ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника) органу державного фінансового контролю)

Калінніков Владислав Віталійович
(підпис, власне ім'я, прізвище)

29 грудня 2020
(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2020-11-09-000900-b


І. Вступна частина

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; місцезнаходження: ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 04014080, Україна, Харків, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН СВОБОДИ, будинок 5, ДЕРЖПРОМ, 4 ПІД'ЇЗД, кімната 20
2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником(у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість: Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва) Коригування, 836653811UAH, 45000000-7, ДК021, 1, роб.
3. Інформація про оприлюднення: 1b0cd8279c6d4cbdbeb88d2e9f720f28, 2020-11-09
4. Застосована процедура закупівлі: Відкриті торги з публікацією англійською мовою
5. Підстава здійснення моніторингу:
  • Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
6. Дата початку моніторингу: 24 грудня 2020

ІІ. Констатуюча частина

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:
Дата закінчення моніторингу: 29 грудня 2020 року. Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності розміщення інформації про публічну закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній після 19.04.2020 (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору та відповідності його тендерній пропозиції, своєчасності оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) від 09.11.2020 № 140, тендерну пропозицію Приватного підприємства «РОМБ+» (далі – ПП «РОМБ+»), протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Замовника від 17.12.2020 №185, повідомлення про намір укласти договір від 17.12.2020 року, договір від 28.12.2020 №30-20, додаткова угода від 29.12.2020 №1. Моніторингом питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Додаток 3 тендерної документації містить посилання на тип, торгову марку та виробника без обґрунтування (нарізчик швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, полімерна покриття підлоги з шумоізоляційними властивостями за типом Sika Comfortfloor PS 63, цементно-піщана суміщ типу «Полімін», Лампа IRLLAMP-Y, Турникет Easy gate BV, зчитувач Proximity RFID, Модуль газового пожежогасіння «Імпульс -20», декоративний розчин за технологією «CEREZIT»). При цьому, вираз «або еквівалент» та обґрунтування використання посилання на виробника, марку та тип відсутні. Зазначене є порушенням Замовником частини четвертої статті 23 Закону. Також, моніторингом питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що пункту 7 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації містить вимогу щодо застосування заходів із захисту довкілля. При цьому не зазначено, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Зазначене є порушенням Замовником частини п’ятої статті 23 Закону. Моніторингом питання розгляду тендерних пропозицій встановлено, що учасник ПП «РОМБ+» не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону в частині не підтвердження матеріально-технічної бази. Так, підпунктом 1.1.1. Додатку 2 тендерної документації встановлена вимога надання Довідки на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі. (Додаток 4). При цьому, у складі тендерної пропозиції учасником ПП «РОМБ+» надано Довідку про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі від 08.12.2020 №120/121 (далі – Довідка №120/121), в якій відсутні марка механізму, обладнання по окремим найменуванням (зокрема не визначена марка вiброзаглиблювача низькочастотного для заглиблювання паль-оболонок, шинотрубозгину з моторним приводом, бункеру). Крім того, моніторингом питання розгляду тендерних пропозицій встановлено, що учасник ПП «РОМБ+» не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. Так, вимогами підпункту 1.2.4. Додатку 2 тендерної документації передбачено надання сканкопії оригіналів посвідчень з охорони праці виконроба. Відповідно до штатного розпису та Довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в ПП «РОМБ +» на посаді виконроба працює 2 особи. Посвідчення з охорони праці дали лише на 1 особу. Відповідно до абзаців другого та третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. Однак, на порушення абзаців другого та третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону, Замовник не відхилив пропозицію учасника ПП «РОМБ +», визначив його переможцем процедури закупівлі.
2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення частин четвертої та п’ятої статті 23 Закону За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог абзаців другого та третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону. За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності розміщення інформації про публічну закупівлю, своєчасності укладання договору та відповідності його тендерній пропозиції, своєчасності оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору – порушень не встановлено.
3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема вжити заходів не допущення в подальшому та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.(посада)

Аляб'єва Ольга Михайлівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)