ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника) органу державного фінансового контролю)

Муратов Олег Михайлович
(підпис, власне ім'я, прізвище)

13 листопада 2020
(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2020-09-28-001743-b


І. Вступна частина

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; місцезнаходження: Василівська сільська рада Болградського району Одеської області, 04378089, Україна, Василівка, вул Миру,111,с Василівка, Болградский район,Одеська область
2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником(у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гагаріна від вул. Болградської до виїзду із села в с. Василівка Болградського району Одеської області», 8779110.4UAH, 45230000-8, ДК021, 1, роб
3. Інформація про оприлюднення: c33fa642624c4ea080bfe02cd0e2af98, 2020-09-28
4. Застосована процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Підстава здійснення моніторингу:
  • Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
  • Інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 цього Закону
6. Дата початку моніторингу: 30 жовтня 2020

ІІ. Констатуюча частина

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:
Дата закінчення моніторингу: 13 листопада 2020 року. Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах поданих учасником у тендерній пропозиції вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках передбачених Законом. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Василівської сільської ради Болградського району Одеської області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету (протокол № 8 від 09.10.2020) (далі – ТД), тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Дунай Трейд» (далі – ТОВ «Дунай Трейд»), вимога про усунення невідповідностей у тендерній пропозиції ТОВ «Дунай Трейд», протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Дунай Трейд», повідомлення про намір укласти договір оприлюднене в електронній системі закупівель 20.10.2020, договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 02.11.2020 № 5, додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 02.11.2020 № 5. За результатами аналізу розгляду тендерних пропозицій встановлено, що учасником ТОВ «Дунай Трейд» в складі своєї тендерної пропозиції не завантажено в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій забезпечення тендерної пропозиції, яке відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД мало бути надане у формі електронної банківської гарантії з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту відповідно до вимог діючого законодавства. Таким чином, учасник процедури закупівлі ТОВ «Дунай Трейд» підлягав відхиленню на підставі частини 1 статті 31 Закону, як такий що не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. Проте, на порушення частини 16 статті 29 Закону Замовник в повідомленні про усунення невідповідностей в інформації та документах, що подані учасником ТОВ «Дунай Трейд» у тендерній пропозиції, вимагав усунути невідповідності, які не стосуються підтвердження кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону або підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, а саме: «надати електронну банківську гарантію відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації за процедурою відкритих торгів на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гагаріна від вул. Болградської до виїзду із села в с. Василівка Болградського району Одеської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) у відповідності до оголошення UA-2020-09-28-001743-b в електронній системі PROZORRO». Крім того, у межах проведення моніторингу процедури закупівлі, Південним офісом Держаудитслужби в електронній системі закупівель 02.11.2020 було надано запит Замовнику на пояснення. Проте, на порушення частини 5 статті 8 Закону Замовник не надав протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель.
2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:
За результатами аналізу розгляду тендерних пропозицій установлено порушення частині 1 статті 31 Закону. За результатами аналізу відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах поданих учасником у тендерній пропозиції вимогам Закону установлено порушення частини 16 статті 29 Закону. За результатами аналізу своєчасності надання інформації та документів у випадках передбачених Законом установлено порушення частини 5 статті 8 Закону. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, – порушень не установлено.
3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Південний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, розірвати договір з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.(посада)

Яковлєв Олексій Вікторович
(підпис, власне ім'я, прізвище)