23.03.202015:11

Оголошення про закриття тендеру

Управління освіти Коломийської міської ради  інформує про закриття тендеру «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, з виконання комплексу робіт з капітального ремонту за адресою : Україна , Івано-Франківська обл., м. Коломия вул. М.Заньковецької,11» по проекту «Капітальний ремонт будівлі шляхом комплексної термомодернізації Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. Заньковецької,11 в м. Коломиї», відповідно до  п. 26.1 тендерної документації

Department of Education of Kolomyya City Council informs about cancellation of tender "Development of design documentation, supply of equipment and materials, implementation of the
whole complex of works on thorough repair at the address: Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kolomyia city, M. Zankovetskoyi str., 11" under the Project "Thorough repair of building through complex thermo-modernization of Kolomyia Lyceum No.4 named after Serhiy Lysenkо at M. Zankovetskoyi str.,11 in Kolomyya city" according to the item 26.1 of the Tender Documentation.