезонний загін української антарктичної експедиції (УАЕ) розпочав океанографічні та біоресурсні дослідження відповідно до завдання 4 «Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості» (заходи 1, 2, 3) та завдання 6 «Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем» (заходи 1,2) Державної цільової програми у зоні економічних та наукових інтересів України – районі 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Використовуючи програмно-апаратний комплекс «Феррі Бокс», встановлений на судні «Море Содружества» та наданий у користування компанією «Інтерпромфлот», розпочато безперервне вимірювання ключових параметрів стану морського природного середовища (температури, солоності, рН, прозорості густини морської води, вмісту в ній розчинних кисню та СО2, біогенних елементів, хлорофілу А та інших пігментів) на океанографічному полігоні згідно вимог Глобальної Системи Спостереження Океану (GOOS) та Системи Спостереження Південного Океану (SOOS) та наповнення відповідної бази океанографічних даних. З використанням встановлених на судні «Море Содружества» риболовецьких тралів та акустичних гідролокаторів (сонарів) розпочато дослідження кількості та просторового розподілу антарктичного криля у протоці Брансфілда та морі Скоша з використанням акустичної (сонарної) зйомки, поєднаної із траловим ловом, згідно з рекомендаціями ККАМЛР, зокрема відбір проб антарктичного криля траловим ловом та аналіз морфологічної, вікової, статевої структур його популяцій, вивчення нецільових видів в траловому прилові та проведення акустичної (сонарної) зйомки в точках відбору проб криля. Океанографічні дослідження спрямовані на, зокрема, створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів та вивчення механізму формування структури водних мас. Згідно рішення НТР ДУ НАНЦ від 27.12.2018.р. (протокол №4), для досягнення передбаченого планом наукових досліджень результату вказані дослідження мають тривати безперервно весь період, коли води у досліджуваному районі вільні від криги до червня 2019 року, виконуватись за одними методиками та протоколами, одними й тими ж приладами, зокрема велике значення має безперервність отримання даних програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс» та наповнення бази даних океанографічного полігону. 19. Для продовження до червня 2019 року та завершення виконання досліджень, розпочатих в листопаді 2018 року відповідно до Завдання 4 (заходи 1, 2 та 3) та Завдання 6 (заходи 1, 2) Державної цільової програми у зоні економічних та наукових інтересів України – районі 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) на судні «Море Содружества», що авторизовано ККАМЛР на вилов криля та обладнане програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс» та крилевим тралом, згідно затвердженої програми наукових досліджень, необхідно забезпечити роботу наукового співробітника ДУ НАНЦ, що має практичні навички проведення збору наукових даних з використанням того самого обладнання, стаціонарно встановленого на судні та з використанням приладів та устаткування ДУ НАНЦ для океанографічних досліджень (батометрів, зондів та планктонних сіток) яке налаштовано групою науковців - учасників УАЕ. 20. З моменту прибуття сезонного загону 24 УАЕ на УАС «Академік Вернадський» 30 січня 2019 р. на станції розпочато довготривалий (до завершення періоду «відкритої води» в акваторії довкола УАС) експеримент з вивчення механізмів «цвітіння» вод Південного океану та регуляторних механізмів, які визначають біологічну продуктивність океану. Програма досліджень сформована з врахуванням океанографічних та гідрохімічних даних, отриманих ДУ НАНЦ впродовж листопада 2018 – січня 2019 за допомогою програмно – апаратного комплексу «Феррі Бокс» на судні «Море Содружества», та передбачає синхронізований відбір, одночасне отримання та спільну обробку трьох масивів даних: даних океанографічних, гідрохімічних та мікробіологічних вимірювань «in situ» в акваторії довкола УАС «Академік Вернадський», даних океанографічних та гідрохімічних вимірювань у акваторії протоки Брансфілда та прилеглих до неї районів морів Скоша та Беллінсгаузена, які вимірюються з борту судна «Море Содружества» з використанням програмно – апаратного комплексу «Феррі Бокс», та даних дистанційного зондування землі (супутникових космознімків) акваторії району 48 статистичної звітності ККАМЛР. Для успішного виконання вказаної програми досліджень необхідне одночасне виконання досліджень в акваторії УАС «Академік Вернадський» та судні «Море Содружества» за єдиною програмою, стандартизованими методиками вимірювань та з можливістю постійного обміну даними між дослідниками на УАС та на судні. При цьому отримувані дані мають бути отриманими за тими ж методиками та з такою ж допустимою похибкою, як отримані впродовж грудня та січня дані, які покладено у основу програми експериментального дослідження. Експериментальне дослідження на УАС «Академік Вернадський» та судні «Море Содружества» має тривати весь період вільної від криги води у акваторії довкола УАС «Академік Вернадський» та у акваторії протоки Брансфілда та прилеглих ділянках Південного океану відповідно. 21. Для повного виконання запланованих рішеннями НТР ДУ НАНЦ досліджень біології та екології антарктичного криля у районі економічних інтересів України (район 48 статистичної звітності ККАМЛР) необхідно продовжити до червня 2019 відбір проб антарктичного криля траловим ловом та аналіз морфологічної, вікової, статевої структур його популяцій, вивчення нецільових видів в траловому прилові та проведення акустичної (сонарної) зйомки в точках відбору проб криля впродовж всього періоду вільної від криги води. Відбір має здійснюватись за тою ж методикою та з використанням того ж або в точності такого ж тралового знаряддя та того ж або в точності такого ж акустичного гідролокатора (сонара) за методикою, повністю тотожною з методикою досліджень, виконаних впродовж листопада 2018 – січня 2019 рр. Порушення вказаної вимоги призведе до неспівставності між собою отриманих у різні періоди даних, що унеможливить їх аналіз як єдиного масиву однорідних даних, що в свою чергу не дозволить комплексно проаналізувати стан популяції антарктичного криля у досліджуваному регіоні, виявити загальні закономірності його просторового та часового розподілу, структуру популяції тощо, що призведе до невиконання відповідних завдань Державної науково-технічної програми досліджень у Антарктиці. 22. Враховуючи вищевикладене, необхідне продовження з 30 березня 2019 року безперервних досліджень з використанням тих самих приладів та апаратури, зокрема програмно-апаратного комплексу «Феррі Бокс», тралового знаряддя та акустичного гідролокатора (сонара) впродовж всього періоду коли досліджувана акваторія Південного океану вільна від криги. Оскільки дане обладнання налаштоване та пристосоване для потреб Замовника ДУ НАНЦ під час отримання наявної послуги від ТОВ «Інтерпромфлот», закупівля послуги в іншого надавача послуг категорично унеможливлює здійснення підготовчих робіт у період, вільний від криги 2019 року для досліджень та відтворення налаштування та пристосування обладнання для експлуатації, виконані групою науковців сезонного морського загону УАЕ в рамках отриманих технічних завдань силами одного науковця, що продовжить дослідження. Заміна надавача послуг призведе до виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням даного обладнання. Крім того така заміна є неможливою через необхідність уніфікації та інтеркалібрування обладнання для забезпечення його сумісності з метою виконання поставлених наукових завдань. 23. Продовження використання високотехнологічного наукового обладнання судна РКТ-С «Море Содружества» для безперервних морських досліджень забезпечує сумісність з наявними послугами та надає можливість одночасного завершення роботи сезонного загону XXIV УАЕ та доставку основного (зимувального) загону XXIV УАЕ, закупівлю та доставку на Українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» матеріально-технічних засобів для потреб ХХІV УАЕ , доставку основних засобів для модернізації станції, які закуплені ДУ НАНЦ раніше згідно прямих договорів з виробниками та доставлені виробниками до порту Пунта Аренас (Республіка Чилі) в рамках надання комплексної послуги з забезпечення українських антарктичних експедицій. 24. Відповідно до Договору від 16.10.2018 № 16/10-18 з ТОВ «Інтерпромфлот» було закуплено та доставлено на УАС «Академік Вернадський» обладнання для модернізації систем водопостачання та опалення, зокрема, опріснювальна установка та котли опалення. Поставка здійснена в комплекті та згідно з замовленням ДУ НАНЦ. На стадії монтажу вказаного обладнання на УАС «Академік Вернадський» сезонним загоном 24 УАЕ виникла потреба доукомплектування - необхідність додаткової закупівлі комплектуючих елементів, запасних частин та витратних матеріалів в того самого виробника. Оскільки договір на поставку зазначених систем життєзабезпечення УАС укладено постачальником ТОВ «Інтерпромфлот», здійснення додаткової закупівлі необхідно здійснити у того самого виробника у стислий термін. Заміна постачальника може призвести до технічної несумісності та виникнення проблем технічного характеру. Комплектація здійснювалася виробниками на замовлення постачальника комплексної послуги, а гарантійні зобов’язання передбачають додаткову комплектацію та поставку запасних частин на замовлення ТОВ «Інтерпромфлот» у потрібні терміни, що неможливо забезпечити при заміні постачальника. ІІІ. Висновок: Зважаючи на викладене, існує потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» (код ЄДРПОУ 32229380, юридична адреса: Україна, 54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Комінтерна, 31), який має у користуванні судно РКТ-С «Море Содружества», відповідно до п. 5 частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням. Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням), в даному випадку необхідно застосувати переговорну процедуру закупівлі за ДК 021-2015: 73110000-6 «Дослідницькі послуги» (Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій). Очікувана вартість закупівлі становить 24812000 гривень (двадцять чотири мільйони вісімсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.)

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 08 лютого 2019
Оскарження наміру укласти договір: 19 лютого 2019 00:00

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 01601, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 19 лютого 2019  —  31 грудня 2019
ДК 021:2015: 73110000-6 — Дослідницькі послуги

Документація

Тендерна документація

08 лютого 2019 18:54
Електронний цифровий підпис
08 лютого 2019 18:53
Протокол ТК 3_19.pdf
08 лютого 2019 18:53
Повідомлення02_19.pdf

Інформація про моніторинг

 • UA-M-2020-01-09-000009 ● b4685f5e949346f99b49435d67084bf6
 • Статус: порушення виявлені
 • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

  1. Інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
 • Етапи закупівельного процесу:

  1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
  2. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Рішення про початок моніторингу

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 2020-01-08
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 2020-01-09 15:16:58
Рішення про початок моніторингу:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

08.01.2020 № 3

Київ

Про початок
моніторингу закупівель

Відповідно до частини другої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.

Заступник Голови Олександр ШКУРОПАТ

Додаток
до наказу Державної аудиторської служби України 08.01.2020 № 3

Витяг з переліку
процедур закупівель

№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на вебпорталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі унікальний номер дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу
1 UA-2019-02-08-003231-b 08.02.2019 інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель

Заступник директора Департаменту
фінансового контролю у сфері закупівель Олександр КУШНІРУК

Електронний цифровий підпис

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2020-01-09 17:40:44

Запит про надання пояснень

У межах проведення моніторингу закупівлі комплексу послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій, очікуваною вартістю 24 700 000,00 грн (інформацію оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2019-02-08-003231-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, просимо обґрунтовано пояснити вашу позицію (з обов’язковим посиланням на зміст відповідних документів та номер ID процедури яка передує даній процедурі закупівлі) щодо необхідності застосування переговорної процедури закупівлі на підставі
пункту 5 частини другої статті 35 Закону.
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. До пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2020-01-14 22:05:46

Пояснення

На запит про надання пояснень Держаудитслужби України від 09.01.2020р.:
Позиція Тендерного комітету ДУ НАНЦ щодо наявності підстав застосування переговорної процедури закупівлі UA-2019-02-08-003231-b на підставі пункту 5 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» полягає в причинах та обставинах, викладених в Обґрунтуванні застосування переговорної процедури закупівлі.
При застосуванні переговорної процедури закупівлі Замовник мав підстави, в тому числі, керуватися і вимогами пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи), але системою «Прозорро» в графі «Підстава» Оголошення про закупівлю програмою не передбачено зазначення двох підстав для застосування переговорної процедури.
В промисловому сезоні 2018/2019 та в сезоні 2019/2020 років, що співпадає з сезоном навігації в Антарктиці, РКТ-С «Море Содружества», за отриманою з різних джерел ДУ НАНЦ інформацією, було і залишається єдиним судном (під прапором України), що здійснює промисловий вилов криля, відповідає всім вимогам щодо проведення наукових досліджень такого рівня та обладнане програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс». Українські науковці в сезоні 2019/2020 відповідно до затверджених програм наукових досліджень, потребують продовження морських досліджень з використанням судна, обладнаного програмно-апаратним комплексом «Феррі-Бокс».
На запит ДУ НАНЦ листом від 17.12.2019 № 17/12-19 (додається) компанія-власник програмно-апаратного комплексу «Феррі Бокс», встановленого на РКТ-С «Море Содружества», ТОВ «Інтерпромфлот» повідомило, що в листопаді 2019 року фахівцями виробника «JENA engineering GMBH» здійснене планове калібрування та технічне обслуговування програмно – апаратного комплексу на борту судна.
Додатково до інформації, зібраної фахівцями ДУ НАНЦ під час участі у заходах міжнародних організацій СКАР, КОМНАП, АНТКОМ (CCAMLR), членом яких є Україна, а представництво здійснюється Міністерством освіти і науки України через ДУ НАНЦ, про те, що в 48.1, 48.2, 48.3 районах економічних інтересів України обладнані програмно-
06.11.2019р. АНТКОМ (CCAMLR) визначено та оприлюднено на офіційному сайті (www.ccamlr.org/en/compliance/authorised-vessels-0) перелік країн та суден, авторизованих на вилов криля в зоні економічних інтересів України (райони 48.1, 48.2, 48.3). За даними ДУ НАНЦ, жодне з цих суден не обладнане програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс».
Разом з тим, зважаючи на сумніви фахівців Держаудитслужби в законності застосування Замовником ДУ НАНЦ переговорних процедур закупівлі UA-2018-10-02-001268-a, UA-2018-12-08-000066-a та UA-2019-02-08-003231-b, фахівці ДУ НАНЦ продовжують збирати документальне підтвердження можливості використання інших суден, які працюють в акваторії району 48 статистичної звітності ККАМЛР, мають квоту ККАМЛАР на вилов антарктичного криля та обладнані стаціонарним програмно – апаратним комплексом «Феррі Бокс».
Так, за запитом до НДУ «Український центр екології моря» (УКРНЦЕМ) листом від 16.12.2019 № 01/6-365 ДУ НАНЦ було надіслано Експертний висновок щодо необхідності здійснення першочергових спостережень в межах виконання сезонних науково-дослідних робіт 2019-2020рр та наявність одного судна (додається).
В Обґрунтуванні необхідності застосування переговорної процедури закупівлі, моніторинг якої проводиться, доволі детально висвітлена потреба Замовника здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням, у зв’язку з продовженням безперервних наукових морських океанографічних та біологічних досліджень, за допомогою програмно – апаратного комплексу «Феррі Бокс», встановленого на РКТС «Море Содружества», розпочатих в 2018 році, відповідно до процедур закупівлі UA-2018-10-02-001268-a та UA-2018-12-08-000066-a.

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2020-01-14 09:38:26

Запит про надання пояснень

У межах проведення моніторингу закупівлі комплексу послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій (інформацію оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2019-02-08-003231-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, просимо надати інформацію щодо стану виконання договору від 28.02.2019 № 04/19-1, укладеного із товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПРОМФЛОТ».
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. До пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2020-01-16 13:13:30

Пояснення на запит Держаудитслужби України - 14.01.2020 09:38

На запит Держаудитслужби від 14.01.2020, відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016р. № 43 надаємо інформацію щодо стану виконання договору № 04/19-1 від 28.02.2019, укладеного з ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ», згідно з процедурою закупівлі, яка оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2019-02-08-003231-b (очікувана вартість закупівлі 24 700 000,00 (двадцять чотири мільйони сімсот тисяч гривень 00 коп.)).
1. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 19.04.2019, за згодою сторін було зменшено обсяг закупівлі та у зв’язку із цим знижено ціну Договору № 04/19-1 від 28.02.2019 до 24 590 000.00 (двадцять чотири мільйони п’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 коп.).
2. На момент складання цього пояснення дію Договору № 04/19-1 від 28.02.2019 «Про закупівлю товарів та послуг за державні кошти», підписаний сторонами за результатами переговорної процедури закупівлі «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій» (ДК 021:2015: 73110000-6 — Дослідницькі послуги), відповідно до Додаткових угод № 2 від 23.12.2019, та № 3 від 11.01.2020 за згодою сторін продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2020 року (до 31.03.2020), в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в цьому Договорі, що склало 4 900 000.00грн. (чотири мільйони дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.), відповідно до пункту 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».
3. Умови Договору № 04/19-1 від 28.02.2019, в редакції Додаткової угоди № 1 від 19.04.2019 виконавцем ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» виконані в повному обсязі на суму 24 590 000.00 (двадцять чотири мільйони п’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 коп.), про що свідчить підписаний сторонами 22 квітня 2019 року «Акт № 1 прийому-передачі наданих послуг до Договору Про закупівлю товарів та послуг за державні кошти № 04/19-1 від 28.02.2019, в редакції Додаткової угоди № 1 від 19 квітня 2019 року» (додається).
4. Відповідно до умов Договору № 04/19-1 від 28.02.2019 було продовжено безперервні морські наукові дослідження з використанням програмно–апаратного комплексу «Феррі Бокс», встановленого на РКТ-С «Море Содружества», які розпочаті в 2018 році, згідно з Договорами № 16/10-18 від 17.10.2018 (ID:UA-2018-10-02-001268-a) та 24/12-18 від 24.12.2018 (ID:UA-2018-12-08-000066-a). Отримані результати обробляються відповідними фахівцями в Україні.
5. Товарно-матеріальні цінності для потреб 24 Української антарктичної експедиції на суму 12 472 355,65 (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят п’ять тисяч гривень, 65 копійок), відповідно до Специфікації № 1 (додаток № 1 до Договору № 04/19-1 від 28.02.2019) були закуплені, доставлені на Українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» та передані представником ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ» представникові ДУ НАНЦ та матеріально відповідальним особам 24 УАЕ, відповідно до «Накладної № 11 прийому-передачі продуктів харчування, пально-мастильних матеріалів, медикаментів, інженерного, наукового обладнання та матеріалів для забезпечення Української антарктичної станції «Академік Вернадський» з витратами та транспортуванням» від 10 квітня 2019 року (додається).

Висновок про результати моніторингу закупівлі


Дата публікації: 31 січня 2020 ● Кінцевий строк оскарження: 15 лютого 2020

І. Вступна частина

 1. Інформація про замовника: Державна установа Національний антарктичний науковий центр, 21574751, Україна, Київ, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16
 2. Інформація про предмет закупівлі: Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій, 24700000UAH, 73110000-6, ДК021, 1, посл.
 3. Інформація про оприлюднення: 2bf5e640c630438595a77c6d82078824, 2019-02-08
 4. Застосована процедура закупівлі: Переговорна процедура
 5. Підстава здійснення моніторингу: • Інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
 6. Дата початку моніторингу: 09 січня 2020

ІІ. Констатуюча частина

 1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі: Дата закінчення моніторингу: 28 січня 2020 року. Предметом аналізу були такі питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), наявність підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, внесення змін до договору. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, протокол щодо рішення про намір укласти договір від 07.12.2019 № 3/19, повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури (далі – повідомлення), нормативні та інші документи, які зазначені у пункті 14 повідомлення, звіт про результати проведення процедури закупівлі, договір від 28.02.2019 № 04/19-1 (далі – Договір), та зміни до нього, пояснення та документи, отримані 14.01.2020 через електронну систему закупівель. За результатами моніторингу установлено, що замовник не обґрунтував та документально не підтвердив наявності умов застосування переговорної процедури закупівлі, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме у повідомленні не обґрунтовано, що надання послуг іншими потенційними учасниками, окрім ТОВ «Інтерпромфлот», може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням., 28 січня 2020
 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства: За результатами моніторингу установлено, що переговорна процедура закупівлі застосована без наявності умов, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 Закону. За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю, внесення змін до договору, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.
 3. Зобов’язанння щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель: З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору та відповідно до частини восьмої статті 7-1 Закону протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Порушення виявлено

 1. Встановлено порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Електронний цифровий підпис

Ознака оскарження в суді

До Окружного адміністративного суду м.Києва 01051, м. Київ, вул.Петра Болбочана, 8, корпус 1 ПОЗИВАЧ: Державна установа Національний антарктичний науковий центр Код ЄДРПОУ 21574751 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16 електронна пошта:uac@uac.gov.ua телефон (044) 246-38-10 ВІДПОВІДАЧ: Державна аудиторська служба України ЄДРПОУ 40165856 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 4 електронна пошта: postmast@dkrs.gov.ua телефон (044) 485 17 96 адміністративний позов немайнового характеру 14.02.2020р. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ про оскарження рішення суб’єкта владних повноважень 09 січня 2020 року Державною аудиторською службою України було розпочато моніторинг закупівлі Державної установи Національний антарктичний науковий центр (далі – ДУ НАНЦ, Замовник, Позивач) предмет закупівлі за ДК 021:2015 73110000-6 «Дослідницькі послуги» (Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій), за переговорною процедурою Prozorro UA-2019-02-08-003231-b, (інформація про оприлюднення 2bf5e640c630438595a77c6d82078824). 31 січня 2020 року Державною аудиторською службою України було оприлюднено висновок про результати моніторингу закупівлі UA-M-2020-01-09-000009 (інформація про оприлюднення b4685f5e949346f99b49435d67084bf6) (далі – Висновок). Відповідно до пункту 2 констатуючої частини Висновку: «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства: За результатами моніторингу установлено, що переговорна процедура закупівлі застосована без наявності умов, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 Закону. За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю, внесення змін до договору, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено». Відповідно до пункту 3 констатуючої частини Висновку: «Зобов’язанння щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель: З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору та відповідно до частини восьмої статті 7-1 Закону протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень». (роздрукований з електронної системи закупівель Висновок – додаток №1, заявляється клопотання про витребування Висновку в суб’єкта владних повноважень). Відповідно до ч.10 статті 71 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду. Адміністративний позов подається з дотриманням встановленого строку. Позивач оскаржує Висновок в частині: 1. встановлення порушення - застосування переговорної процедури закупівлі без наявності умов, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»; 2. зобов’язання замовника усунути порушення шляхом розірвання договору; та вважає висновок незаконним і необґрунтованим з наступних підстав: Органом державного фінансового контролю у висновку зазначено, що за результатами моніторингу установлено, що замовник не обґрунтував та документально не підтвердив наявності умов застосування переговорної процедури закупівлі, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме у повідомленні не обґрунтовано, що надання послуг іншими потенційними учасниками, окрім ТОВ «Інтерпромфлот», може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням. Замовником ДУ НАНЦ обґрунтовано застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на нормативно-правові акти та інші документи, якими керувався Замовник в пункті 14 Повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, оприлюдненого через електронну систему закупівель (роздруковане з електронної системи повідомлення - додаток № 2, копія ідентичного повідомлення, складеного замовником – додаток № 3). Відповідно абзацу 3 частини 3 пункту 1 Розділу ІІІ Порядок заповнення констатуючої частини форми висновку «Порядку заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі», затвердженого Наказом Державної аудиторської служби України 23.04.2018 № 86, у висновку зазначаються найменування та реквізити документів, на підставі яких зроблено висновок про наявність порушення (у разі потреби також деталізуються суть та обставини допущення порушення). Органом державного фінансового контролю такі вимоги виконано частково. Аргументів та доказів, що спростовували б обґрунтування та висновок Замовника про необхідність застосування переговорної процедури закупівлі у зв’язку із потребою здійснити закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) призведе до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних із експлуатацією та обслуговуванням) органом державного фінансового контролю у висновку не наведено. У пункті 1 констатуючої частини висновку зазначено про аналіз протоколу щодо рішення про намір укласти договір від 07.12.2019 № 3/19, яке не має відношення до закупівлі, що до якої проводився моніторинг, також зазначено про аналіз пояснень, наданих замовником 14.01.2020р. та не проаналізовано пояснення, надані замовником 16.01.2020р. При обранні переговорної процедури закупівлі тендерний комітет Замовника керувався наступним: Відповідно до п.14 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 17 завдань і заходів з виконання Державної цільової програми (додаток 2) здійснюється комплексно за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг. На момент прийняття 08.02.2019р. рішення про закупівлю Комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій ДУ НАНЦ надавалася Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій ТОВ «Інтерпромфлот», строк надання до 30 березня 2019 року (на підставі Договору про закупівлю послуг за державні кошти від 24.12.2018р. №24/12-18 в редакції Додаткової Угоди від 14.01.2019р.). В складі цієї Комплексної послуги забезпечувалося проведення безперервних наукових досліджень морської сезонної експедиції української антарктичної експедиції в районі Південної Атлантики та Атлантичного сектору Південного океану на судні «Море Содружества», обладнаному відповідно до наукових потреб УАЕ сучасним високотехнологічним обладнанням для океанографічних досліджень, в тому числі програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс». Відповідно до методичних рекомендацій проведення океанографічних досліджень при використанні програмно-апаратних комплексів типу «Феррі Бокс», для забезпечення порівнювальності наукових даних, вони мають бути отримані за одними методиками вимірювань та стандартизованими приладами, які дають однакову похибку. У випадку комплексів типу «Феррі Бокс» впродовж одного сезону спостережень має використовуватись один і той самий комплекс приладів, або ж у випадку його заміни в межах сезону на інший аналогічний, потрібен певний час (бажано впродовж всього сезону, але не менше місяця) для здійснення інтеркалібрування (одночасне використання обох приладів та порівняння похибки їх вимірювань, для можливості подальшого використання отриманих даних як одного масиву даних для моделювання та прогнозування шляхом вирахування відповідної поправки). Прилади мають бути налаштовані відповідно до технічних завдань науковців, які приймають участь у зборі даних, представниками виробника та виконані відповідні налаштування залежно від умов експлуатації протягом не менше тижня. Для допуску до роботи з високотехнологічним обладнанням науковий працівник має пройти навчання та інструктаж. В листопаді – грудні 2018 р. сезонний загін української антарктичної експедиції (УАЕ) розпочав океанографічні та біоресурсні дослідження відповідно до завдання 4 «Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості» (заходи 1, 2, 3) та завдання 6 «Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем» (заходи 1,2) Державної цільової програми у зоні економічних та наукових інтересів України – районі 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Використовуючи програмно-апаратний комплекс «Феррі Бокс», встановлений на судні «Море Содружества» та наданий у користування компанією «Інтерпромфлот», розпочато безперервне вимірювання ключових параметрів стану морського природного середовища (температури, солоності, рН, прозорості густини морської води, вмісту в ній розчинних кисню та СО2, біогенних елементів, хлорофілу А та інших пігментів) на океанографічному полігоні згідно вимог Глобальної Системи Спостереження Океану (GOOS) та Системи Спостереження Південного Океану (SOOS) та наповнення відповідної бази океанографічних даних. З використанням встановлених на судні «Море Содружества» риболовецьких тралів та акустичних гідролокаторів (сонарів) розпочато дослідження кількості та просторового розподілу антарктичного криля у протоці Брансфілда та морі Скоша з використанням акустичної (сонарної) зйомки, поєднаної із траловим ловом, згідно з рекомендаціями ККАМЛР, зокрема відбір проб антарктичного криля траловим ловом та аналіз морфологічної, вікової, статевої структур його популяцій, вивчення нецільових видів в траловому прилові та проведення акустичної (сонарної) зйомки в точках відбору проб криля. Океанографічні дослідження спрямовані на, зокрема, створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів та вивчення механізму формування структури водних мас. Згідно рішення НТР ДУ НАНЦ від 27.12.2018.р. (протокол №4), для досягнення передбаченого планом наукових досліджень результату вказані дослідження мають тривати безперервно весь період, коли води у досліджуваному районі вільні від криги до червня 2019 року, виконуватись за одними методиками та протоколами, одними й тими ж приладами, зокрема велике значення має безперервність отримання даних програмно-апаратним комплексом «Феррі Бокс» та наповнення бази даних океанографічного полігону (копія рішення – додаток №4). Законом України «Про публічні закупівлі» або іншим нормативно-правовим актом не визначено, якими саме документами замовник має підтвердити наявність підстав для застосування переговорної процедури закупівлі. Здійснення вибору процедури закупівлі, відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», є одним з повноважень тендерного комітету замовника. Відповідно до роз’яснення, наданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України «Щодо застосування переговорної процедури закупівлі» №3301-06/37709-06 від 22.11.2016р., у залежності від предмету закупівлі, який визначається замовником відповідно до порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №454, та умови для застосування переговорної процедури закупівлі, замовник самостійно визначає документи, зокрема, експертні, нормативні, технічні та інші, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону. Питання необхідності забезпечення єдності вимірювань при проведенні наукових досліджень із використанням високоточного наукового обладнання, урахування похибок та використання для цього одного й того самого приладу, повірка, калібрування приладів, лежить в галузі метрології, що регулюється, зокрема, Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII. Статтею 1 цього Закону визначено понятійний апарат. Зокрема, єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі; калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу. Забезпечення єдності вимірювань під час проведення наукових досліджень, вимоги щодо необхідності застосування одного й того ж обладнання для забезпечення порівнювальності наукових даних, при неможливості – калібрування та повірка наукового обладнання – це загальний принцип використання вимірювального наукового обладнання при проведенні наукових досліджень та вирішення таких питань відноситься до компетенції ДУ НАНЦ, як наукової установи. Завданнями та функціями Науково-технічної ради ДУ НАНЦ, відповідно до Положення про НТР ДУ НАНЦ, затвердженого наказом №10/1-Г від 7 червня 2016 року, є ухвалення рішень щодо науково-методичного забезпечення логістичної, науково-пошукової та природоохоронної діяльності в Антарктиці, технічних завдань на виконання наукових і науково-технічних робіт. НТР ДУ НАНЦ встановлює вимоги щодо забезпечення єдності вимірювань під час проведення наукових досліджень та відомчого калібрування засобів вимірювань, здійснює розробку нормативно-технічних документів для забезпечення ефективності наукових досліджень. В цих питаннях НТР ДУ НАНЦ керується, зокрема, ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення та іншими. Тому Тендерний комітет ДУ НАНЦ обґрунтовано посилався на внутрішні документи – накази, методичні рекомендації, програми наукових досліджень, рішення науково-технічної ради, обґрунтовуючи необхідність проводити дослідження із використання одного й того самого приладу, для забезпечення єдності вимірювань та ефективності наукових досліджень. Жоден інший потенційний учасник не може забезпечити надання того самого наукового обладнання, програмно - апаратного комплексу «Феррі Бокс», це доводить, що надання послуг іншими потенційними учасниками, окрім ТОВ «Інтерпромфлот», може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням. Відповідно до частини 5 статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», протягом строку проведення моніторингу закупівлі орган державного фінансового контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі, повинен надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель. Під час проведення моніторингу закупівлі Держаудитслужбою через електронну систему закупівель направлено запити на надання пояснень 09.02.2020р. та 14.01.2020р. (роздрукована версія запитів – додатки № 5, № 6), на які тендерним комітетом позивача через електронну систему закупівель надано відповіді впродовж трьох робочих днів, відповідно 14.01.2020р. та 16.01.2020р. через електронну систему закупівель (копії відповідей – додатки № 7, № 8). Із додаванням запитуваних документів. Державною аудиторською службою не зазначено у висновку доказів, якими спростовується обґрунтування застосування переговорної процедури ДУ НАНЦ та підтверджується висновок про наявність порушень, який зроблений за результатами моніторингу закупівлі. 2. Зобов’язання щодо усунення порушень шляхом розірвання договору оскаржується Замовником у зв’язку із відсутністю порушень, а також у зв’язку із тим, що така вимога суперечить пункту 1 статті 188 Господарського кодексу України, відповідно до якої зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Позивач надає до позовної заяви копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо повноваження керівника Державної установи Національний антарктичний науковий центр на підписання позовної заяви (копія – Додаток №9) та заявляє клопотання про витребування оскаржуваного рішення та запитів замовнику на пояснення, опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу у відповідача, оскільки позивачу це рішення та запити не надавалися та відсутні. Позивачем при поданні позовної заяви не наданий доказ сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, оскільки платіжне доручення подане в день подання позову та банком буде проведене на момент отриманн позовом судом. Відповідно до ч. 5 ст.160 КАС України, позивач у позовній заяві зазначає: - законом не встановлений обов’язків досудовий порядок урегулювання спору, тому заходи для досудового врегулювання спору не вживалися; - заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалися; - оскаржуване рішення суб’єкта владних повноважень обмежує право позивача як замовника застосовувати переговорну процедуру за наявності для цього підстав, не оскарження висновку спричиняє перевірку закупівель та непродуктивні втрати робочого часу співробітників позивача у зв’язку із необхідністю участі у такій перевірці, право на оскарження висновку органу державного фінансового контролю прямо передбачене п.10 ст. 71 Закону України «Про публічні закупівлі» - позивач надає власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. - позивач подає клопотання про витребування оскаржуваного висновку у зв’язку із відсутністю його у позивача Відповідно до статті 2 КАС України, Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо. Оскаржуваний висновок, на переконання позивача, не відповідає цим вимогам. Зважаючи на викладене, оскільки у оскаржуваному висновку (в частині, що оскаржується) відсутня будь-яка аргументація наявності порушень та обгрунтування позивача ДУ НАНЦ, які викладені в Повідомленні про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі не спростовані Відповідачем під час проведення моніторингу закупівлі, враховуючи, що, відповідно до ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, у таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин, Керуючись статтями 2, 5, 77, 160, 161 КАС України, Законом України «Про публічні закупівлі», «Порядком заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі», затвердженим Наказом Державної аудиторської служби України 23.04.2018 № 86, ст. 188 ГК України, ПРОШУ: 1. Визнати протиправним та скасувати висновок про результати моніторингу закупівлі Державної установи Національний антарктичний науковий центр предмет закупівлі за ДК 021:2015 73110000-6 «Дослідницькі послуги» (Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій) за переговорною процедурою Prozorro UA-2019-02-08-003231-b, (інформація про оприлюднення 2bf5e640c630438595a77c6d82078824) Державної аудиторської служби України, від 31.01.2020р. UA-M-2020-01-09-000009 (інформація про оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу b4685f5e949346f99b49435d67084bf6) в частині встановлення порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі, в частині зобов’язання усунути порушення шляхом розірвання договору. 2. Стягнути з відповідача, Державної аудиторської служби України, ЄДРПОУ 40165856, 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 4 на користь позивача, Державної установи Національний антарктичний науковий центр, ЄДРПОУ 21574751, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, IBAN UA 158201720343110001000010192, суму сплаченого судового збору та інші документально підтверджені судові витрати. 3. Витребувати в відповідача Держаудитслужби України оскаржуване рішення – висновок про результати моніторингу закупівлі Державної установи Національний антарктичний науковий центр предмет закупівлі за ДК 021:2015 73110000-6 «Дослідницькі послуги» (Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій) за переговорною процедурою Prozorro №UA-2018-12-08-000066-a, інформація про оприлюднення : 5ef594400a1243bdb9c84a094611a038, 2018-12-08 Державної аудиторської служби України, який було оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 23.01.2019р. 4. Витребувати в відповідача Держаудитслужби України подані через електронну систему закупівель запити замовнику на пояснення від 09.01.2020р. та 14.01.2020р. по закупівлі UA-2019-02-08-003231-b під час проведення моніторингу UA-M-2020-01-09-000009. ДОДАТКИ: 1. Роздрукований з електронної системи закупівель висновок про результати моніторингу Державної аудиторської служби України від 31.01.2018р. про результати моніторингу закупівлі ДУ НАНЦ UA-2019-02-08-003231-b (доказ у позивача відсутній, клопотання про витребування у відповідача). 2. Роздруковане з електронної системи закупівель повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури від 08.02.20219р. 3. Копія повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі (доказ наявний у позивача). 4. Копія рішення НТР ДУ НАНЦ від 27.12.2018.р. 5. Роздрукований з електронної системи закупівель запит замовнику на пояснення від 09.01.2020р. (клопотання про витребування у відповідача). 6. Роздрукований з електронної системи закупівель запит замовнику на пояснення від 14.01.2020р. (клопотання про витребування у відповідача). 7. Копія відповіді замовника на пояснення від 14.01.2020р. (доказ наявний в позивача) 8. Копія відповіді замовника на пояснення від 16.01.2020р. (доказ наявний в позивача) 9. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державної установи Національний антарктичний науковий центр (доказ наявний у позивача). 10. Копія позовної заяви та доданих документів (1 примірник). Директор ДУ НАНЦ Є.О. Дикий

2020-02-14 21:41:55

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "ІНТЕРПРОМФЛОТ"
#32229380
Переможець 24 700 000,00
UAH з ПДВ
08 лютого 2019 18:59

Документи

08 лютого 2019 18:59
sign.p7s
08 лютого 2019 18:59
Протокол ТК 3_19.pdf

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 08 лютого 2019 18:59

Друкувати форму повідомлення PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "ІНТЕРПРОМФЛОТ"
#32229380
24 700 000,00
UAH з ПДВ
Документи

Документи

08 лютого 2019 18:59
sign.p7s
08 лютого 2019 18:59
Протокол ТК 3_19.pdf

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Опубліковано
sign.p7s укладений
01 березня 2019 17:25
Протокол 3_19.pdf укладений
01 березня 2019 17:24
Договір ІПФ 04_19_1.pdf укладений
01 березня 2019 17:24
sign.p7s зміни до договору
04 лютого 2020 19:14
Допугода_5_04_02_20 (1).pdf зміни до договору
04 лютого 2020 19:13
1_Допугода_5_04_02_20.pdf укладений
04 лютого 2020 19:13
sign.p7s зміни до договору
21 січня 2020 10:14
Доугода_4_21_01 (1).pdf зміни до договору
21 січня 2020 10:13
1_Доугода_4_21_01.pdf укладений
21 січня 2020 10:13
sign.p7s зміни до договору
12 січня 2020 12:56
Специфікація (1).pdf зміни до договору
12 січня 2020 12:55
Додаткова угода 3 № 04_19-1 (1).pdf зміни до договору
12 січня 2020 12:55
2_Специфікація.pdf укладений
12 січня 2020 12:54
1_Додаткова угода 3 № 04_19-1.pdf укладений
12 січня 2020 12:54
sign.p7s зміни до договору
24 грудня 2019 15:51
Допугода_23_12_20191224_153950 (1).pdf зміни до договору
24 грудня 2019 15:50
1_Допугода_23_12_20191224_153950.pdf укладений
24 грудня 2019 15:50
sign.p7s зміни до договору
19 квітня 2019 18:01
Додаткова угода 1 ИПФ (1).pdf зміни до договору
19 квітня 2019 18:00
1_Додаткова угода 1 ИПФ.pdf укладений
19 квітня 2019 17:59

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
19 квітня 2019
Дата публікації змін до договору:
19 квітня 2019
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Зменшення обсягів закупівлі
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Уточнення кількості членів експедиції, що доставляються за маршрутом УАС "Академік Вернадський" - м.Київ, Україна в сторону зменшення, із зменшенням вартості закупівлі.
Номер договору про закупівлю: 04/19-1
Договір:
Номер додаткової угоди: 04/19-1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
23 грудня 2019
Дата публікації змін до договору:
24 грудня 2019
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Відповідно до вимог пункту 5 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі" необхідне продовження дії Договору від 28.02.2019 № 04/19-1 на термін, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2020 року, предмет закупівлі ДК 021:2015 73110000-6 "Дослідницькі послуги" (Комплексна послуга з матеріально-технічного забеспечення Українських антарктичних експедицій".
Номер договору про закупівлю: 04/19-1
Договір:
Номер додаткової угоди: 2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
11 січня 2020
Дата публікації змін до договору:
12 січня 2020
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Продовження строку дії договору на наступний рік
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Відповідно до частини п’ятої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» на початку 2020 троку визначено суму Договору, строк дії якого провжено до 31.03.2020 в межах 20% від суми Договору від 28.02.2019 № 04/19-1, та визначено склад і обсяг Комплексної послуги з забезпечення Українських антарктичних експедиций у 2020 році.
Номер договору про закупівлю: 04/19-1
Договір:
Номер додаткової угоди: 3
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
21 січня 2020
Дата публікації змін до договору:
21 січня 2020
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...)
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Необхідність доповнення розділу Договору № 04/19-1 від 28.02.2019 "Місцезнаходження та банківські реквізити сторін" реквізитами міжнародної платіжної системи IBAN: UA.
Номер договору про закупівлю: 04/19-1
Договір:
Номер додаткової угоди: 4
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
04 лютого 2020
Дата публікації змін до договору:
04 лютого 2020
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...)
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Визначення істотних умов Договору при здійсненні закупівлі в обсязі 20% від суми Договору про закупівлю товарів і послуг за державіні кошти № 04/19-1 від 28.02.2019 на 2020 рік, зазначення реквізитів IBAN сторін в ДКСУ, визначення підстав та умов попередньої оплати закупівлі.
Номер договору про закупівлю: 04/19-1
Договір:
Номер додаткової угоди: 5
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Актуальні тендери

До пошуку