ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника) органу державного фінансового контролю)

Цандекова Лариса Євгеніївна
(підпис, власне ім'я, прізвище)

22 червня 2021
(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2021-04-15-003417-c


І. Вступна частина

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; місцезнаходження: ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37), 08680264, Україна, село Інгульське, вул. Центральна, будинок 5
2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником(у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість: культивація, обробка гербіцидом, посів на земельній ділянці з кадастровим номером 3525884900:02:000:9104, 4270000UAH, 77110000-4, ДК021, 1, послуга, NONE
3. Інформація про оприлюднення: 700a0c4a07ff49e28cf0d3ae105e784d, 2021-04-15
4. Застосована процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Підстава здійснення моніторингу:
  • Інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 цього Закону
6. Дата початку моніторингу: 04 червня 2021

ІІ. Констатуюча частина

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:
Дата закінчення моніторингу: 22 червня 2021 року. Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі в річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), дотримання замовником законодавства під час розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2021 рік Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№ 37)» (далі – Замовник), тендерну документацію, тендерні пропозиції учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонт» (далі – ТОВ «Горизонт»), товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-АПОЛЛОН» (далі – ТОВ «ГРАНД-АПОЛЛОН»), звернення ТОВ «Горизонт» з вимогою про усунення порушення від 18.05.2021, відповідь Замовника на звернення з вимогою про усунення порушення, оприлюднене 19.05.2021, протоколи уповноваженої особи від 13.05.2021 № 13/05-2, від 17.05.2021 № 17/05-2, повідомлення про намір укласти договір, договір про надання сільськогосподарських послуг від 04.06.2021 № Г-100, укладений між Замовником та ТОВ «ГРАНД АПОЛЛОН» (далі – Договір), пояснення Замовника, отримане через електронну систему закупівель 17.06.2021. За результатами моніторингу питання дотримання замовником законодавства під час розгляду тендерних пропозицій встановлено, що на порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «ГРАНД – АПОЛЛОН» як таку, що не відповідає кваліфікаційному критерію наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально – технічної бази та технологій, установленому статтею 16 Закону. Так, відповідно до пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм та завантаження файлів, зокрема, з інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним критеріям – згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації. В пункті 1 «Наявність обладнання, матеріально – технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг згідно предмета закупівлі» Додатку 1 до тендерної документації «Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції Закону № 114-ІХ від 19.09.2019)» (далі – Додаток 1 до тендерної документації) зазначено, що на підтвердження учасник надає інформацію про наявність обладнання та матеріально – технічної бази по формі таблиці № 1, наведеній у Додатку № 1 до тендерної документації. Також, у пункті 1 Додатку 1 до тендерної документації зазначено наступне: 1. Для підтвердження наявності транспортних засобів, обладнання та устаткування учасник у складі пропозиції на кожну одиницю, зазначену в таблиці № 1, надає: - на транспортні засоби, обладнання та устаткування, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, копії технічних паспортів або свідоцтв про їх реєстрацію; - на інше обладнання, реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, інвентарну картку об’єкта основних засобів, видаткову накладну, тощо; 2. Якщо техніка не є власністю учасника, а залучена, то Учасником на всі вказані в Таблиці № 1 транспортні засоби, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені Учасником відповідно до умов тендерної документації копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди, субпідряду та ін.; - акт(-и) приймання – передачі Учасника (або інший)-і) документи (-и) підтверджує(-ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та /або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - належну чином посвідчену орендодавцем, лізингодавцем, субпідрядником або іншою особою, яка зазначена у відповідному договорі копію документу, який підтверджує право власності на вказану техніку. У підпункті 3 пункту 1 Додатку № 1 до тендерної документації зазначено, що мінімально необхідна кількість обладнання, яка обов’язково має бути наявна в учасника для надання послуг за предметом закупівлі та включена до інформації про наявність обладнання та матеріально – технічної бази, необхідних для надання послуг за предметом закупівлі, становить: трактор легкий для обробки інсектицидами, гербіцидами та інших робіт – 3-6 одиниці, автомобіль для підвозу насіння, інсектицидів, гербіцидів, води – 2 одиниці. А також додаткові агрегати: дискова борона, бочка (ємність) для підвозу води, завантажувач насіння, обприскувач, культиватор, агрегат для внесення рідких добрив, засобів захисту рослин, сівалки. Однак, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ГРАНД – АПОЛЛОН» надана Довідка про наявність обладнання, матеріально – технічної бази від 26.04.2021 № 2604/13, в якій відсутня інформація про наявність в учасника необхідних для надання послуг за предметом закупівлі дискової борони, бочки (ємності) для підвозу води, завантажувача насіння, обприскувача, агрегату для внесення рідких добрив, засобів захисту рослин. Також, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ГРАНД АПОЛЛОН» не надано інвентарну картку об’єкта основних засобів, видаткову накладну, тощо або копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди, субпідряду та ін, акт(-и) приймання – передачі Учасника (або інший)-і) документи (-и) підтверджує(-ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та /або умовами зазначених договорів передбачено їх складання), належну чином посвідчену орендодавцем, лізингодавцем, субпідрядником або іншою особою, яка зазначена у відповідному договорі копію документу, який підтверджує право власності на вказану техніку, на дискову борону, бочки (ємності) для підвозу води, завантажувач насіння, обприскувач, агрегату для внесення рідких добрив, засобів захисту рослин. Внаслідок вищезазначеного, учасником ТОВ «ГРАНД АПОЛЛОН» не надав у складі тендерної пропозиції документально підтверджену інформацію про його відповідність кваліфікаційному критерію наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально – технічної бази та технологій, уставленому статтею 16 Закону.
2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства під час розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону в частині не відхилення Замовником тендерної пропозиції учасника ТОВ «ГРАНД – АПОЛЛОН». За результатом аналізу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі в річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця - порушень не установлено.
3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону шляхом розірвання Договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.(посада)

Колобанова Наталія Геннадіївна
(підпис, власне ім'я, прізвище)