10.11.202013:19

Оголошення про початок торгів на закупівлю Виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» (LOT 5)

Оголошення про початок торгів на закупівлю Виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» (LOT 5)/ Announcement of the beginning of tender for the procurement implementation of Construction works on project «Capital repairs of individual heating substations and heating systems in public buildings of Kyiv» (Lot 5)

 

Країна: Україна.

Джерела фінансування:  Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

Замовник:

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва».

Адреса замовника: вулиця Богдана Хмельницького, 3-а, 01601, місто Київ, Україна, Код ЄДРПОУ: 25772436

Проект: Проект націлений на Виконання будівельних робіт з капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів у 50 громадських будівлях м. Києва.

Технічні та інші вимоги, а також перелік об’єктів  наведені у тендерній документації, яка безкоштовно надається кожному потенційному учаснику

 

Тендерні процедури

            Для фінансування договорів Замовник має намір використати кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

            Замовник повідомляє про початок процедур закупівель та запрошує усіх потенційних учасників прийняти участь у відкритих торгах для укладання договорів, які будуть фінансуватися за рахунок надходжень від кредиту НЕФКО.

            Початок процедури закупівлі – 10  листопада 2020 року

            Пропозиції необхідно надати або надіслати Замовнику до 09:30 год. 28 грудня  2020 року.

 

            Тендер проводяться за процедурою погодженою НЕФКО.

            З тендерною документацією безкоштовно можна ознайомитись на сайті КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» (http://kyivesko.com.ua/zakupivli), а також безкоштовно отримати та ознайомитися безпосередньо у Замовника торгів.

           Предмет договору (контракту) – «виконання будівельних робіт».

Договір (контракт) буде включати:

виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва», Lot 5 (50 об’єктів), як визначено в Вимогах Замовника та в проектній документації, що надається Підряднику

               В торгах може прийняти участь будь-яка компанія з будь-якої країни при умові, що національне та міжнародне законодавство не забороняє цій компанії брати участь у торгах.

               Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації.

 

Контактна особа:

Інформацію, пов’язану з процедурою конкурсних торгів (тендеру) можна отримати у контактної особи Замовника:

Валентина СКЛЯРЕНКО , тел.: (044) 234-54-10 (27)

(E-mail: v.sklyarenko@kyivesko.com.ua)

 

Питання стосовно технічних вимог:

Вадим ПРИХОДЬКО, тел.: (044) 234-54-10 (27)

(E-mail: adc@kyivesko.com.ua)

 

Country: Ukraine.

Sources of funding: Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

Customer:

Municipal Enterprise «Project implementation unit for the Kyiv public building energy efficiency project».

Address: Ukraine, Kyiv-01601, 3 A, Khmelnytskoho St., Enterprise code (EDRPOU): 25772436

Project: The Project includes implementation of construction works for capital repair of individual heat substations in the 50 municipal buildings in the city of Kyiv, in particular:

 

Technical requirements and the list of objects indicated in the tender documentation which is provided free of charge for each potential participant.

 

Tender procedures:

For financing of the contracts, the Customer intends to use the loan funds of Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

 

The Customer informs about the beginning of tendering and invites all potential participants to take part in the competitive bidding in order to conclude agreement (contract) which will be financed through the NEFCO loan.

The beginning of the tendering procedure is 10 November 2020.

Tender bids must be submitted or sent to the Customer until 09:30 on December 28, 2020.

Competitive bidding (tenders) is conducted in accordance with the procedure approved by NEFCO.

 

Tender documentation can be obtained free of charge from the website of the Municipal Enterprise «Project implementation unit for the Kyiv public building energy efficiency project» (http://kyivesko.com.ua/zakupivli) and directly from the Customer.

 

Subject of agreement (Contract) - "implementation of construction works"

Agreement (Contract) will include:

Construction works on project «Capital repairs of individual heating substations and heating systems in public buildings of Kyiv» Lot 5 (50 Sites), as defined in Employer`s requirements and in Design documentation which is provided to Contractor

 

            Any company from any country can participate in competitive bidding, on condition that national and international law does not prohibit this company to bid.

         The Customer determines the winner of the tender from Bidders, whose tender proposals were not rejected, based on the criteria and methods of assessment specified in the Tender Documentation.

 

Contact person:

Information related to the procurement can be obtained from the contact person of the Customer:

VALENTYNA SKLYARENKO, tel.: (044)234-54-10 (27)

(E-mail: v.sklyarenko@kyivesko.com.ua)

 

Questions regarding technical requirements:

Vadim PRYHODKO, tel.: (044) 234-54-10 (27)

(E-mail: adc@kyivesko.com.ua)