ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 26 грудня 2018


1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-06-27-000544-c
2. Номер договору про закупівлю: №94
3. Дата укладення договору: 09 серпня 2018 00:00
4. Ціна договору про закупівлю: 5 390 000,00 UAH з ПДВ
5. Найменування замовника: КУ Болградська центральна районна лікарня
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01998710
7. Місцезнаходження замовника: 68702, Україна, Одеська обл., Болград, вул. Ізмаїльська, 71,75
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АНТАРЕС ГРУПП”
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 38611470
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: 02121, Україна, Київська обл., Київ, просп. Бажана 3-А , тел.: 380679171698, 380679171698

11. Конкретна назва предмета закупівлі 11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) 12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором 13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Реконструкція гуртожитку по вул. Східній, 75 в м. Болград Одеської області ДК021-2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт 1 роб Україна, 68702, Одеська область, м. Болград, вул. Східна, 75 до 31 грудня 2018

15. Строк дії договору: 09 серпня 2018 — 31 грудня 2018
16. Сума оплати за договором: 1 932 858,00 UAH з ПДВ
17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: 09.08.2018 року Комунальною установою «Болградська центральна районна лікарня» (у подальшому – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕСГРУПП» (у подальшому – Підрядник) було укладено Договір № 94 на проведення реконструкції гуртожитку по вулиці Східна, 75, в місті Болград Одеської області (у подальшому - Договір). Відповідно до пункту 3.1 Договору Підрядник зобов’язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору) не пізніше 3 (трьох) місяців з дати підписання даного Договору, тобто не пізніше 09.11.2018 року. Пункт 2.7 Договору визначає, що приймання — передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання — передачі виконаних робіт форми “КБ-2в і Довідками вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3. Згідно пункту 6.1.1 Договору Підрядник зобов’язаний своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором. Як вже було зазначено вище, термін виконання робіт визначено пунктом 3.1 Договору. В свою чергу у відповідності до положень пункту 6.4 Договору Замовник має право отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору. Під належно виконаними роботами слід розуміти зокрема і виконання цих робіт у строк, визначений пунктом 3.1 Договору. Відповідно до пункту 6.4.4 Договору Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Також за приписами пункту 6.4.7 Договору Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручались у діяльність Підрядника. При цьому спосіб перевірки ходу робіт Замовник визначає самостійно на свій власний розсуд, за умови, що обраний Замовником спосіб перевірки ходу виконання робут не буде втручанням у діяльність Підрядника. 09.10.2018 року до КУ «Болградська ЦРЛ» надійшов лист Болградської районної ради, відповідно до якого Приватне багатопрофільне підприємство «КІНГС» повідомило, що у зв’язку з відсутністю фінансування робіт з реконструкції гуртожитку по вулиці Східна, 75, в місті Болград Одеської області ПБП «КІНГС» з боку Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕСГРУПП» знімає охорону із зазначеного об’єкту та не несе матеріальну відповідальність за цей об’єкт. Пунктом 2.4 Договору визначено, що Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих робіт за даним Договором допускається лише за письмової згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов’язань Підрядника за цим Договором. Станом на сьогодні будь-які роботи з реконструкції гуртожитку по вулиці Східна, 75, в місті Болград Одеської області, не здійснюються. Реконструкцію гуртожитку по вулиці Східна, 75, в місті Болград, не завершено. Акти приймання — передачі виконаних робіт форми “КБ-2в і Довідки вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3, які б підтверджували повне виконання Підрядником власних обов’язків у відповідності до строків, визначених пунктом 3.1 Договору та Додатком 2 до Договору, Сторонами не складено. У разі виявлення Замовником невиконання Підрядником його зобов’язань за цим Договором у відповідності до пункту 6.4.5 Договору Замовник має право достроково розірвати Договір, повідомивши Підрядника про це у десятиденний строк з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору. Пунктами 11.9.1 та 11.9.2 Договору встановлено, що Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин), а також з підстав, передбачених пунктами 6.4.4 та 6.4.5 цього Договору. Згідно пункту 11.11 Договору його розірвання в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення інший Стороні про розірвання цього Договору з належним обгрунтуванням. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання. Враховуючи сплив строку, встановленого пунктом 3.1 Договору, керуючись пунктами 6.4.4, 6.4.5, 11.9, 11.9.1, 11.9.2, 11.11 Договору, - Повідомляю про дострокове розірвання Замовником в односторонньому порядку з 26 грудня 2018 року Договору № 94 на проведення реконструкції гуртожитку по вулиці Східна, 75, в місті Болград Одеської області, укладеного 09 серпня 2018 року між Комунальною установою «Болградська центральна районна лікарня» в якості Замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕСГРУПП» у якості підрядника.