На сьогодні в системі:
27 листопада 201715:01

Результати дослідження бізнесу


Міжнародна Маркетингова Група (ММГ) на наше змовлення провела глибинне дослідження по відношенню бізнесу до публічних закупівель та виявила основні тренди. 

Метою дослідження було виміряти обсяг і ємність ринку публічних закупівель та з’ясувати основні патерни поведінки різних сегментів бізнесу. Досліджувались мотивація та патерни поведінки різних сегментів користувачів системи ProZorro. Нами було виділено три цільові аудиторії, які ми хотіли дослідити: бізнес, який ніколи не брав участь в публічних закупівлях; бізнес, який взяв участь в публічних закупівлях три рази або менше, та бізнес, який регулярно бере участь в публічних закупівлях. В рамках дослідження було проведено 90 глибинних інтерв'ю, згідно результатів яких було сформовано гіпотези. Вже з цими гіпотезами опитали 1100 респондентів телефонними інтерв’ю.

Що ж ми дізнались? 

По першій групі - бізнес, який ніколи не брав участь в торгах через систему ProZorro, було виявлено такі тенденції:

 1. Загалом бізнес має правильне уявлення про те, що таке “система електронних публічних закупівель Prozorro”. Так, 46% відповіли, що це - “системка” онлайн-торгів; 39% відповіли, що це - система державних закупівель. Основними джерелами інформації респонденти виділили колег чи інших підприємців (51%), ЗМІ та інтернет (48%) . 

 2. Основними причинами, чому компанії не почали брати участь в тендерах через Prozorro, є: відсутність віри в чесний вибір переможця (39%), надто великий пакет документів (33%) та “сфера діяльності не підходить для участі” (31%). При цьому респонденти зазначили, що отримання додаткового прибутку (44%) та пошук нових клієнтів (42%) є основними можливостями при участі в публічних тендерах. 

 3. Респонденти вважають, що основними змінами, які відбулися після переходу державних закупівель в ProZorro, є: можливість громадського впливу та контролю за використанням бюджетних грошей (44%), можливість спостерігати, як держава купує за публічні кошти (41%), та ріст економії під час електронних тендерів (36%). 

 4. Основною слабкою стороною системи ProZorro респонденти вважають присутність домовленостей поза межами системи. При цьому вони зазначили наступні шляхи  подолання цієї проблеми: привертання більшої уваги громадськості та ЗМІ для контролю замовників (45%), покращення моніторингу з боку контролюючих органів (44%) і перевірка якості товарів та послуг (43%).

 5. Основними плюсами респонденти вважають можливість участі в тендерах онлайн та відкритий доступ до всієї інформації. З мінусів виділили: недостатній контроль за учасниками тендерів, недостатній контроль якості товарів та послуг і паперову тяганину. 

 6. Радує те, що 40% опитаних респондентів готові брати участь в публічних закупівлях в майбутньому. 


По другій групі - бізнес, який взяв участь в публічних закупівлях три рази або менше, було виявлено такі тенденції:

 1. Основними джерелами інформації про систему ProZorro є інформація в інтернет-ЗМІ, колеги чи інші підприємці, та інформація з телебачення. 

 2. Повну інформацію респонденти отримали самостійно із сайту ProZorro (76%) та інформаційних статей в інтернеті (43%).

 3. 50% респондентів вирішили почати продавати через систему ProZorro для додаткового заробітку. Для 91% респондентів реєстрація в системі була зручною та зрозумілою. При цьому лише 27% стикалися з труднощами під час роботи в системі, для вирішення яких респонденти звертались в колцентр (65%). 

 4. На думку 77% респондентів, для більшої зручності подання пропозицій необхідно стандартизувати пакет документів  (надати можливість завантажити документи один раз і потім використовувати їх повторно). 

 5. Респонденти вважають, що основними змінами, які відбулися після переходу державних закупівель в систему ProZorro, є: поява громадського контролю (47%), зменшення корупції (37%) та економія грошей державними замовниками (37%). 

 6. 87% респондентів готові продовжувати брати участь в публічних тендерах. 


По третій групі - бізнес, який регулярно бере участь у публічних закупівлях, було виявлено такі тенденції:

 1. Для 52% респондентів користування системою ProZorro є вигідним для їх підприємства. Додатковий прибуток (53%) та зручність і відкритість тендерів (42%) стали вирішальними факторами при прийнятті рішення брати участь в тендерах.

 2. Реєстрація в системі була зручною і зрозумілою для 91% респондентів. 

 3. В процесі підготовки та подання тендерної пропозиції 72% респондентів все влаштовує. Ті респонденти, які мають зауваження, відмічають наступні мінуси: багато часу йде на підготовку документів, багато надається непотрібної на їх думку інформації, занадто малі терміни для подання пропозицій. 

 4. Найважливішим в системі ProZorro для респондентів є: зручність та швидкість участі в тендерах, достатній рівень прибутку від участі в публічних тендерах, дотримання Закону та прозорий вибір переможця. 

 5. Слабкими сторонами респонденти системи вважають: присутність домовленостей поза системою, відсутність перевірки якості товару або послуг, порушення правил. 

 6. Основними плюсами респонденти вважають: економію часу на проведення тендеру, зручність та рівні можливості для всіх підприємств. З мінусів виділили: велику кількість документів для участі в тендері, наявність торгів, які проводяться недостатньо прозоро, та надання зайвих документів. 

 7. Більшість респондентів (34%) виграють від 20% до 40% тендерів. 

 8. 55% респондентів вважають, що є необхідність у посиленні контролю за дотриманням Закону на публічних тендерах. 

 9. 89% респондентів готові радити знайомим, щоб вони скористались послугами електронних закупівель. 

Виходячи з даних дослідження, можна зробити наступні загальні для всіх груп висновки:

 1. Респонденти з усіх груп розуміють, що таке “система електронних публічних закупівель ProZorro”. Більшість отримала інформацію про систему від колег, інших підприємців або зі ЗМІ. 

 2. Вирішальними факторами початку роботи в системі для більшості стали: можливість отримання додаткового доходу та простота системи в використанні. 

 3. Найважливішим в системі ProZorro є можливість економії державних коштів та поява можливості контролювати публічні закупівлі з боку громадськості. 

 4. Основними проблемами респонденти вважають наявність домовленостей поза системою і недостатній контроль якості товарів та послуг, що закуповуються державними замовниками. 

 5. В учасників є потреба стандартизувати пакет документів та надати можливість завантажувати його один раз з подальшим використанням в декількох тендерах. 

Ми взяли до уваги описані вище тренди і будемо розробляти стратегію розвитку системи ProZorro взагалі та маркетингову стратегію зокрема виходячи з отриманих даних. 

Детальна презентація
Блоги

07 лютого 201811:05
Дайджест ProZorro за січень
Детальніше
Дарья Черкашина
Директор з маркетингу та комунікацій ProZorro